อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,828 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,735 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 11,515 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,735 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 1,828 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
จา - รุ - จัน
ผู้มีความประพฤติอันดีงาม
43
4
ฉัน - ทะ - นัด
ผูกไว้ด้วยความรัก ความรักและผูกพัน
38
4
ชะ - ยา - นิด
มีความรู้น่าพึงพอใจ
38
4
ชัด - ชะ - วาน
รุ่งเรือง
38
4
ชาน - ประ - โพด
ตื่นด้วยการเพ่ง
37
4
ยา - นะ - โรด
รุ่งเรืองด้วยความรู้
38
4
นิ - ชา - วี
บริสุทธิ์และความกล้าหาญ
38
4
ทัน - สิด
ความแข็งแรงอย่างน่าพิศวงยิ่ง
43
4
ทิบ - สุ - มน
ดอกไม้ทิพย์
48
4
ทะ - นะ - สน
ที่รวมทรัพย์ ชุมนุมทรัพย์
38
4
ที - ระ - มน
มนต์ของนักปราชญ์
37
4
นบ - พะ - วิน
ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
38
4
นิด - ทา - วัน
มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
49
4
นิ - ระ - พัน
ความพรากเพียรพยายาม
43
4
นี - ติ - เว - ทิน
รู้ทางอุบาย
37
4
นี - รา - พัน
สีน้ำ
38
4
บอ - ริ - วัด
เพิ่มพูน
37
4
ปะ - ทุม - มาน
มาลัยดอกบัว
38
4
ประ - พา - รัด
แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
37
4
ปะ - ริ - ยา - พอน
เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
38
4
ปะ - ริ - วัด
เจริญรอบ
37
4
ปิ - ยะ - นัน
ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
38
4
ปี - วะ - รา
เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
37
4
ฝน - ทิบ
หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
43
4
ไว - วิด
อำนาจ ความเจริญ
43
4
จัน - ดาว
ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
37
5
จา - ตุ - พัด
มีวาจาน่าฟัง พูดดี
48
5
จิด - ติ - พัด
เจริญด้วยความคิดความฉลาด
49
5
ไช - ยะ - นัน
ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
38
5
ชิน - นะ - วัด
อยู่กับความเจริญ
48
5
นัด - ยะ - มน
คู่แห่งนักปราชญ์ คู่ผู้ฉลาด
37
5
ถิ - ระ - วิด
มีความรู้มั่นคง
37
5
ทะ - วัน - หะ - ไท
มีใจบริสุทธิ์
38
5
ทัน - ยะ - รัด
แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
37
5
ทัน - ยะ - บูน
เต็มไปด้วยโชคลาภ
43
5
ที - ระ - วิด
ความรู้ของนักปราชญ์
43
5
นพ - พะ - นัน
เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
37
5
ไน - ยะ - นา - นน
ชื่นตา
43
5
นิ - รัด - ไส
ประเสริฐยิ่ง พิเศษ
43
5
บด - ตะ - ลำ
ผืนผ้าพระบฏที่แขวนไว้
43
5
บอ - วอน - วิด
ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
37
5
ประ - ไพ - พัน
มีผิวพรรณงดงาม
48
5
ปุน - นา - นัน
เทพผู้สูงสุด
38
5
เปรม - พัน
ผูกพันด้วยความรัก
43
5
ผะ - เดิม - ทำ
คุณธรรมแรก ธรรมะอย่างแรก
37
5
พอน - ไพ - สาน
ความประเสริฐอันกว้างขวาง
43
5
เยา - วะ - นัด
อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาว
43
5
โสม - รัด - สะ - หมี
แสงจากพระจันทร์
43
5
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 3,301-3,348 , หน้า 67/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.