อีเมล
รหัสผ่าน 

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,259 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,941 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 3,026 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
นัด - ถะ - พอน
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
30
2
นัด - ถะ - สม
เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
30
2
ปะ - นิด - ถา
นักปราชญ์
30
1
ประ - พา - สี
ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
30
2
ปะ - ริ - นา
กว้างขวาง
30
9
ปรี - ชา - พน
มีกำลังความสามารถ
30
1
ปะ - วีน - ออน
หญิงผู้ฉลาด
30
9
ปิ - ยะ - พอน
เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
30
2
พอน - ละ - พัด
มีลาภอันประเสริฐ
30
2
เมด - รา - สี
เกิดราศีเมษ
30
1
โส - พิด - ถา
ผู้งามยิ่ง
30
6
โส - พะ - นัด
นักปราชญ์ผู้ดีงาม
30
8
โส - วัน
ทำด้วยทองคำ
30
8
เอก - กะ - วี - ระ
ยอดผู้กล้าหาญ
30
9
เอก - อง
ศีรษะ ชื่อดาวพระพุธ พระวิษณุ
30
9
กอ - ระ - วิด
ความรุ่งเรืองของปราชญ์
30
7
ฉะ - เหลิม - ลาบ
เพิ่มลาภ
30
7
ชุม - พะ - รี
ชื่อเครื่องดนตรี
30
7
จิ - รัด - ชา
กิริยาดีตลอดกาล
30
3
นัด - ถะ - พูม
นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
30
3
ปรี - ไน
ยินดี
30
3
ปัน - จะ - พน
มีพลังห้าอย่าง
30
3
เปรม - มะ - พา
ความรัก
30
3
พอน - ฉะ - หวี
มีผิวพรรณประเสริฐ
30
3
เยา - วะ - เรด
หญิงสาวสวย นางกษัตริย์
30
3
กะ - มน - พัด
ใจเพชร
30
4
กะ - มน - สี
ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
30
4
จุ - ทา - พอน
เครื่องประดับจุก
30
4
ถะ - นิ - ยะ
อยู่ในท่ายืนหยัด
30
4
บัน - ยง
ที่นอน
30
4
บุน - ยะ - ผน
ผลจากความดี
30
4
พัน - นะ - พัก
มีผิวพรรณงาม
30
4
จะ - รัน - ยะ - พอน,จะ - รัน - พอน
มีความประพฤติประเสริฐ
30
5
ชัน
นักมวย
30
5
นัด - วิ - พา
ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
30
5
กะ - มน - สัน
กอบัว
37
2
กริด - สะ - นะ - พง
เชื้อสายพระกฤษณะ
37
9
เกรียง - ไกอน
ผู้กล้าที่ยิ่งยง
38
9
เกรียง - วุด
ผู้เจริญยิ่ง
38
8
ขัน - ไช
ชนะด้วยขรรค์
37
2
งาม - ลัก
มีลักษณะงามพร้อม
37
6
จะ - ระ - นะ - บูน
ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
37
1
จะ - หรัด - ระ - วี
สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
38
8
จิ - ระ - วง
ตระกูลยั่งยืนนาน
38
2
จี - รา - พอน
เครื่องประดับที่ยั่งยืน
37
8
เจียม - สะ - กุน
รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล
43
6
ชัด - ชะ - ลัก
ลักษณะอันรวดเร็ว
37
9
ไช - ยะ - สัง
หอยสังข์อันเป็นเครื่องหมายชัยชนะ
38
8
นัด - ถะ - ทะ - พน
กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
37
1
นัด - ชะ - ยา
ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
43
1
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 1,151 - 1,200 , หน้า 24/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 458 รีวิว.