อีเมล
รหัสผ่าน 

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,712 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 45,447 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 15,092 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,712 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กัน - ยา - วี
หญิงสาวผู้กล้าหาญ
40
4
กัน - ยิ - กา
สร้อยคอ
20
4
กัน - กะ - มน
ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ ใจที่สุข
40
4
กุ - สน - พอน
ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
27
4
คม - สอน
ลูกศรที่แหลมคม
20
4
จะ - หรัด - วัน
ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง
40
4
ชัด - พิ - สิด
นักรบพิเศษ
40
4
ยา - นะ - เส - วี
ผู้เสพความรู้
32
4
นะ - พิด
นักปราชญ์
32
4
นิ - ชา - ดรี
บริสุทธิ์และประเสริฐ
40
4
บัน - นะ - วัด
ฉลาดในเรื่องหนังสือ
40
4
บอ - ริ - หัด
ร่าเริงยินดี
27
4
ประ - กา - สก
ดวงอาทิตย์
20
4
ปะ - ริ - เยด
ที่รัก
27
4
ปิ - ยัง - กูน
ลูกชายผู้เป็นที่รัก
27
4
ผะ - ลิ - กา
ความสำเร็จ
20
4
ไพ - รัน - ยา
ความละเอียดประณีต
40
4
กัน - ละ - ยา - นี
หญิงผู้มีความงาม
32
5
กุ - สุ - มาด
น้ำแห่งดอกไม้
40
5
ขะ - จอน - ยด
มียศศักดิ์ระบือไกล
27
5
งาม - พิด
งามยามพิศ หญิงงาม
27
5
จะ - รัน
เที่ยวป่า
20
5
นะ - ยส
มีชื่อเสียงทางความรู้
20
5
นัด - ถะ - รม
เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์
44
5
ประ - วิด - ชะ - ยา
รู้ถูกต้อง รอบรู้
27
5
ปัน - ยา - กอน
บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
20
5
พง - พน
เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
40
5
กะ - นิ - สา
รวงข้าว
18
2
กะ - มน
บัว ดอกบัว หัวใจ
12
1
กะ - มน - กอน
สระบัว
17
1
กอน - กะ - มน
มือบัวคือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
17
1
กอ - ระ - นิด
เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
21
8
กอ - ระ - พุม
กระพุ่ม
12
8
กะ - รุ - นา
ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
12
2
กริด - ชะ - พน
กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
18
9
กริด - สะ - นง
ชื่อนางอัปสร
26
2
กะ - วี - พอน
มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
26
1
กะ - สาบ
เงินตรา
22
6
กะ - สิ - นา
ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
18
2
กอบ - กุน
ตระกูลที่สามัคคีกัน รวมตระกูล
17
1
กัน - ชะ - รด
น้ำดอกไม้
22
1
กัด - สะ - กอน
ฉายรัศมี
17
9
กาด - พน
มีพลังกล้าแข็ง
22
6
กา - รุน
ความกรุณา
12
2
กุน
งาช้าง บรรณศาลา
18
1
กุน - ละพัด
เพชรประจำตระกูล
26
9
กุน - ละ - ยา
สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
17
6
เก - ยูน
สร้อยอ่อน สายสร้อย ทองต้นแขน กำไล
17
6
เกริก
กึกก้อง ดังสนั่น ป่าวร้อง เลืองลือยิ่ง
12
9
เก - วะ - ลี
มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
22
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 451 - 500 , หน้า 10/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 457 รีวิว.