อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคารตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักษรวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้นๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 2,004 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,385 ชื่อ จะมีชื่อดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ๆตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 26,965 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,385 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 2,004 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊กชื่อด้านล่าง เพื่อดูการวิเคราะห์ ทำนายอย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร' ตามหลักโหราศาสตร์
จำนวนทักษาอักขระ ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ หรือมรดก ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคนี้มาตั้งชื่อ อย่างเด็ดขาด
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
เปร - มา
รัก ชื่อพระอาทิตย์
14
8
โป - สัน
การเลี้ยงดู การอบรม
19
9
ไปร - ยา
ผู้เป็นที่รัก
24
1
ผะ - รัน - ดา
การแผ่ซ่านของความรู้สึก
23
1
ผน - ละ - พรึด
ให้ผล
19
6
ผน - สะ - ลิน
มีส่วนในผลที่ได้
36
8
ผะ - ลิน
มีผลงาน
23
2
ผุด - สะ - ดี
ถูกต้อง
24
8
ฝน - สุ - ดา
หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
23
9
ใฝ่ - ดี
มุ่งหาความดี
23
2
พะ - ชิ - รา
เพชร
19
6
พะ - นิ - ดา
หญิงสาว
19
6
พอน - พิ - นิด
ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
36
1
พอน - ระ - วิน
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
41
9
พัน - สิด
สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
46
9
พรึด - ทา
ยินดี
14
8
เพ็ด - ชะ - รี
เพชร
23
6
เพ็น - นี
แสงจันทร์นำทาง
50
8
แพอน - พิ - ไล
แพรงาม
41
8
แพอนว - วะ - นิด
งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
36
6
โพ - ทิ - เสด
เยี่ยมโดยปัญญา
55
1
ไพ - ทะ - วี
ชื่อชนเผ่านักรบ
45
9
เม - ทา - พอน
มีความรู้อันประเสริฐ
24
9
โมด - ทะ - ยา
เป็นที่ยินดี
19
8
เยา - วะ - นาด
เจ้าแห่งความเยาว์วัย
24
8
เยา - วะ - นี
เป็นหนุ่มเป็นสาว
46
1
เลิด - พิ - สิด
ประเสริฐอย่างยิ่ง
51
6
เลิด - วัด
ความเจริญอย่างยิ่ง
51
2
เว - ทน
ความรู้
14
2
เว - ทะ - นี
สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม
24
6
เว - ทะ - นี
สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
24
8
แวว - ปราด
มีแววของนักปราชญ์
36
2
ไว - พบ
อำนาจ ความเจริญ
24
2
ไว - รัน
ความมีค่าหาได้ยาก
46
9
โส - สิ - รัด
สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
46
1
โส - ทิน
มีความผ่องแผ้ว
24
8
โส - พิด
งาม
19
8
โส - สิด - ถา
ผู้งามยิ่ง
36
8
โส - ระ - วี
แกล้วกล้า
41
6
ไอ - สูน
อำนาจ ความเป็นใหญ่
45
9
จะ - ระ - นะ
ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
19
7
จะ - หรัด - ทิบ
เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
51
7
จัน - เพ็น
พระจันทร์เต็มดวง
51
7
จิน - ตะ - หรา
หญิงผู้มีความฉลาดเฉลียว
23
7
จิ - ระ - เวด
หมอที่ยั่งยืน
24
7
จี - ระ - วัน
ผู้สวยนาน
36
7
เจด - นิ - พัด
มีความคิดมั่นคง
46
7
เจิม - จัน
แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
46
7
เจียม - พด
รู้จักประมาณคำพูด
56
7
ฉัด - ตระ - ทอน
ผู้ถือร่ม (กลด)
24
7
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 401-450 , หน้า 9/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่ม ค้นหา ตั้งชื่อ กรุณาตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ให้ดีก่อน เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร , ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ , = พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือกโดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 452 รีวิว.