อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 687 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,521 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,144 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,521 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 687 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
นะ - พัด - ระ - พี
พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
36
6
นะ - พัด - ไส
อยู่ในท้องฟ้า เทวดา
36
2
นะ - มัด - สะ - วิน
ที่เคารพ
36
6
นอ - ระ - ไช
ชัยชนะของคน
23
6
นอ - ระ - พัด
คนผู้ดีงาม คนเจริญ
19
9
นอ - ระ - มน
เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
19
6
นอ - ระ - วอน
คนผู้ประเสริฐ
19
1
นอ - ระ - วุด
ผู้เจริญ
23
9
นะ - รี - รัด
นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
41
6
นะ - รุด - ตะ - มา
สูงสุดในหมู่คน
19
9
นะ - รึ - ปะ - นาด
พระราชา
15
1
นะ - วะ - ตา
ความสดชื่น
15
2
นะ - วะ - พอน
พรใหม่ พร ๙ ประการ
23
8
นะ - วะ - มน
ดอกมะลิ
41
8
นะ - วะ - รัด
แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทาย และไพฑูรย์
36
9
นะ - วิ - ยา
สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
24
1
นะ - วีน
ใหม่ สด
23
2
นะ - วี - นา
ใหม่ เยาว์วัย
24
8
นัด
ส่องแสง แสดง เต้นรำ เลียนแบ
14
9
นัด - หะ - ไท
ใจอันผูกพันไว้
41
1
นัด - ทะ - วัด
มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
41
6
นัน - นะ - พัด
มีความสุขดุจสวรรค์
41
8
นัน - ทะ - พัด
ผูกพันกับความสุข
41
6
นัน - มะ - นัด
ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
45
8
นัน - ลิ - นี
หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
46
1
นัน - ทิน
มีความบันเทิง มีความสุข
24
1
ไน - ปะ - พอน
ตาสวย ตาดี
45
1
ไน - ยะ - นัน
ยินดีในการนำ การปกครอง
46
8
นาด - ตะ - ยา
สาวงาม
24
6
นาถ - สะ - หมอน
ชื่อสตรี
23
6
นิ - ชา - นาด
มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
19
2
นิ - ชา - พา
มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
14
1
นิ - ดา - นุด
หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
19
2
นิด - ตะ - ยะ - ตา
มั่นคงตลอดกาล
24
9
นิ - ติ - ทอน
ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
24
9
นิ - ทาน
เก็บไว้ ตั้งมั่น
19
6
นิ - ทิบ
รักษาขุมทรัพย์
19
6
นิ - ทิด
เจ้าแห่งขุมทรัพย์
24
8
นิ - ทูน
กำไลมือ
19
8
นิ - พา - ทอน
ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
19
9
นิ - ระ - นะ - รา
ชื่อพาหนะพระอาทิตย์
23
9
นิ - ระ - นา
ร่าเริง ยินดี
19
6
นิ - ระ - ดา
เป็นที่ยินดี
15
8
นิ - ระ - พัด
มั่นคง แข็งแกร่ง
23
1
นิ - ระ - พาบ
ไม่เสื่อมถอย
23
9
นิ - ระ - มาน
ไม่ถือตัว
24
9
นิ - รัด
ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
19
9
นิ - รา - พอน
ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
19
2
นิ - ละ - ยา
ที่อยู่อาศัย
24
1
นิ - วาด
สงบ
19
8
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 251-300 , หน้า 6/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.