อีเมล
รหัสผ่าน 

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,413 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 45,504 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,746 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 3,413 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
บัง - ออน - สี
หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
36
1
บา - ระ - เมด
ฐานะสูงสุด
36
1
บา - ลิ - กา
ผู้ดูแล (เพศหญิง)
15
1
บุน - ยา - พอน
มีบุญเป็นพร
24
6
บุน - ยิ - สา
ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
23
2
บุ - นิ - กา
ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
14
6
บุบผ - ะ - บด
ผ้าประดับดอกไม้
24
9
บุบ - ผา
ดอกไม้
14
6
บุด - สะกน
ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
14
1
บุด - สะ - บา - กอน
อันเต็มไปด้วยดอกไม้
15
8
เบน - จา
ห้า
15
2
เบน - ยา - พา
รุ่งเรืองด้วยปัญญา
15
9
ปะ - ติน - ยา
การให้คำมั่นสัญญา
24
1
ปะ - ตี - รา
ไม้จันทน์หอม
23
6
ปะ - พัง - กอน
ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
14
8
ปะ - ระ - มะ
ยอดเยี่ยม สูงสุด
15
2
ประ - นบ
ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
23
1
ประ - นะ - ยา
เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
24
9
ประ - ยด
เด่น มีอำนาจเหนือ
42
1
ประ - สะ - มา
ความสงบ
23
2
ปริ - ยา - กอน
บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
24
1
ปริด - สะ - ดี
รัศมี สัมผัส
19
9
ปะ - วิด
ผู้สร้าง
14
9
ปอง - พน
มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
24
8
ปอง - พบ
ปรารถนาความเจริญ
19
6
ปัน - นะ - วิด
ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
41
6
ปา - นิ - สะ - รา
เจ้าแห่งชีวิต
24
6
ปา - ระ - นี
ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
36
9
ปา - ระ - มี
บารมี
19
8
ปาน
รักษา คุ้มครอง
9
1
ปา - ลิ - กา
ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
15
1
ปิน - ดิ - รา
ผลทับทิม
23
2
ปุน - ชะ - รัด
รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
42
9
ปุน - ยิ - สา
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
23
2
ปุน - ยิ - สา
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
23
2
ปุ - นิ - กา
มีบุญ มีคุณงามความดี
14
6
ปุ - ริม - ปรัด
นักปราชญ์คนแรก
41
1
เป - มิ - กา
ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
15
8
เปรม - มะ - พาบ
ความรักใคร่
23
1
เปร - มา
รัก ชื่อพระอาทิตย์
14
8
เปร - มา - กอน
บ่อเกิดแห่งความรัก
19
8
โป - สัน
การเลี้ยงดู การอบรม
19
9
ไปร - ยา
ผู้เป็นที่รัก
24
1
ผัก - คุน - มาด
เดือนเริ่มฤดูไม้ผลิใบ
36
1
ฝ้าย - คำ
ไม้ต้นขนาดเล็กก้านเกสรมี ๒ สีครึ่งหนึ่งแดง ครึ่งหนึ่งเหลือง
23
1
พง - พัด - ชะ - รา
เพชรแห่งวงศ์ตระกูล
45
1
พง - พี - ระ
วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
42
8
พง - สุ - พา
คนดีของสกุล
36
8
พง - สุ - ระ
สกุลเทวดา
42
1
พง - พิด
ตระกูลนักปราชญ์
50
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 101 - 150 , หน้า 3/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 457 รีวิว.