อีเมล
รหัสผ่าน

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันจันทร์ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
ก ข ค ฆ ง
อายุ
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เดช
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
กาลกิณี
อ สระ
วันจันทร์ ศรี
ด ต ถ ท ธ น
มนตรี
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อุตสาหะ
ย ร ล ว
มูลละ
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันจันทร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันจันทร์ห้าม อักษรวรรคกาลกิณี คือ อ สระ โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันจันทร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้นๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันจันทร์' วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,674 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,159 ชื่อ จะมีชื่อดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ๆตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 11,779 ชื่อ ,
การทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 44,159 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเงื่อนไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุ้มค่าครับ สนใจใช้บริการ ให้ท่าน สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันจันทร์' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 1,674 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊กชื่อด้านล่าง เพื่อดูการวิเคราะห์ ทำนายอย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันจันทร์' ตามหลักโหราศาสตร์
จำนวนทักษาอักขระ ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ หรือมรดก ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคนี้มาตั้งชื่อ อย่างเด็ดขาด
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กด - ชะ - พอน
ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
15
9
กด - ชะ - พัน
มีผิวพรรณดุจดอกบัว
24
2
กะ - หนก - จัน
พระจันทร์ดั่งทองคำ
36
8
กะ - หนก - พอน
ทองประเสริฐ
19
8
กะ - หนก - ลัก
ลักษณะดุจทอง
36
6
กะ - มน - ทัด
ที่ให้ตามความปรารถนา
19
1
กะ - มน - ละ - ฉัน
ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
36
2
กะ - หรก - วัด
ฝนลูกเห็บ
24
9
กอน
การกระทำ
19
8
กอ - ระ - ทัก
ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
24
1
กอ - ระ - ริด
สุกสว่างด้วยรัศมี
9
1
กอ - ระ - วัน
มีผิวพรรณงดงาม
24
8
กริด - ไช
กระทำชนะแล้ว
19
9
กริด - ตะ - นัน
ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
19
9
กริด
เล็ก บาง น้อย
9
9
กัน - ชะ - พอน
ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
23
8
กัน - ตะ - พน
พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
19
8
กัน - ทอน
ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
15
2
กัน - ยะ - กอน
สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
23
1
กับ
ความดำริ การจัดแจง
23
9
กัม - พน
ผ้าทอด้วยขนสัตว์
24
2
กัน - ละ - ปะ - พรึก
ต้นสารพัดนึก
36
2
ขะ - จะ - หรัด
พระอาทิตย์ เมฆ ดาว
23
2
ขะ - มะ - นัด
มีความอดทน
19
9
ขัน
อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน
23
9
คะ - นะ - พด
มีอำนาจในหมู่คณะ
24
9
คน - ทะ - วัน
เถาวัลย์หอม
46
8
คม
ไป ดำเนินไป
23
8
คำ - พัน
ความลึกซึ้ง
23
9
คะ - ระ - วัน
เป็นที่ยินดีในบ้าน
36
1
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จัน - ยะ - วัด
ผู้เจริญทางความประพฤติดี
54
1
จะ - รด - จัน
เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
46
9
จะ - หรัด - พัน
มีผิวพรรณสดใส
42
2
จะ - หรัด - รัด
แก้วที่มีแสงสว่างใส
46
1
จัก - กระ - พง
ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
41
9
จัก - กระ - พัน
เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
45
2
จัก - กะ - พบ
ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
24
1
จัน - ทระ - รัด
ไข่มุก
45
9
จัน - สม
เสมอด้วยจันทร์
41
8
จัน - ทะ - รัด
ความเป็นพระจันทร์
42
8
จัน - ทะ - รัด
รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
45
8
จัน - ทะ - รัด
เสมอจันทร์ เดือน
45
8
ฉัด - ชะ - นก
ร่มของพ่อ
24
9
ฉัน - หะ - ไท
พอใจ มีฉันทะในใจ
42
8
ชะ - ยด
ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
24
2
ชะ - นัด
ฝูงชน ประชากร
14
1
ชะ - ยะ - พน
มีพลังคือชัยชนะ
24
6
ชะ - รัน
การต่อสู้ที่มีชัย
15
1
ชน - ละ - ซับ
ไข่มุก
42
1
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 978 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 1-50 , หน้า 1/20 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่ม ค้นหา ตั้งชื่อ กรุณาตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ให้ดีก่อน เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร , ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ , = พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือกโดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน,ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.96 จาก 449 รีวิว.