อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,833 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,606 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 26,076 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,606 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 3,833 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
บุ - รี
เมือง
14
7
บุด - สะ - ปะ - พัด
เจริญงามด้วยดอกไม้
19
7
ปะ - ทิด - ดา
รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
14
7
ปะ - พาน
พูดเก่ง
9
7
ปะ - วะ - ริด
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
23
7
ปะ - วีน - สะ - หมอน
หญิงสาวผู้ฉลาด
36
7
ปัด - ทะ - มะ - พอน
บัวประเสริฐ
24
7
ปา - รี - ยา
ได้ศึกษาตลอดแล้ว
23
7
ปิ - ติ - มน
ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
23
7
ปิ่น - ทิบ
เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
42
7
ปิ - ยะ - วอน
เป็นที่รักยิ่ง
24
7
ปุน - นะ - พด
มีถ้อยคำบริสุทธิ์
36
7
โพ - ทิ - บูน
ประกอบด้วยความตั้งใจ
45
7
โพ - ทิ - สุด
หมดจดในความมุ่งหมาย
42
7
เยา - วะ - ดา
หญิงสาว หมู่หญิงสาว
19
7
เยา - วะ - นา
หญิงสาวรุ่น ความเยาว์วัย
23
7
โย - ษิ - ตา
สตรี
24
7
สะ - เหวด - สี
มีสีขาวเป็นสิริ
36
7
สะ - โร - ตรี
ได้ฟังมาก คงแก่เรียน
46
7
โส - พน - วิด
นักปราชญ์ผู้ดีงาม
42
7
จะ - รัน - รม
เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
46
3
จะ - ริน - ยา
มีความรู้เรื่องการเดินทาง
23
3
จัน - จะ - รี
ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
46
3
จา - รุ - ดา
ผู้มีความงามสง่าน่ารัก
14
3
จา - รุ - พา
รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
14
3
จุ - ทา - ทิบ
จุกที่งดงามมาก
41
3
เจด - สะ - หริด
สร้างเจตนาสร้างความคิด
51
3
เจีย - ระ - ไน
ของที่ดีที่สุด
45
3
ชะ - ไน
ความสุข ความยินดี
19
3
ชะ - นา - ทิ - นาด
เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
23
3
ชะ - ยน
ชัยชนะ
15
3
ชน - ละ - ทิด
ทะเล มหาสมุทร
23
3
ชัน - ยา
ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
15
3
ชาด - อา - ชา - ไน
ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
42
3
ชา - มา
ลูกสาว
9
3
ชิ - ตะ - วอน
มีชัยอันประเสริฐ
19
3
ชุ - ดา
ส่องสว่าง เรืองรอง
5
3
เชด - ทิ - ดา
ธิดาคนโต พี่สาว
36
3
โช - ติ - พน
รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
19
3
ยา - นัด
เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
23
3
ยา - ตา
เป็นที่รู้จักกันดี
9
3
ยา - นะ - พน
กำลังแห่งความรู้
23
3
นัด - ชา
เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
14
3
นัด - ดะ - ไน
บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
36
3
ดะ - นบ
ส่องแสง แผ่ ขยาย
14
3
ดะ - ไน - ยุพา
ลูกสาวสวย
36
3
ดะ - นุ - นัย
บุรุษผู้งามสง่า
24
3
ดอน
การข้ามพ้นทุกข์
19
3
ดะ - รัน
การข้าม เรือหรือแพ
14
3
ดะ - รุ - ไน
รวดเร็ว
23
3
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 3,348 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 501-550 , หน้า 11/67 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.