ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันอาทิตย์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอาทิตย์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันอาทิตย์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(ครุฑนาม)
อ สระ
อายุ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เดช
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
กาลกิณี
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วันอาทิตย์
ศรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
มนตรี
(คชนาม)
ย ร ล ว
อุตสาหะ
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มูลละ
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
เกิด 'วันอาทิตย์' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,736 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 11,520 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันอาทิตย์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,736 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันอาทิตย์'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กด - ชะ - นิ - พา
เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
14
1
กด - ชะ - พอน
ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
15
9
กด - ชะ - พัน
มีผิวพรรณดุจดอกบัว
24
2
กะ - หนก - จัน
พระจันทร์ดั่งทองคำ
36
8
กะ - หนก - นุช
หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
15
1
กะ - หนก - พอน
ทองประเสริฐ
19
8
กะ - มน - ทัด
ที่ให้ตามความปรารถนา
19
1
กะ - มน - ละ - ฉัน
ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
36
2
กะ - มน - เทพ
เทพแห่งทรัพย์ เทพผู้มีจิตใจสูง
23
9
กะ - มน - ละ - พู
เกิดจากดอกบัว พระพรหม
15
8
กะ - มน - โลด
ตางามดุจดอกบัว
42
1
กอน
การกระทำ
19
8
กอ - ระ - พัน
ทับทิม
36
9
กอ - ระ - พิน
ทับทิม
36
6
กอ - ระ - ริด
สุกสว่างด้วยรัศมี
9
1
กอ - ระ - วัน
มีผิวพรรณงดงาม
24
8
กรอง - แก้ว
ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
24
6
กริด - ไช
กระทำชนะแล้ว
19
9
กริด - ติ - กา
ดาวลูกไก่
14
8
กริด - ตะ - นัน
ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
19
9
กริด - ติ - เดด
ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
14
1
กริด - ติ - มา
นักปราชญ์
15
2
กะ - วิน - ทิบ
ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
46
9
กะ - วิน - นาด
ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
23
6
กะ - วี - วัด
กวี ผู้เจริญ
42
2
ก่อ - กาน
ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
14
6
กัน - อะ - มน
ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
46
6
กัน - ชะ - พอน
ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
23
8
กัน - ยา
สาวรุ่น
14
1
กัน - ยา - พัก
หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
23
8
กัน - ยา - พัด
หญิงสาวผู้มีความเจริญ
24
6
กัน - ถะ - มะ - นี
ของที่รัก
36
1
กัน - ติ - กา
ผู้กระทำ
19
6
กัน - ที
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
46
9
กัน - ตะ - พน
พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
19
8
กัน - ติ - นัน
ยินดีในความรัก
41
8
กัน - ทอน
ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
15
2
กัน - ยะ - กอน
สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
23
1
กัน - ยะ - นา
หญิงสาว
24
8
กัน - ยิ - กา
หญิงสาว สาวพรหมจารี
24
1
กับ
ความดำริ การจัดแจง
23
9
กัม - พน
ผ้าทอด้วยขนสัตว์
24
2
กัน - ชะ - นา
ผู้สำเร็จ
19
6
กาน
ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
19
1
กาน - ดา
หญิงที่รัก
9
2
กาน - มะ - นี
แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
36
2
กาน - ระ - วี
พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
36
8
กาน - ติ - มา
งามน่ารัก
19
2
กิ่ง - เพ็ด
เครื่องประดับที่งดงาม
24
6
กิ่ง - ฟ้า
สืบทอดจากสวรรค์
19
1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   . . .   75   76   77   หน้าถัดไป ❯
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 3,830 ชื่อ , แสดงชื่อ 1 - 50 , หน้า 1/77 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 465 รีวิว