อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันอังคาร ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร ศรี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
อ สระ
อุตสาหะ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
ย ร ล ว
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคารห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอังคารเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันอังคาร' ผู้ชาย วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 687 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,521 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 24,144 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,521 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันอังคาร' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 687 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊ก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิ๊กชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอังคาร' ผู้ชาย
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จะ - ริม
ภายหลัง เล็ก น้อง
19
9
จิน - นะ
ประพฤติแล้ว
24
9
จิด - ตระ - นาด
ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์คือพระอินทร์
24
8
จิด - ตระ - พน
ดูดดี พูดไพเราะ
23
9
จิ - ระ - ทีบ
รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
36
8
จิ - ระ - พาด
รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
23
9
จิ - ระ - เดด
มีอำนาจตลอดกาล
23
2
จิ - ระ - นัน
ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
42
8
จิ - รัด
ดำรงมั่น อยู่นาน
41
6
จุ - ลิน
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
36
1
เจด - สะ - หริด
สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
55
9
ฉะ - เหลิม - พน
เพิ่มกำลัง
36
1
ชะ - ยด
ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
24
2
ชน - มะ - พูม
บ้านเกิด ภูมิลำเนา
24
6
ชะ - นะ - สิด
เป็นที่รักของชาติตระกูล
36
2
ชะ - นัด
ฝูงชน ประชากร
14
1
ชะ - นา - ยุด
พลังกำลังแห่งคน
24
9
ชะ - นุ - ดม
คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
14
8
ชะ - นุด
คนที่สูงสุด
23
8
ชะ - นุด
คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
24
1
ชะ - โน - ไท
ผู้มีความรุ่งเรือง
24
1
ชะ - ยะ - พน
มีพลังคือชัยชนะ
24
6
ชะ - ยิน
ชัยชนะ
19
9
ชะ - ยุด
รุ่งเรือง
14
9
ชะ - เยด
ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
19
2
ชะ - รัน
การต่อสู้ที่มีชัย
15
1
ชน - ละ - ซับ
ไข่มุก
42
1
ชน - ละ - ที
ทะเล
19
9
ชน - ละ - นาด
เจ้าแห่งน้ำ
15
1
ชะ - ลัด
เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
14
1
ชะ - ลิด
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
15
9
ชะ - วะ - โรด
รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
36
2
ชะ - วัน - วิด
มีความรู้รุ่งเรือง
46
9
ชะ - วิด
เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
19
2
ไช - ยะ - โรด
ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
42
2
ชา - นน
เพลิดเพลินยินดีในความรู้
23
8
ชี - วะ - สาด
กำลังแห่งชีพ
41
1
ชี - วา - นน
ผู้มีชีวิตเป็นสุข
36
8
ชุ - ต - เดด
มีเดชอันรุ่งเรือง
15
9
ชุ - ติ - พน
เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
36
6
ไช - ยะ - วัด
มีความเจริญอันประเสริฐ
46
2
ชา - ยิน
ประกอบด้วยการเพ่ง
23
6
ยา - นะ - วุด
เจริญด้วยความรู้
24
9
ถา - นะ - ทัด
ให้หลักแหล่งมั่นคง
23
8
ถิ - ติ - พัน
เชื้อสายที่มั่นคง
50
6
ถิ - ติ - สุด
ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
46
2
นัด
ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
36
6
นัด - ถะ - ไช
ความชนะของนักปราชญ์
41
8
นัด - ถะ - พน
พลังของนักปราชญ์
41
1
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 1,635 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 1-50 , หน้า 1/33 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 453 รีวิว.