ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ศาสตร์การตั้งชื่อบุคคลมีอยู่หลายศาสตร์หลายวิชา เช่น ทักษาปกรณ์ หรือทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 , ตุ๊กตาไขนาม , ดาววาสนา , อังคะวิชา-มหาภูติ , ผูกดวงลัคนา , ผูกดวงเลข 7 ตัว ดูดาวเด่นเสียในภพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายตำรา ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้

การตั้งชื่อค้นหาชื่อมงคลในเวบไซต์ มายโหรา.คอม นี้วิเคราะห์โดยเน้นทักษาปกรณ์เป็นหลัก เสริมด้วยตำราที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน คือ เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึด ทักษาปกรณ์ เป็นหลัก ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมาย คําแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระวรรคกาลกิณี ในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายให้ความเคารพ การเกื้อหนุนจุนเจือไม่ขาด บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชา
อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข
เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง
ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล
มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมานะ
มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ห้าม นำอักขระในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ
เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร (ในส่วน นามศาสตร์ วิเคราะห์ ทํานายชื่อ-นามสกุล ) เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

หากเคยตั้งชื่อหรือพอจะทราบหลักการของศาสตร์ตั้งชื่อมาบ้างจะเข้าใจ จริง ๆ หลักการของศาสตร์ตั้งชื่อไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่การตั้งชื่อมงคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของทุกศาสตร์ทุกตำรา เพื่อจะได้ชื่อดี ๆ สักชื่อหนึ่งไม่ง่ายเลย ด้วยจำนวนของชื่อที่มีจำนวนมาก การวิเคราะห์ชื่อแยกแยะอักขระ คำนวณวิเคราะห์ร้อยชื่อพันชื่อหากโชคดีอาจได้มาสักชื่อหนึ่งก็เป็นได้ ได้ชื่อแล้วจะต้องดูผลคำทำนายรวมกับนามสกุลอีก ใช้แต่ละศาสตร์กลั่นกรองชื่อ แต่ละชื่อใช้เวลาในการคำนวณนาน หากคำนวณเองด้วยมือจะรู้สึกกว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้าคำนวณด้วยมือแต่ละชื่อใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 นาที คำนวณเสร็จชื่อนั้นอาจไม่ดี ไม่เหมาะก็เป็นได้ , ดูการวิเคราห์ชื่อตามหลัก ทักษาปกรณ์ , หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6

หรือท่านได้ลองใช้บริการตั้งชื่อจากผู้ให้บริการ อาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้ชื่อมา 5 - 10 ชื่อแล้ว ชื่อที่ได้มาไม่ถูกใจหรือไม่ใช่แบบที่ต้องการ บริการนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่า ราคาค่าบริการก็ไม่แพง เราได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตั้งชื่อ ให้การตั้งชื่อเป็นเรื่องทีทำได้ดัวยตัวเอง ได้ชื่อที่ถูกต้องตามหลักนามศาสตร์ทุกประการ รวดเร็ว มีมุมมองครอบคลุม ทำนายรวมกับนามสกุลทีละชื่อ พร้อมแนะนำชื่อที่ดี ๆ เป็นมงคลให้ท่าน

ในการใช้บริการกับเราจะ ใช้เครดิตเพื่อเข้าถึงข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบทีละชื่อ มีชื่อให้เลือกจำนวนมากกว่า โดยใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาได้ตามต้องการ เช่น ตั้งชื่อลูกซึ่งกำหนดคลอดไม่แน่นอน ไม่ทราบเพศ จะตั้งชื่อสำหรับทุกวันเกิดเตรียมไว้ก็ทำได้

การใช้เครดิตแต่ละครั้ง มีเวลาให้ค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลชื่อทั้งหมด 24 ชั่วโมง นับเวลาเมื่อเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก ไป 24 ชั่วโมง , เช่น เริ่มค้นหาชื่อแบบใช้เครดิตครั้งแรก เวลา 15.00น. ก็จะมีเวลาให้ค้นหา 24 ชั่วโมง หรือ จนถึง เวลา 15.00น. วันรุ่งขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถเก็บเวลาไว้ใช้ต่อได้ หลังจากหมดเวลาจะเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบผู้ใช้ทั่วไป ดังนั้นควรเตรียมเวลาให้ว่างเมื่อจะเริ่มใช้เครดิต

ตั้งชื่อ ค้นหาชื่อ ตามวันเกิด วิเคราะห์ทำนายชื่อ


ตั้งชื่อ ค้นหาชื่อ ตามวันเกิด
วันเกิด   :
ตั้งชื่อ ค้นหาชื่อ ตามวันเกิด วิเคราะห์ทำนายรวมกับนามสกุล
โปรดตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ก่อน เพราะการนับวันจะต่างกับสูติบัตร คลิกที่นี่ , ค้นหาครั้งแรก ให้เลือกเฉพาะ วันเกิด , เพศ และ กรอกนามสกุล

วันเกิด : 1
เพศ :
นามสกุล :
ขึ้นต้นด้วยทักษา :
 
วิเคราะห์ ค้นหาและทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ

วิเคราะห์ ค้นหาและทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ สมาชิก วีไอพี. แนะนำ
ใช้เครดิต 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก

สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต และ เข้าสู่ระบบ ก่อน
1 ตรวจสอบวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด ทางโหราศาสตร์ ตามปฏิทินจันทรคติ คลิกที่นี่

อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 465 รีวิว