อีเมล
รหัสผ่าน 

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันอังคาร ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคาร ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร
ศรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
อุตสาหะ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,413 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,914 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,325 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันอังคาร' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 3,413 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ชะ - นิ - ตรา
ผู้ให้กำเนิด
19
7
ชะ - นิด - สิ - รี
ให้เกิดสิริมงคล
36
7
ชน - นิ - พา
เปรียบประดุจน้ำ
19
7
ชะ - ลา - ทิป
ชื่อพระวิษณุ
19
7
ชัด - ชน
นักสู้
15
7
ไช - ยะ - พัด
สิริมงคลและชัยชนะ
24
7
ชา - ตะ - เวท
เปลวไฟ
15
7
ชุ - ติ - วัด
ผู้มีความรุ่งเรือง
23
7
ยา - นา - โชค
ปัญญาที่สว่างไสว
23
7
ยาน - นะ - พัด
เกี่ยวข้องกับปัญญา
36
7
ถา - ปะ - นี
ผู้สร้าง
41
7
นะ - ยะ - ดา
พื้นพิภพและมหาสมุทร
19
7
นัด - จะ - ยา
การสะสมความรู้
24
7
นัด - ถะ - วิ - โรด
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
56
7
นิ - ชา - นาด
หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
23
7
ดะ - รัน
ทับทิม เพชร
15
7
เด - ชา - ทอน
ทรงไว้ซึ่งเดช
14
7
เด - ชา - วัด
รุ่งโรจน์ด้วยอำนาจ
19
7
ไตร
สาม
19
7
ถิ - ระ - พุด
มีความรู้มั่นคง
36
7
มน - ตร - ะวิด
ความรู้ในการท่องบ่น
24
7
ทะ - นุ - ทำ
รักษาความดี
24
7
ซับ - พ - ะยะ - สุด
มีสมบัติหมดจด
51
7
ทะ - วี - เดช
ผู้มีอำนาจมากขึ้น
19
7
ทำ - นุ - รัด
อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
24
7
ทิ - นะ - บัด
พระอาทิตย์
23
7
ทิบ - พะ - รัด
มีแก้วมณีเป็นทิพย์
55
7
ทะ - นะ - พัด
ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
19
7
ทะ - นะ - วัด
เจริญด้วยทรัพย์
36
7
ทะ - นะ - วัน
มีทรัพย์
36
7
ทะ - นะ - วุด
เจริญด้วยทรัพย์
23
7
ทะ - นัน - ดอน
ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
23
7
ทะ - นา - ปัด
การได้สมบัติ
23
7
ทะ - ยด
มีความรู้เป็นยศ
19
7
ทัม - มะ - ทาน
ให้ธรรมเป็นทาน
24
7
ทำ - มะ - นาด
มีธรรมเป็นที่พึ่ง
24
7
ทัน - ชะ - นิด
ผู้ให้เกิดโชคดี ผู้ให้เกิดสิริมงคล
24
7
ที - ระ - นุด
นางผู้ฉลาด
23
7
ที - ระ
นักปราชญ์
19
7
นะ - ที - บอ - ดี
เจ้าแห่งแม่น้ำ
23
7
นะ - รี - นุด
น้องหญิง
24
7
นะ - รึ - ชิด
ผู้ชนะ
15
7
นัน - ทิ - ตา
เพลิดเพลิน มีความสุข
23
7
นา - ถะ - ทัม
ธรรมอันเป็นที่พึ่งๆ
24
7
นิ - พิด - พน
มีความผูกพันมั่นคง
56
7
นิ - พิด
กอดคอ
41
7
นิ - ระ - มาน
สร้างทำ
24
7
บุน - นะ - พด
ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
36
7
บุน - ยะ - พู
ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
19
7
บุ - ริม - นาด
เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
23
7
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 3,348 ชื่อ , แสดงชื่อ 451 - 500 , หน้า 10/67 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 458 รีวิว.