อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,828 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,735 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 11,515 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,735 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 1,828 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ไช - ยะ - วัด
มีความเจริญอันประเสริฐ
46
2
ชา - ยิน
ประกอบด้วยการเพ่ง
23
6
ยะ - พา
รัศมีดาวพระศุกร์
6
6
ยา - นะ - วุด
เจริญด้วยความรู้
24
9
ยา - นิน
ผู้มีความรู้
19
2
ถา - นะ - ทัด
ให้หลักแหล่งมั่นคง
23
8
ถา - นิด
เป็นที่น่าพอใจ
46
1
ถา - นิ - ตา
ผู้มีฐานะ
23
1
ถิ - ตา - พอน
เครื่องประดับที่ถาวร
36
6
ถิ - ตา - พา
มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
19
1
ถิ - ตา - รี
มั่นคงและประเสริฐ
45
6
ถิ - ติ - พัน
ผิวพรรณที่ยั่งยืน
41
9
ถิ - ติ - พัน
เชื้อสายที่มั่นคง
50
6
ถิ - ติ - รัด
ชีวิตที่ประเสริฐ
45
8
ถิ - ติ - สุด
ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
46
2
ดิด - ตะ - ยา
เก่งดังนักปราชญ์
19
6
นะ - ทา - ยุ
ให้ความรู้
19
6
นะ - รึ - ดี
ยินดีในความรู้
14
6
นะ - หะ - ไท
หัวใจแห่งความรู้
23
6
นัด
ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
36
6
นัด - ถะ - ไช
ความชนะของนักปราชญ์
41
8
นัด - ถะ - นัน
เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
51
9
นัด - ถะ - พน
พลังของนักปราชญ์
41
1
นัด - ทะ - ยา
การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
45
9
นัด - ถะ - นัน
เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
42
1
นัด - ถะ - พัด
มีความรู้ดุจเพชร
45
1
นัด - ถะ - ริ - นี
ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
55
8
นัด - ถะ - วัด
นักปราชญ์ผู้เจริญ
50
9
นัด - ถะ - วัด
ความเจริญของนักปราชญ์
45
1
นัด - ทิ - ดา
ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
24
2
นา - สิด
ปรารถนาความรู้
24
8
นิด - ชะ - พน
มีใจบริสุทธิ์
24
6
เนด - สะ - รา
ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
19
8
ดะ - นะ - ยา
เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
15
2
ดน - นะ - วัด
ที่มีการแพร่ขยาย สืบสายกันไม่
19
6
ดะ - นิ - ตา
ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
14
6
ดะ - นุ - ดา
ความแบบบาง ละเอียดอ่อน
9
6
ดะ - นุ - ตะ - ริน
สวมเกราะ
23
1
ดะ - นุ - ละ - ดา
เองบาร่างเล็ก
15
9
ดะ - มะ - สา
มีผิวคล้ำ
14
2
ดน - ละ - พอน
บันดาลพร
19
8
ดา - รัน
ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
15
9
ดา - รา - จัน
พระจันทร์และดวงดาว
36
2
ดา - รา - นาด
ชื่อนักปราชญ์
14
6
ดา - รา - ยัน
ต้นไทร
24
9
ดา - ลิด
ภูเขา
19
1
ดา - วัด
มากมูน
15
2
ดุน - ยะ - ทัด
มีความเห็นเที่ยงธรรม
46
6
ดุด - สะ - ยา
ยินดี
15
1
ดู - ระ - นี
รวดเร็วฉลาด
19
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 101-150 , หน้า 3/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.