ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,738 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,104 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 25,782 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,738 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กะ - มน - ละ - วอน
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
22
7
กอน - วิ - พา
ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
17
7
งาม - ระ - วี
สวยดั่งอาทิตย์
25
7
จิ - ระ - ชะ - ยา
มีชัยนาน
25
7
จิ - ระ - ประ - พา
ผู้มีแสงยั่งยืนคือพระอาทิตย์
26
7
ชัด - ชะ - ดา - พอน
ชฎาอันเลิศ
26
7
ทิม - พิ - กา
ไพลน้ำ ฟองน้ำ
26
7
บัง - ออน
ผู้หญิง
18
7
ปะ - ถะ - มา
ที่หนึ่ง
17
7
ปรัด - สะ - รา
ก้าวหน้า แผ่ขยาย
22
7
ปะ - วอน
ผู้ประเสริฐ
12
7
ปิ - ยะ - มาน
เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
25
7
ปิ - ยา - ออน
หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
25
7
ปุน - ยะ - พา
แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
18
7
โม - ลี
มวยผม
22
7
เยา - วะ - พา
หญิงสาวผู้มีความงาม
26
7
กอน - ระ - วี
รัศมีแห่งพระอาทิตย์
22
3
กอน - วิ - กา
นกการเวก
17
3
ครอง - รัก
คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
25
3
จิ - รัด - ชะ - ยา
ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
25
3
จิ - รา - พา
รุ่งเรืองนาน
17
3
นัด - ถะ - ชา
ผู้เกิดจากนักปราชญ์
21
3
นิด - ชะ - ยา
ชัยชนะที่บริสุทธิ์
22
3
บา - ระ - วัน
พระจันทร์ข้างขึ้น
22
3
บุบ - ผา - รด
ชื่นด้วยดอกไม้
25
3
ปะ - พิด - ชะ - ยา
ผู้รู้แจ้ง
21
3
ประ - วัน
มีหิริโอตัปปะ
25
3
ปา - ระ - วัน
เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
22
3
กด - ชะ - วัน
มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
22
4
กรอง - มาด
พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
26
4
กะ - รัน - ทา
รวงผึ้ง
18
4
กัน - ชะ - ลา
เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
18
4
กัน - ถิ - กา
สร้อยคอ
25
4
กัน - นิ - กา
ช่อฟ้า ดอกไม้
21
4
โก - สุม
ดอกไม้
18
4
เข - มิด - สะ - รา
ยอดแห่งความปลอดภัย
25
4
จัก - สะ - นา
การพูด
21
4
จา - รุ - วาด
ผู้มีวาจาอันไพเราะ
25
4
ถิ - ระ - ยา
มีความรู้ยั่งยืน
22
4
นัด - ถะ - กุน
ตระกูลนักปราชญ์
26
4
ปะ - นัด - ดา
นักปราชญ์
26
4
ปะ - ริ - กา
ล้อมรอบ
12
4
ปริ - นา - พา
มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
18
4
ปรี - นา - พา
มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
21
4
ปัน - ชะ - ยา
ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
18
4
ปิ - ยะ - วะ - รา
รักอย่างประเสริฐสุด
25
4
โส - ชะ - ยา
รู้ดี
18
4
กะ - นิ - กา
เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
12
5
กะ - นิด
รวงข้าว
17
5
กริด - สะ - หนา
ไม้หอม
12
5
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 725 ชื่อ , แสดงชื่อ 351 - 400 , หน้า 8/15 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว