อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคารตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักษรวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้นๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,902 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,379 ชื่อ จะมีชื่อดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ๆตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 16,492 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,379 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 1,902 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊กชื่อด้านล่าง เพื่อดูการวิเคราะห์ ทำนายอย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร' ตามหลักโหราศาสตร์
จำนวนทักษาอักขระ ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ หรือมรดก ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคนี้มาตั้งชื่อ อย่างเด็ดขาด
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ฉาย - สุ - ดา
ดาวพระเสาร์
24
6
ฉะ - เหลิม - พน
เพิ่มกำลัง
36
1
ชะ - ยด
ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
24
2
ชะ - ยา - นี
ผู้มีความรู้
19
2
ชะ - ยา - พา
ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
9
2
ชน - มะ - พูม
บ้านเกิด ภูมิลำเนา
24
6
ชน - ระ - ดี
เป็นที่รักแห่งปวงชน
19
1
ชะ - นะ - สิด
เป็นที่รักของชาติตระกูล
36
2
ชะ - นัน - ธิ - ดา
ผู้ชนะคนอื่น
23
2
ชะ - นัด - ดา
ความเป็นผู้ให้กำเนิด
14
8
ชะ - นัด
ฝูงชน ประชากร
14
1
ชะ - นา - ยุด
พลังกำลังแห่งคน
24
9
ชะ - นิ - ดา - พา
ให้เกิดรัศมี
15
2
ชะ - นิ - สา
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
19
6
ชะ - นิด - ระ - สา
เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
23
9
ชะ - นุ - ดม
คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
14
8
ชะ - นุด
คนที่สูงสุด
23
8
ชะ - นุด
คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
24
1
ชะ - โน - ไท
ผู้มีความรุ่งเรือง
24
1
ชม - นาด
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
14
8
ชม - พู - นุด
ทองคำบริสุทธิ์
24
6
ชะ - ยะ - พน
มีพลังคือชัยชนะ
24
6
ทะ - ยา - นี
ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด
23
6
ชะ - ยิน
ชัยชนะ
19
9
ชะ - ยุด
รุ่งเรือง
14
9
ชะ - ยุด - ตรา
มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
19
9
ชะ - เยด
ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
19
2
ชะ - รัน
การต่อสู้ที่มีชัย
15
1
ชะ - ริน - ทิบ
ยอดเป็นดีวิเศษ
59
6
ชน - ละ - ซับ
ไข่มุก
42
1
ชน - ละ - ที
ทะเล
19
9
ชน - ละ - นาด
เจ้าแห่งน้ำ
15
1
ชะ - ละ - พิน
หยาดน้ำ
36
8
ชะ - ลัด
เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
14
1
ชะ - ลิด
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
15
9
ชะ - ลิน - ทรา
เจ้าแห่งน้ำ คือพระจันทร์
23
1
ชะ - วะ - โรด
รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
36
2
ชะ - วัน - วิด
มีความรู้รุ่งเรือง
46
9
ชะ - วิด
เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
19
2
ชัด - ชะ - ยา
รู้รวดเร็ว รอบรู้
15
2
ชัน - ยา - นุด
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
23
9
ไช - ยะ - โรด
ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
42
2
ชา - นน
เพลิดเพลินยินดีในความรู้
23
8
ชิด - สะ - นุ - ชา
เกิดจากผู้ชนะ
19
9
ชี - วะ - สาด
กำลังแห่งชีพ
41
1
ชี - วา - นน
ผู้มีชีวิตเป็นสุข
36
8
ชุ - ต - เดด
มีเดชอันรุ่งเรือง
15
9
ชุ - ติ - พน
เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
36
6
ชุ - ติ - มะ - ดี
มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
23
2
ชุ - ติ - มัน
ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
36
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 51-100 , หน้า 2/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่ม ค้นหา ตั้งชื่อ กรุณาตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ให้ดีก่อน เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร , ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ , = พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือกโดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 452 รีวิว.