อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคารตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักษรวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้นๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 2,004 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,424 ชื่อ จะมีชื่อดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ๆตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 11,554 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,424 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 2,004 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊กชื่อด้านล่าง เพื่อดูการวิเคราะห์ ทำนายอย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร' ตามหลักโหราศาสตร์
จำนวนทักษาอักขระ ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ หรือมรดก ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคนี้มาตั้งชื่อ อย่างเด็ดขาด
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จัน - ยะ - วัด
ผู้เจริญทางความประพฤติดี
54
1
จัน - ยา - พอน
เครื่องประดับที่สวยงาม
42
8
จะ - รด - จัน
เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
46
9
จะ - รัน - ยา
กระจาย แพร่กระจาย
23
6
จะ - หรัด - พัน
มีผิวพรรณสดใส
42
2
จะ - หรัด - รัด
แก้วที่มีแสงสว่างใส
46
1
จะ - ริม
ภายหลัง เล็ก น้อง
19
9
จะ - ริ - ยา
กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
23
8
จะ - รี - พอน
การปกป้องด้วยหอก
36
2
จัน - ทระ - ชา
ดวงพระพุธ
23
9
จัน - ทิพ
มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
59
6
จัน - ทระ - รัด
ไข่มุก
45
9
จัน - ทระ - วิ - มล
บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
41
8
จัน - สม
เสมอด้วยจันทร์
41
8
จัน - ทะ - รัด
ความเป็นพระจันทร์
42
8
จัน - ทะ - รัด
รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
45
8
จัน - ทะ - รัด
เสมอจันทร์ เดือน
45
8
จัน - ทรา - พา
แสงจันทร์
23
8
จา - ระ - วี
ผู้งดงาม
24
8
จา - รุ - จัน
พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
41
9
จา - รุ - นี
สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
24
1
จา - รุ - นัน
ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
36
8
จา - รุ - นิ - พา
ดุจทอง
23
1
จิน - นะ
ประพฤติแล้ว
24
9
จิ - ดา - พา
รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
14
1
จิด - ตะ - นาด
เจ้าแห่งใจ
23
6
จิด - ตระ - นาด
ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์คือพระอินทร์
24
8
จิด - ตระ - พน
ดูดดี พูดไพเราะ
23
9
จิด - ตะ - วัน
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
36
8
จิน - ดา - รัด
มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
42
9
จิ - ระ - ทีบ
รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
36
8
จิ - ระ - ปรี - ยา
ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
36
9
จิ - ระ - พาด
รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
23
9
จิ - ระ - สุ - ดา
ลูกสาวผู้ยั่งยืน
24
6
จิ - ระ - เดด
มีอำนาจตลอดกาล
23
2
จิ - ระ - นัน
ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
42
8
จิ - รัด
ดำรงมั่น อยู่นาน
41
6
จิน - ลา
ว่าว
23
8
จุ - ทา - มาด
เครื่องประดับ
24
2
จุ - ทา - รัด
เครื่องประดับเพชรพลอย
36
6
จุ - ไร - รัด
มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
45
1
จุ - ลิน
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
36
1
เจด - สะ - หริด
สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
55
9
เจด - นิ - พิด
มีความคิดมั่นคง
41
1
จะ - เริน - รัด
คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
45
9
เจียม - จิด
รู้จักประมาณจิตใจ
54
6
ฉัน - ทะ - นิด
ความรู้อันน่าพึงพอใจ
46
1
ฉัน - ทะ - ยา
พอใจ
24
1
ฉัน - หะ - ไท
พอใจ มีฉันทะในใจ
42
8
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 1-50 , หน้า 1/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่ม ค้นหา ตั้งชื่อ กรุณาตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ให้ดีก่อน เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร , ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ , = พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือกโดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 452 รีวิว.