อีเมล
รหัสผ่าน 

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,348 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 45,455 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 26,667 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 3,348 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
เครือ - วัน
เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
56
9
คะ - ระ - วัน
เป็นที่ยินดีในบ้าน
36
1
คัด - สะ - รา
พระอาทิตย์ พระศิวะ
19
9
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จัน - ยา - พอน
เครื่องประดับที่สวยงาม
42
8
จะ - รัน - ยา
กระจาย แพร่กระจาย
23
6
จะ - หรัด - พัน
มีผิวพรรณสดใส
42
2
จะ - ริม
ภายหลัง เล็ก น้อง
19
9
จะ - ริ - ยา
กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
23
8
จะ - รี - พอน
การปกป้องด้วยหอก
36
2
จัก - กระ - พง
ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
41
9
จัก - กะ - พบ
ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
24
1
จา - ระ - วี
ผู้งดงาม
24
8
จา - รุ - นี
สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
24
1
จิน - นะ
ประพฤติแล้ว
24
9
จิ - ระ - กอน
กระทำตลอดกาลนาน
19
8
จิ - ระ - ปรี - ยา
ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
36
9
จิ - ระ - พาด
รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
23
9
จิ - รัด
ดำรงมั่น อยู่นาน
41
6
จิน - ลา
ว่าว
23
8
จี - ริ - กา
การประกาศ
23
8
จุ - ทา - มาด
เครื่องประดับ
24
2
ฉะ - เหลิม - พน
เพิ่มกำลัง
36
1
ชะ - ยา - พา
ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
9
2
ชะ - ยะ - พน
มีพลังคือชัยชนะ
24
6
ชะ - เยด
ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
19
2
ชะ - รัน
การต่อสู้ที่มีชัย
15
1
ชะ - ลัด
เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
14
1
ชะ - ลา - กอน
น้ำพุ
14
8
ชะ - วิด
เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
19
2
ชัด - ชะ - ยา
รู้รวดเร็ว รอบรู้
15
2
ไช - ยะ - กอน
การทำให้มีชัยชนะ
19
2
ไช - ยะ - สงค์
แวดล้อมด้วยชัยชนะ
36
8
ชา - คริ - ยา
ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
24
2
ชิด - สะ - นุ - ชา
เกิดจากผู้ชนะ
19
9
ยะ - พา
รัศมีดาวพระศุกร์
6
6
ยา - นะ - วุด
เจริญด้วยความรู้
24
9
ถา - ยิ - กา
ผู้มีฐานะดี
24
8
นัด
ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
36
6
นัด - ถะ - ไช
ความชนะของนักปราชญ์
41
8
นัด - ถะ - พน
พลังของนักปราชญ์
41
1
นัด - ถะ - พัด
มีความรู้ดุจเพชร
45
1
นัด - สุ - ราง
เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
46
1
นา - สิด
ปรารถนาความรู้
24
8
นิด - ชะ - กุน
ตระกูลที่บริสุทธิ์
19
1
เนด - สะ - รา
ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
19
8
บด - ตะ - เหรก
ภาพพระบฏ
19
6
บอ - ริ - บาน
ดูแล
19
2
บอ - วอน - ลัก
มีลักษณะอันประเสริฐ
41
9
บอ - วอน - วง
ตระกูลอันประเสริฐ
36
1
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 51 - 100 , หน้า 2/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 457 รีวิว.