ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันอังคาร ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคาร ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร
ศรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
อุตสาหะ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 687 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,520 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 5,529 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 687 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตะ - ติ - ยา
ที่สาม
19
8
ตะ - มะ - นา
ลมหายใจ
14
9
ตับ - ปะ - นี
เป็นที่พอใจ
42
9
ตริ - ไน
มีสามตา
42
6
ตรี - ทิบ - พะ - ยะ - นิ - พา
เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
46
8
ตริน
หญ้า
9
9
ตาน
ที่พึ่ง ป้องกันภัย
9
6
ตี - รน
ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
19
9
ตุน
คล่องแคล่ว ว่องไว
19
9
ตุน - ละ - ยา
สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยง
19
1
เต - ชิ - นี
ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
23
1
โต - ยะ - ทาน
สายฝน
24
2
ถะ - วะ - ดี
ยกย่อง สรรเสริญ
15
2
ถะ - วิด
สรรเสริญ ชมเชย
14
2
ถา - มะ - พัด
เจริญด้วยกำลัง
36
9
ถิ - ระ
มั่นคง
9
1
ถิ - ระ - พุด
มีความรู้มั่นคง
23
1
ถิ - ระ - วัด
ความมั่นคงอันยาวนาน
42
1
ถิ - ระ - วุด
ความรู้อันมั่นคง
24
1
โถ - มะ - นะ
การชมเชย ชื่นชม
19
6
ทม - โพลี
สายฟ้าพระอินทร์
24
9
ทะ - มิตา
เชื่องแล้ว
14
6
ทะ - ยา - ตา
กรุณา
14
8
ทะ - ยิ - ดา
เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
15
8
ทด - สะ - รัด
พระอาทิตย์
41
8
ทัด - ติ
ของให้
15
9
ทัด - เทบ
เทพประทาน
19
1
ทัด - สะ - ตา
งามเด่น
14
2
ทัด - สะ - นัน
ชอบดู
41
8
ทา - ตรึ
ยกให้
6
8
ทา - มะ - อุ - ทอน
ชื่อพระศิวะ
19
6
ทา - ยะ - วุด
วุฒิสืบทอด
24
6
ทา - วัด
มั่งคั่ง
15
2
ทิ - ถิ - นัน
ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
42
6
ทิด - ทะ - ยุ
ท้องฟ้า สวรรค์
15
8
ทิน - นะ - โชด
แสงอาทิตย์
23
2
ทิน - นะ - พัน
พระอาทิตย์
41
8
ทิบ - ประ - พาบ
มีอำนาจทิพย์
50
2
ทิบ - พะ - ระ - ดา
ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
19
9
เทพ - พะ - ทัด
ผู้ที่เทวดาประทานมา
19
1
เทบ - วะ - ทู
หญิงงามดังเทวดา
23
9
เทบ - พะ - วี
เป็นที่ยินดีแก่เทวดา
24
8
เทบ - อา - ทิ
เทวดาชั้นหัวหน้า
23
9
เท - หะ - พรึด
การรักษาทรวดทรง
24
9
ทะ - ชะ - รัด
เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
23
2
ทะ - นะ - ชาด
เกิดแต่ทรัพย์
15
8
ทะ - นะ - เดด
มีทรัพย์เป็นอำนาจ
14
8
ทะ - นะ - บอ - ดี
เจ้าของทรัพย์สมบัติ
19
1
ทะ - นะ - บูน
เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
36
6
ทะ - นะ - พน
มีกำลังเป็นทรัพย์
23
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 3,348 ชื่อ , แสดงชื่อ 151 - 200 , หน้า 4/67 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 458 รีวิว.