ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันอังคาร ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคาร ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร
ศรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
อุตสาหะ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 604 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 11,276 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 604 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จัน - ยะ - วัด
ผู้เจริญทางความประพฤติดี
54
1
จัน - ยา - พอน
เครื่องประดับที่สวยงาม
42
8
จะ - รด - จัน
เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
46
9
จะ - รัน - ยา
กระจาย แพร่กระจาย
23
6
จะ - หรัด - พัน
มีผิวพรรณสดใส
42
2
จะ - หรัด - รัด
แก้วที่มีแสงสว่างใส
46
1
จะ - ริม
ภายหลัง เล็ก น้อง
19
9
จะ - ริ - ยา
กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
23
8
จะ - รี - พอน
การปกป้องด้วยหอก
36
2
จัน - ทระ - ชา
ดวงพระพุธ
23
9
จัน - ทิพ
มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
59
6
จัน - ทระ - รัด
ไข่มุก
45
9
จัน - ทระ - วิ - มล
บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
41
8
จัน - สม
เสมอด้วยจันทร์
41
8
จัน - ทะ - รัด
ความเป็นพระจันทร์
42
8
จัน - ทะ - รัด
รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
45
8
จัน - ทะ - รัด
เสมอจันทร์ เดือน
45
8
จัน - ทรา - พา
แสงจันทร์
23
8
จา - ระ - วี
ผู้งดงาม
24
8
จา - รุ - จัน
พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
41
9
จา - รุ - นี
สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
24
1
จา - รุ - นัน
ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
36
8
จา - รุ - นิ - พา
ดุจทอง
23
1
จิน - นะ
ประพฤติแล้ว
24
9
จิ - ดา - พา
รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
14
1
จิด - ตะ - นาด
เจ้าแห่งใจ
23
6
จิด - ตระ - นาด
ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์คือพระอินทร์
24
8
จิด - ตระ - พน
ดูดดี พูดไพเราะ
23
9
จิด - ตะ - วัน
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
36
8
จิน - ดา - รัด
มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
42
9
จิ - ระ - ทีบ
รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
36
8
จิ - ระ - ปรี - ยา
ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
36
9
จิ - ระ - พาด
รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
23
9
จิ - ระ - สุ - ดา
ลูกสาวผู้ยั่งยืน
24
6
จิ - ระ - เดด
มีอำนาจตลอดกาล
23
2
จิ - ระ - นัน
ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
42
8
จิ - รัด
ดำรงมั่น อยู่นาน
41
6
จิน - ลา
ว่าว
23
8
จุ - ทา - มาด
เครื่องประดับ
24
2
จุ - ทา - รัด
เครื่องประดับเพชรพลอย
36
6
จุ - ไร - รัด
มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
45
1
จุ - ลิน
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
36
1
เจด - สะ - หริด
สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
55
9
เจด - นิ - พิด
มีความคิดมั่นคง
41
1
จะ - เริน - รัด
คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
45
9
เจียม - จิด
รู้จักประมาณจิตใจ
54
6
ฉัน - ทะ - นิด
ความรู้อันน่าพึงพอใจ
46
1
ฉัน - ทะ - ยา
พอใจ
24
1
ฉัน - หะ - ไท
พอใจ มีฉันทะในใจ
42
8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   . . .   65   66   67   หน้าถัดไป ❯
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 3,347 ชื่อ , แสดงชื่อ 1 - 50 , หน้า 1/67 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 465 รีวิว