อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันพฤหัสบดีตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
ย ร ล ว
เดช
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี ศรี
อ สระ
มนตรี
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
ก ข ค ฆ ง
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดีห้าม อักษรวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้นๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 374 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,361 ชื่อ จะมีชื่อดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ๆตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 2,981 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,361 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 374 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊กชื่อด้านล่าง เพื่อดูการวิเคราะห์ ทำนายอย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี' ตามหลักโหราศาสตร์
จำนวนทักษาอักขระ ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ หรือมรดก ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคนี้มาตั้งชื่อ อย่างเด็ดขาด
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
บัง - ออน - สี
หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
36
1
บา - ระ - เมด
ฐานะสูงสุด
36
1
บา - ลิ - กา
ผู้ดูแล (เพศหญิง)
15
1
บุน - ยา - พอน
มีบุญเป็นพร
24
6
บุน - ยิ - สา
ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
23
2
บุ - นิ - กา
ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
14
6
บุบผ - ะ - บด
ผ้าประดับดอกไม้
24
9
บุบ - ผา
ดอกไม้
14
6
บุด - สะกน
ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
14
1
บุด - สะ - บา - กอน
อันเต็มไปด้วยดอกไม้
15
8
เบน - จา
ห้า
15
2
เบน - ยา - พา
รุ่งเรืองด้วยปัญญา
15
9
ปะ - ติน - ยา
การให้คำมั่นสัญญา
24
1
ปะ - ตี - รา
ไม้จันทน์หอม
23
6
ปะ - พัง - กอน
ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
14
8
ปะ - ระ - มะ
ยอดเยี่ยม สูงสุด
15
2
ประ - นบ
ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
23
1
ประ - นะ - ยา
เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
24
9
ประ - ยด
เด่น มีอำนาจเหนือ
42
1
ประ - สะ - มา
ความสงบ
23
2
ปริ - ยา - กอน
บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
24
1
ปริด - สะ - ดี
รัศมี สัมผัส
19
9
ปะ - วิด
ผู้สร้าง
14
9
ปอง - พน
มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
24
8
ปอง - พบ
ปรารถนาความเจริญ
19
6
ปัน - นะ - วิด
ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
41
6
ปา - นิ - สะ - รา
เจ้าแห่งชีวิต
24
6
ปา - ระ - นี
ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
36
9
ปา - ระ - มี
บารมี
19
8
ปาน
รักษา คุ้มครอง
9
1
ปา - ลิ - กา
ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
15
1
ปิน - ดิ - รา
ผลทับทิม
23
2
ปุน - ชะ - รัด
รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
42
9
ปุน - ยิ - สา
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
23
2
ปุน - ยิ - สา
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
23
2
ปุ - นิ - กา
มีบุญ มีคุณงามความดี
14
6
ปุ - ริม - ปรัด
นักปราชญ์คนแรก
41
1
เป - มิ - กา
ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
15
8
เปรม - มะ - พาบ
ความรักใคร่
23
1
เปร - มา
รัก ชื่อพระอาทิตย์
14
8
เปร - มา - กอน
บ่อเกิดแห่งความรัก
19
8
โป - สัน
การเลี้ยงดู การอบรม
19
9
ไปร - ยา
ผู้เป็นที่รัก
24
1
ผัก - คุน - มาด
เดือนเริ่มฤดูไม้ผลิใบ
36
1
ฝ้าย - คำ
ไม้ต้นขนาดเล็กก้านเกสรมี ๒ สีครึ่งหนึ่งแดง ครึ่งหนึ่งเหลือง
23
1
พง - พัด - ชะ - รา
เพชรแห่งวงศ์ตระกูล
45
1
พง - พี - ระ
วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
42
8
พง - สุ - พา
คนดีของสกุล
36
8
พง - สุ - ระ
สกุลเทวดา
42
1
พง - พิด
ตระกูลนักปราชญ์
50
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 1,259 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 101-150 , หน้า 3/26 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่ม ค้นหา ตั้งชื่อ กรุณาตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ให้ดีก่อน เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร , ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ , = พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือกโดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 452 รีวิว.