อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 687 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,602 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 8,818 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,602 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 687 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ไน - ยะ - นุด
เพลินตา สิ่งน่ารักน่าดู
48
9
นิด - สิ - รี
มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
37
6
นิด - ตะ - ยะ - ลับ
มีลาภเป็นนิตย์
48
9
นิ - ริน
ดับ หมดกิเลส
37
1
นิ - เวด
เข้าอยู่
38
2
นิ - สน
แน่นแฟ้น
38
9
นี - รำ - พอน
น้ำกับฟ้า
37
6
นีน - รัด
พลอยสีดำ
43
6
นี - ละ - วัด
ชื่อดาวพระเสาร์
49
8
นี - ลัน - ชะ - นา
สายฟ้าแลบ
38
1
เนด - อับ - สอน
มีดวงตางามดุจนางฟ้า
37
6
บด - ทะ - มะ - ทัด
คล้ายดอกบัว
38
8
บอ - ริ - วัน - นิด
สรรเสริญ
37
9
บัน - ดิต
ความรอบรู้ การเรียนรู้
38
2
บา - จะ - รี
ผู้เบิกบาน
37
9
บุด - สะ - บา - วิ - ลิด
ดอกไม้สีน้ำเงิน
37
2
บูน - พิ - พบ
มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
43
9
ปริด
รัศมี สัมผัส
37
8
ประ - ดิ - พิม
ภาพสะท้อน
49
8
ประ - ดิ - สัย
ที่พำนัก ที่อาศัย
38
8
ประ - ดิ - สะ - รุด
สัญญา
43
9
ประ - พด
คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
38
2
ประ - พิม - พัน
มีผิวพรรณงดงาม
48
6
ปะ - วอน - ปรัด
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
37
9
ปะ - วี - นุด
หญิงสาวผู้ฉลาด
37
6
ปัน - ยะ - พัด
เจริญด้วยปัญญา
43
9
ปัน - ชะ - นิด
ให้เกิดปัญญา
37
6
ปัน - ดา - รี
ประเสริฐด้วยปัญญา
43
8
ปัน - นะ - วัด
เจริญด้วยหนังสือ
43
2
ปัน - นะ - วัด
เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
43
2
ปัด - ทะ - เมด
ชื่อพระวิษณุ
38
6
ปา - จะ - รี
อาจารย์ผู้ประเสริฐ
37
9
ปาน - ทิบ
เปรียบเสมือนของวิเศษ
38
1
ปิ - ยะ - วัน
มีผิวพรรณงามน่ารัก
37
6
ปิ - ลัน - ทะ - สี
เครื่องประดับเป็นสิริ
43
6
เป - มะ - นี
น่ารัก
38
9
ผะ - รัน - ปรี
ความยินดีที่ซ่านไป
48
2
ผะ - ลัด - ถา
ยินดีในมรรคผล
37
8
พด - จะ - นิน
เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
38
9
พะ - จี - ระ - จิด
เรียงถ้อยร้อยคำ
38
6
พะ - ดา - ไส
ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
37
6
พัน - นะ - ไม
ผู้มีชื่อเสียงและความรุ่งเรื่อง
38
1
พอน - รัด
รัตนะอันประเสริฐ
37
9
พอน - สุ - นี
ผู้นำที่ดีเลิศ
48
9
แพอนว - วะ - นิด
งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
38
6
โพ - ทิ - ไม
ฉลาด หลักแหลม
37
9
ไพ - สะ - วัน
เกี่ยวกับท้าวกุเวร ท้าวเวสสุวรรณ
43
6
ไพ - สิด
ประเสริฐ วิเศษ
37
6
เม - ทะ - พน
ผูกพันด้วยปัญญา
37
2
ไร - วิน
ได้ทรัพย์ มีทรัพย์
38
2
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 3,201-3,250 , หน้า 65/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.