อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,259 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,756 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 26,582 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,756 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
เปร - มา
รัก ชื่อพระอาทิตย์
14
8
โป - สัน
การเลี้ยงดู การอบรม
19
9
ไปร - ยา
ผู้เป็นที่รัก
24
1
ผะ - รัน - ดา
การแผ่ซ่านของความรู้สึก
23
1
ผน - ละ - พรึด
ให้ผล
19
6
ผน - สะ - ลิน
มีส่วนในผลที่ได้
36
8
ผะ - ลิน
มีผลงาน
23
2
ผุด - สะ - ดี
ถูกต้อง
24
8
ฝน - สุ - ดา
หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
23
9
ใฝ่ - ดี
มุ่งหาความดี
23
2
พะ - ชิ - รา
เพชร
19
6
พะ - นิ - ดา
หญิงสาว
19
6
พอน - พิ - นิด
ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
36
1
พอน - ระ - วิน
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
41
9
พัน - สิด
สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
46
9
พรึด - ทา
ยินดี
14
8
เพ็ด - ชะ - รี
เพชร
23
6
เพ็น - นี
แสงจันทร์นำทาง
50
8
แพอน - พิ - ไล
แพรงาม
41
8
แพอนว - วะ - นิด
งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
36
6
โพ - ทิ - เสด
เยี่ยมโดยปัญญา
55
1
ไพ - ทะ - วี
ชื่อชนเผ่านักรบ
45
9
เม - ทา - พอน
มีความรู้อันประเสริฐ
24
9
โมด - ทะ - ยา
เป็นที่ยินดี
19
8
เยา - วะ - นาด
เจ้าแห่งความเยาว์วัย
24
8
เยา - วะ - นี
เป็นหนุ่มเป็นสาว
46
1
เลิด - พิ - สิด
ประเสริฐอย่างยิ่ง
51
6
เลิด - วัด
ความเจริญอย่างยิ่ง
51
2
เว - ทน
ความรู้
14
2
เว - ทะ - นี
สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม
24
6
เว - ทะ - นี
สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
24
8
แวว - ปราด
มีแววของนักปราชญ์
36
2
ไว - พบ
อำนาจ ความเจริญ
24
2
ไว - รัน
ความมีค่าหาได้ยาก
46
9
โส - สิ - รัด
สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
46
1
โส - ทิน
มีความผ่องแผ้ว
24
8
โส - พิด
งาม
19
8
โส - สิด - ถา
ผู้งามยิ่ง
36
8
โส - ระ - วี
แกล้วกล้า
41
6
ไอ - สูน
อำนาจ ความเป็นใหญ่
45
9
จะ - ระ - นะ
ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
19
7
จะ - หรัด - ทิบ
เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
51
7
จัน - เพ็น
พระจันทร์เต็มดวง
51
7
จิน - ตะ - หรา
หญิงผู้มีความฉลาดเฉลียว
23
7
จิ - ระ - เวด
หมอที่ยั่งยืน
24
7
จี - ระ - วัน
ผู้สวยนาน
36
7
เจด - นิ - พัด
มีความคิดมั่นคง
46
7
เจิม - จัน
แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
46
7
เจียม - พด
รู้จักประมาณคำพูด
56
7
ฉัด - ตระ - ทอน
ผู้ถือร่ม (กลด)
24
7
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 401-450 , หน้า 9/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.