ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,738 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,104 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 25,782 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,738 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
โส - ระ - วี
แกล้วกล้า
41
6
กะ - มน - รด
น้ำใจ
23
7
จี - ระ - วัน
ผู้สวยนาน
36
7
จุ - รา - ลัก
มีลักษณะเลิศ โฉมงาม
42
7
นะ - ยะ - ดา
พื้นพิภพและมหาสมุทร
19
7
นัด - จะ - ยา
การสะสมความรู้
24
7
ปะ - วีน - สะ - หมอน
หญิงสาวผู้ฉลาด
36
7
ปา - รี - ยา
ได้ศึกษาตลอดแล้ว
23
7
ผะ - กา - กอง
ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีชมพูหรือสีแดงอมเหลือง
23
7
เรือง - รำ - ไพ
พระอาทิตย์เรืองรอง
42
7
เอก - พา - วี
กลายเป็นหนึ่ง
24
7
กะ - มน - ลัก
มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว
41
3
กัน - ยะ - กอน
สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
24
3
ขะ - มะ - นี
พระอาทิตย์
19
3
จะ - รัน - รม
เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
46
3
จะ - ริน - ยา
มีความรู้เรื่องการเดินทาง
23
3
จา - รุ - พา
รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
14
3
ชัน - ยา
ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
15
3
ชา - มา
ลูกสาว
9
3
ยา - นัด
เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
23
3
นัด - ชา
เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
14
3
บง - กด - เพ็ด
ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
23
3
บัน - นะ - วัน
ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง
50
3
บุน - ยะ - วี
ดีและกล้าหาญ
46
3
บุน - ยะ - วี
ดีและกล้าหาญ
42
3
ประ - ไน - ยา
เป็นที่รัก มีค่า
36
3
ประ - พา - พอน
แสงสว่างงดงาม
24
3
ปรัด - ถา
หัวหน้า ดีที่สุด
24
3
ปา - นี
ฝ่ามือ
15
3
ปุน - นะ - พา
รัศมีอันเต็มเปี่ยม
15
3
ปุน - นะ - มา
จันทร์เพ็ญ
19
3
ปุน - ยะ - วี
ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
42
3
พอน - ประ - พา
แสงสว่างที่ดีงาม
24
3
เพ็น - สิ - หริ
ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล
41
3
เลด - สะ - ยา
แสงสว่าง
24
3
เส - วะ - ยา
เป็นที่รัก
24
3
โส - ระ - ยา
เนื่องด้วยพระอินทร์
24
3
เอื้อ - กาน
ค้ำจุนกิจการ เอาใจใส่ในหน้าที่
46
3
กุ - สุม
ดอกไม้
15
4
เข - มิ - กา
ผู้มีความเกษม
15
4
คุ้ม - แก้ว
อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
23
4
จิ - ระ - ประ - ไพ
ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
45
4
จิน - ลา - วัน
ตกแต่งให้งดงาม
55
4
จี - ระ - นา
ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
23
4
ชัด - ชะ - วัน
ที่ส่องแสงโชติช่วง
24
4
ยา - นะ - กอน
ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
15
4
บัน - นะ - พอน
ประเสริฐด้วยทรัพย์สมบัติ
23
4
บุ - รัด - สะ - กอน
ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
23
4
บู - ระ - นิ - มา
เพ็ญเต็มดวง
23
4
ปริ - ยะ - กอน
เป็นที่รัก
23
4
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 725 ชื่อ , แสดงชื่อ 101 - 150 , หน้า 3/15 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว