ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,712 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 46,861 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,034 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,712 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ไว - นะ - วิน
ชื่อพระศิวะ
35
7
เสา - วะ - พาก
ความสุข ความสำเร็จ
39
7
กริ - สิก
ชาวนา
11
3
กุ - สะ
หญ้าคา แหลมคม
13
3
โก - ลัน
ความฉลาด
39
3
คม - กริด
คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
13
3
จัน - ยะ - พอน
มีความประพฤติดี ประเสริฐ
34
3
จะ - ริ - ยา - พอน
ความประพฤติดี
35
3
จัก - กระ - พน
กำลังของแว่นแคว้น
29
3
จิน
ประพฤติดีแล้ว
29
3
จี - ระ - พอน
ประเสริฐนาน
29
3
ไช - ยะ - พต
ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
34
3
ยา - นัด
เกิดมาเพื่อความรู้
16
3
เบน - จะ - พา
รัศมีทั้งห้า
16
3
ปะ - พบ
เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
11
3
ประ - พิด - ชะ - ยา
รู้รายละเอียด รู้จริง
29
3
ปา - เจ - รา
ครูของครู
16
3
ผะ - กา - วัน
ดอกไม้สีต่างๆ ชนิดของดอกไม้
29
3
พะ - กา - วัน
ผิวขาว
29
3
พง - พบ
สืบเชื้อสายจากเผ่าพันธุ์ดี สกุลดี
35
3
พอน - พิ - บูน
ความประเสริฐอย่างยิ่ง
34
3
เล - ขา
เขียน วงพระจันทร์
11
3
แวว - วิ - ไล
งดงามสดใส
39
3
กริด - สะ - ดาน
ที่ทำแล้ว
16
4
กะ - สะ - มน
ทำลายมลทิน
16
4
กัด - ชะ - ลา
แร่พลวง
16
4
กัน - ชะ - รา
พระอาทิตย์ พระพรหม
16
4
กัน - ถา - พอน
เครื่องประดับคอ
39
4
กุน - ทน
ตุ้มหู
16
4
ไกอน - วิด
นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
39
4
คา - มิ - กา
ผู้เดินทางไป
16
4
จำ - รูน
รุ่งเรือง งาม
16
4
จุ - ไร - วัน
มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
39
4
ฉัด - ถะ - มี
ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
39
4
ไช - รำ - พา
ชัยชนะของนางฟ้า
29
4
ยา - นะ - สิ - หริ
ผู้มีความรู้เป็นศรี
29
4
ยา - นะ - สิ - หริ
มีมิ่งขวัญคือความรู้
29
4
นา - นิกา
มีความรู้
16
4
นิด
สะอาด บริสุทธิ์
11
4
นิ - ชา - พัด
เพชรอันบริสุทธิ์
39
4
ปก - เกด
คุ้มครอง ปกป้อง
13
4
ปะ - พา - นี
ที่เปลงแสง ที่มีรัศมี
16
4
ปะ - ระ - เมด
พระพรหม
35
4
ปะ - วะ - รา
ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
13
4
ปิ - วะ - รา
เป็นที่รักและประเสริฐ
34
4
ปิ - ยะ - พัน
ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
39
4
ปิ - โย - รด
ลูกชายอันเป็นที่รัก
29
4
ผะ - กาย - มะ - นี
ประกายแก้ว
35
4
ผะ - เชิน - ไช
ประสบกับชัยชนะ
34
4
เมก - ขะ - หลา
นางในวรรณคดี นางเมขลา
16
4
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 901 - 950 , หน้า 19/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว