ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,712 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 46,861 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,034 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,712 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
พัน - นี
ผู้มีผิวงาม
28
3
พัด - สะ - ชน
น้ำฝน
28
3
กัน - ยา - พอน
เครื่องประดับของหญิง หญิงงาม
33
4
ขวัน - ใจ
ยอดดวงใจ หญิงสุดที่รัก
28
4
งาม - วิ - ไล
สวยงาม
33
4
จอง - ไช
หมายชัยชนะ ต้องการชัยชนะ
28
4
ยาน - นา - ระ - นพ
ทะเลแห่งความรู้ นักปราชญ์
28
4
นัด - ถะ - ยด
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
33
4
นัด - ถะ - วอน
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
28
4
บุน - ยะ - พอน
ประเสริฐด้วยความดี
28
4
บุ - ละ - พอน
มีรายได้มาก
28
4
เบน - จะ - วัน
๕ สี ๕ ชนิด
33
4
ปรี - ยะ - ปราน
ชีวิตเป็นที่รัก
33
4
ปะ - วี
ผู้กล้าหาญยิ่ง
28
4
ปิ - ยะ - วะ - ลี
ถ้อยคำอันแสดงความรัก
33
4
พัน - นะ - เชด
พระพรหม
47
4
พัน - นะ - วิ - พา
มีผิวพรรณงาม
33
4
โส - วิด - ชะ - ยา
ฉลาดยิ่ง
28
4
กัน - นิ - กา
ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งใบคายดอกหอมกลีบขาวดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
33
5
กลอย - ใจ
ร่วมจิตร่วมใจกัน
33
5
กะ - วี - วัน
กวี ผู้งดงาม
33
5
จอม - ขวัน
ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
33
5
โฉม - ฉาย
รูปงามสดใส
28
5
ชะ - ลา - ไส
ทะเล
28
5
บุบ - ผาวั - น
ผิวดังดอกไม้
33
5
บุด - สะ - ยะ - มาด
เดือนยี่ พระจันทร์เพ็ญเดือนยี่
28
5
ปะ - ถม - พอน
พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
28
5
ปะ - ระ - มะ - โส - พน
งามยิ่ง
28
5
ประ - พา - พัน
มีผิวพรรณผุดผ่อง
33
5
ปะ - รัน - ไช
ผู้ชนะคนอื่น
28
5
ปัน - ยา - วี
ผู้มีปัญญา
28
5
ปิ - ยะ - พน
มีกำลังอันเป็นที่รัก
28
5
กะ - มน - วัน
มีผิวพรรณดุจดอกบัว
31
9
กอน - บัน - ลบ
นิ้วมือ
31
8
กัม - มะ - ไน
ฉลาด ชำนาญ
31
6
ก่อ
ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
8
9
คะ - ทา
กระบอง อาวุธ
8
2
คะ - นิด - สอน
เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
31
2
ครอง - ยด
รักษาตำแหน่งไว้
31
9
จิ - รา - ยุด
อายุยืนยาว
31
8
จิ - รา - ยุด
ผู้มีอายุยืน เทวดา
31
8
จิ - ระ - พิน - ยา
ความรู้อันยั่งยืน
31
1
จุ - รี - มาด
ความแหลมคมที่ทนทาน
31
6
ฉาย - ระ - วี
งามดั่งตะวันเรืองแสง
31
2
ไช - ยะ - มง - คน
มงคลของผู้ชนะ
31
9
ชาน - นะ - รง
นักรบผู้ชำนาญ
31
9
นะ - พง
วงศ์แห่งความรู้
31
9
บัน - นะ - วัด
เพชรคือหนังสือ
31
2
ปิ - ดก
ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
8
6
ปะ - ถม - มะ - เริก
เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
31
1
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 1,051 - 1,100 , หน้า 22/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว