อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 687 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,521 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,144 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,521 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 687 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ประ - ดิ - พาด
ความคิดที่ปรากฏ
24
9
ประ - ดิ - ลาบ
การได้ลาภ ได้ผล
23
9
ประ - เดิม - ไช
ชัยชนะครั้งแรก
36
8
ประ - ติ - นัน
ความเพลิดเพลิน
41
2
ประ - ติ - พา
แสงสว่างแห่งความรู้
19
6
ประ - ทิน - ทิบ
กลิ่นหอมอันวิเศษ
50
2
ประ - พุด
ตื่น มีสติ
23
9
ประ - พรึด
ยกย่อง
19
9
ประ - ยด
เด่น มีอำนาจเหนือ
42
1
ประ - สะ - มา
ความสงบ
23
2
ปะ - รัด
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
23
6
ปราน - ยุด
ที่มีชีวิต
24
1
ปรี - ดิด
เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
19
9
ปรี - ดิ - วัด
สิ่งเสริมความยินดี
45
2
ปรี - ยา - ดา
ความเป็นที่รัก
24
8
ปรี - ยา - วะ - ดี
หญิงอันเป็นที่รัก
36
2
ปริด - สะ - ดี
รัศมี สัมผัส
19
9
ปริด - สะ - นี
เล็ก บอบบาง
19
2
ปะ - วัด
ผู้บริสุทธิ์
19
8
ปะ - วัน - รัด
รัตนะอันบริสุทธิ์
42
1
ปะ - วิด
ผู้สร้าง
14
9
ปะ - สุ - ตา
ผู้ขยันขันแข็ง
14
8
ปัน - นะ - ทัด
ให้ความรู้
24
1
ปัน - นะ - วิด
ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
41
6
ปัน - ยะ - ตา
ควรแก่การสรรเสริญ
23
1
ปัด - ทะ - มะ - นัน
ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
36
6
ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา
เปรียบได้ดังดอกบัว
23
8
ปัด - ทะ - มะ - เวด
ชื่อบุคคล
24
6
ปา - นิ - สะ - รา
เจ้าแห่งชีวิต
24
6
ปา - ระ - นี
ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
36
9
ปา - ระ - มี
บารมี
19
8
ปาน
รักษา คุ้มครอง
9
1
ปิน - ดิ - รา
ผลทับทิม
23
2
ปิ - ติ - พัด
ผู้เจริญด้วยปีติ
23
1
ปิ่น - ปิ - นัด
ประดับปิ่น
41
6
ปิ - ยะ - ทิ - ดา
ลูกสาวที่น่ารัก
24
6
ปิ - ยะ - มัน
ชอบการประดับ
45
1
ปิ - ยะ - สัด
ซื่อตรง และน่ารัก
45
8
ปิ - ยะ - นัน
ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
42
1
ปิ - ยะ - วัด
เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
45
1
ปิ - ลัน - ทะ - สุด
เครื่องประดับอันหมดจด
51
2
ปี - ติ - ชา
ก่อให้เกิดปีติ
19
1
ปุน - ชะ - รัด
รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
42
9
ปุน - ยิ - สา
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
23
2
ปุน - ยิ - สา
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
23
2
ปุน - ยะ - นุด
สาวผู้มีโชควาสนา
24
6
ปุ - ริม - ปรัด
นักปราชญ์คนแรก
41
1
ปุ - รุ - เมด
มีปัญญามาก
19
6
เปรม - มะ - พาบ
ความรักใคร่
23
1
เปรม - ยุ - ดา
ผู้ประกอบด้วยความรัก
24
9
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 351-400 , หน้า 8/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.