ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันจันทร์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันจันทร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันจันทร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ อ สระ   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันจันทร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
อายุ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เดช
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
กาลกิณี
(ครุฑนาม)
อ สระ
วันจันทร์
ศรี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
มนตรี
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อุตสาหะ
(คชนาม)
ย ร ล ว
มูลละ
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
เกิด 'วันจันทร์' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 2,003 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 2,933 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันจันทร์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 2,003 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันจันทร์'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กด - ชะ - พอน
ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
15
9
กด - ชะ - พัน
มีผิวพรรณดุจดอกบัว
24
2
กะ - หนก - จัน
พระจันทร์ดั่งทองคำ
36
8
กะ - หนก - พอน
ทองประเสริฐ
19
8
กะ - หนก - ลัก
ลักษณะดุจทอง
36
6
กะ - มน - ทัด
ที่ให้ตามความปรารถนา
19
1
กะ - มน - ละ - ฉัน
ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
36
2
กะ - หรก - วัด
ฝนลูกเห็บ
24
9
กอน
การกระทำ
19
8
กอ - ระ - ทัก
ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
24
1
กอ - ระ - ริด
สุกสว่างด้วยรัศมี
9
1
กอ - ระ - วัน
มีผิวพรรณงดงาม
24
8
กริด - ไช
กระทำชนะแล้ว
19
9
กริด - ตะ - นัน
ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
19
9
กริด
เล็ก บาง น้อย
9
9
กัน - ชะ - พอน
ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
23
8
กัน - ตะ - พน
พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
19
8
กัน - ทอน
ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
15
2
กัน - ยะ - กอน
สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
23
1
กับ
ความดำริ การจัดแจง
23
9
กัม - พน
ผ้าทอด้วยขนสัตว์
24
2
กัน - ละ - ปะ - พรึก
ต้นสารพัดนึก
36
2
ขะ - จะ - หรัด
พระอาทิตย์ เมฆ ดาว
23
2
ขะ - มะ - นัด
มีความอดทน
19
9
ขัน
อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน
23
9
คะ - นะ - พด
มีอำนาจในหมู่คณะ
24
9
คน - ทะ - วัน
เถาวัลย์หอม
46
8
คม
ไป ดำเนินไป
23
8
คำ - พัน
ความลึกซึ้ง
23
9
คะ - ระ - วัน
เป็นที่ยินดีในบ้าน
36
1
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จัน - ยะ - วัด
ผู้เจริญทางความประพฤติดี
54
1
จะ - รด - จัน
เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
46
9
จะ - หรัด - พัน
มีผิวพรรณสดใส
42
2
จะ - หรัด - รัด
แก้วที่มีแสงสว่างใส
46
1
จัก - กระ - พง
ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
41
9
จัก - กระ - พัน
เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
45
2
จัก - กะ - พบ
ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
24
1
จัน - ทระ - รัด
ไข่มุก
45
9
จัน - สม
เสมอด้วยจันทร์
41
8
จัน - ทะ - รัด
ความเป็นพระจันทร์
42
8
จัน - ทะ - รัด
รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
45
8
จัน - ทะ - รัด
เสมอจันทร์ เดือน
45
8
ฉัด - ชะ - นก
ร่มของพ่อ
24
9
ฉัน - หะ - ไท
พอใจ มีฉันทะในใจ
42
8
ชะ - ยด
ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
24
2
ชะ - นัด
ฝูงชน ประชากร
14
1
ชะ - ยะ - พน
มีพลังคือชัยชนะ
24
6
ชะ - รัน
การต่อสู้ที่มีชัย
15
1
ชน - ละ - ซับ
ไข่มุก
42
1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   . . .   18   19   20   หน้าถัดไป ❯
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 978 ชื่อ , แสดงชื่อ 1 - 50 , หน้า 1/20 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 466 รีวิว