ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 686 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 46,434 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 14,593 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 686 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
นัด - ถะ - กอน
นักปราชญ์ ผู้ฉลาด
37
6
นัด - ถะ - วัน
ชั้นของนักปราชญ์
37
6
นัด - วะ - ลัน
เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
49
2
บา - จะ - รี
ผู้เบิกบาน
37
9
บุบ - ผา - สะ - หวัน
ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์
48
6
บุด - สะ - บา - วิ - ลิด
ดอกไม้สีน้ำเงิน
37
2
บูน - พิ - พบ
มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
43
9
ปริด
รัศมี สัมผัส
37
8
ประ - กริด
ปราชญ์ ผู้ฉลาด
38
6
ประ - พิม - พัน
มีผิวพรรณงดงาม
48
6
ปะ - วอน - ปรัด
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
37
9
ปัน - ดา - รี
ประเสริฐด้วยปัญญา
43
8
ปา - จะ - รี
อาจารย์ผู้ประเสริฐ
37
9
ปิ - ยะ - วัน
มีผิวพรรณงามน่ารัก
37
6
ผะ - จง - รัก
ตั้งใจดูแลพิทักษ์
38
9
ผะ - ลัด - ถา
ยินดีในมรรคผล
37
8
ผ่อง - รำไพ
งามผุดผ่อง
38
8
พง - ปะ - พาบ
อำนาจหรือเกียรติแห่งสกุล
38
1
พง - พิ - ราม
สวยงามน่ายินดีในวงศ์สกุล
48
9
พง - พี - ระ
วีระบุรุษแห่งวงศ์สกุล
49
8
พะ - ดา - ไส
ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
37
6
พอน - กะ - รัน
มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
43
6
พัน - นะ - ไม
ผู้มีชื่อเสียงและความรุ่งเรื่อง
38
1
เพ็น - โพ - ไค
เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
43
1
ไพ - สะ - วัน
เกี่ยวกับท้าวกุเวร ท้าวเวสสุวรรณ
43
6
ไพ - สิด
ประเสริฐ วิเศษ
37
6
เฟื่อง - ฟ้า
มีชื่อเสียงไปทั่วสวรรค์ ชื่อดอกไม้
37
8
โส - พิด
งามยิ่ง ดียิ่ง
38
9
ไอ - ละ - วิน
ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
37
9
จะ - เริน - สี
เจริญด้วยมงคล
38
7
เจด - สะ - ดา - พอน
ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
37
7
ฉะ - หวี - วัน
ผู้มีผิวพรรณงาม
37
7
ไช - นะ - รง
นักรบผู้มีชัยชนะ
38
7
นะ - รง - ไช
ชัยชนะในการรบ
38
7
บัง - ออน - สิ - หริ
หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
37
7
ไพ - รัน
ความโปร่งบาง หายาก
48
7
ไก - วัน
มีปีติเต็ม
43
3
นัด - ถะ - พัน
ผิวพรรณของนักปราชญ์
48
3
นัด - ถะ - สอน
นักปราชญ์เป็นที่พึ่ง
43
3
ปิ - ยะ - ลัก
ลักษณะแห่งความเป็นที่รัก
43
3
ปิ - ยะ - วัด
น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
43
3
พะ - ริด
ประเสริฐสุด
38
3
เพียง - ขวัน
มีขวัญเพียงพอ
43
3
เสด - ถะ - วุด
มีความเจริญอันดีเลิศ
37
3
กะ - วิ - เชด
กวี ผู้เป็นใหญ่
37
4
จะ - รูน - พัน
ผิวพรรณงาม
37
4
จา - รุ - จัน
ผู้มีความประพฤติอันดีงาม
43
4
ชัด - ชะ - วาน
รุ่งเรือง
38
4
นิ - ชา - วี
บริสุทธิ์และความกล้าหาญ
38
4
ปะ - ริ - ยา - พอน
เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
38
4
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 1,201 - 1,250 , หน้า 25/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว