ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,738 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,104 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 25,782 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,738 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
จะ - รัด - สะ - มี
รัศมีพระจันทร์
33
3
นัด - ถา
นักปราชญ์
28
3
นัด - ถา
ผู้มีความรู้ นักปราชญ์
28
3
บง - กด
ดอกบัว
7
3
ปัน - นะ - พอน
ประเสริฐทางหนังสือ
28
3
พัน - นี
ผู้มีผิวงาม
28
3
พัด - สะ - ชน
น้ำฝน
28
3
กัน - ยา - พอน
เครื่องประดับของหญิง หญิงงาม
33
4
ขวัน - ใจ
ยอดดวงใจ หญิงสุดที่รัก
28
4
งาม - วิ - ไล
สวยงาม
33
4
บุน - ยะ - พอน
ประเสริฐด้วยความดี
28
4
บุ - ละ - พอน
มีรายได้มาก
28
4
เบน - จะ - วัน
๕ สี ๕ ชนิด
33
4
ปิ - ยะ - วะ - ลี
ถ้อยคำอันแสดงความรัก
33
4
พัน - นะ - วิ - พา
มีผิวพรรณงาม
33
4
โส - วิด - ชะ - ยา
ฉลาดยิ่ง
28
4
กัน - นิ - กา
ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งใบคายดอกหอมกลีบขาวดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
33
5
กลอย - ใจ
ร่วมจิตร่วมใจกัน
33
5
กะ - วี - วัน
กวี ผู้งดงาม
33
5
จอม - ขวัน
ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
33
5
โฉม - ฉาย
รูปงามสดใส
28
5
ชะ - ลา - ไส
ทะเล
28
5
บุบ - ผาวั - น
ผิวดังดอกไม้
33
5
บุด - สะ - ยะ - มาด
เดือนยี่ พระจันทร์เพ็ญเดือนยี่
28
5
ปะ - ถม - พอน
พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
28
5
ประ - พา - พัน
มีผิวพรรณผุดผ่อง
33
5
กะ - มน - วัน
มีผิวพรรณดุจดอกบัว
31
9
คะ - นิด - สอน
เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
31
2
จิ - ระ - พิน - ยา
ความรู้อันยั่งยืน
31
1
จุ - รี - มาด
ความแหลมคมที่ทนทาน
31
6
ฉาย - ระ - วี
งามดั่งตะวันเรืองแสง
31
2
ประ - กาย - แก้ว
ความแวววาวจากแก้วมีค่า
31
1
ประ - พา - สิ - หริ
ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
31
8
ปราน - ปริ - ยา
รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
31
1
ปะ - วอน - วัน
ผิวพรรณประเสริฐ
31
6
ปิ - ยะ - มาด
เดือนแห่งความรัก
31
8
ผะ - กา - พัน
ดอกไม้งาม
31
1
ผน - ละ - ไม
ประกอบด้วยผล
31
8
ยะ - มน - พอน
คู่ที่ประเสริฐ
31
9
พอน - ยะ - มน
เป็นคู่ที่ประเสริฐ
31
2
พัน - ออน
มีผิวพรรณงาม
31
6
พอน - สวง
เป็นพรของสวรรค์
31
1
เหม - มะ - วัน
ผิวดั่งทอง
31
9
เอก - ปรี - ยา
เป็นที่รัก เป็นหนึ่ง
31
1
กัน - ยา - พัด
หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
31
7
จา - รุ - พิด - ชะ - ยา
นักปราชญ์ผู้งดงาม
31
7
บุด - สะ - บัน
ธารดอกไม้
31
7
กอ - ระ - วี
กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
31
3
กริด - สะ - ดา
กระทำแล้ว
8
3
บู - ระ - นะ - สี
มีสิริครบถ้วน มั่งคั่งอย่างยิ่ง
31
3
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 725 ชื่อ , แสดงชื่อ 601 - 650 , หน้า 13/15 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว