ชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่น

ชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่น เกิดวันอังคาร ตามหลักทักษา

การตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันอังคารนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุดจะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันอังคาร ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง

สำหรับการตั้งชื่อเล่นในเวบไซต์นี้ก็ยึดหลักทักษา เช่นเดียวกัน , ทักษาปกรณ์
บริวาร
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อายุ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เดช
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
กาลกิณี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร
ศรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
มนตรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
อุตสาหะ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
มูลละ
(คชนาม)
ย ร ล ว
ชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่นผู้หญิง ลูกสาว เกิด วันอังคาร
ชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่นเด็กผู้หญิง ลูกสาว เกิด วันอังคาร
ตั้งชื่อเล่น จากข้อมูลชื่อเล่นทั้งหมด 6,493 ชื่อ พบ 2,599 ชื่อ

อักขระทักษา
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
ชื่อเล่น
ความหมาย
จอแจmyhora
มีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่
จอมmyhora
ผู้เป็นใหญ่ ตำแหน่งพระสนมวังหน้า
จ๋อมmyhora
เสียงของวัตถุกระทบกับผิวน้ำ
จ๋อมแจ๋มmyhora
เสียงของวัตถุกระทบกับผิวน้ำ
จอมใจmyhora
หญิงที่เป็นยอดดวงใจ
จอยmyhora
ความยินดี ความสนุกสนาน ความรื่นเริง (Joy) - อังกฤษ
จอยซ์myhora
รื่นเริง , เบิกบาน , ปลื้มปิติ (Joice) - อังกฤษ
จอรีmyhora
ชื่อเมืองในประเทศโปแลนด์ (Zory) - อังกฤษ
จอลลี่myhora
ร่าเริง สนุกสนาน (Joinly) - อังกฤษ
จ๊ะจ๋าmyhora
เป็นคำรับ คำตอบรับ
จ๊ะเอ๋myhora
การส่งเสียงร้องให้อีกบุคคลหนึ่งตกใจ
จ๊ะโอ๋myhora
ชื่อเฉพาะ
จั่นmyhora
เครื่องประดับข้อมือ , ดอกหมากหรือดอกมะพร้าว เครื่องดักสัตว์มีรูปคล้ายกรง
จันดาmyhora
ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง
จันทร์เจ้าmyhora
พระจันทร์
จันทร์หอมmyhora
ไม้ต้นขนาดเขื่องขึ้นตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
จันทร์เอ๋ยuser
ชื่อเฉพาะ
จับฉ่ายmyhora
ชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลาย ๆ อย่าง - จีน
จัสuser
เพียงแค่ (Just) - อังกฤษ
จัสมินmyhora
ดอกมะลิ (Jasmine) - อังกฤษ
จาmyhora
เหยือก , โอ่ง , ไห , โถ (Jar) - อังกฤษ
จ้าmyhora
จัด , ยิ่ง , แรง
จ๋าmyhora
คำขานรับ คำใช้ประกอบคำร้องเรียก
จ๋าจ้าmyhora
คำขานรับ คำใช้ประกอบคำร้องเรียก
จานสีmyhora
จานที่มีไว้สำหรับผสมสี
จาร์myhora
เหยือก , โอ่ง , ไห , โถ (Jar) - อังกฤษ
จาวmyhora
พืชที่เกิดงอกอยู่ภายในผลไม้
จ้าวmyhora
เจ้า
จาวตาลmyhora
พืชที่เกิดงอกอยู่ภายในลูกตาล
จาวาmyhora
ภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่งพัฒนาโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Java) - อังกฤษ
จำmyhora
กำหนดไว้ด้วยใจ ผูก ขัง ฝืน
จ้ำจี้myhora
การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง ซ้ำๆ ซากๆ
จำปาmyhora
ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่
จำปีmyhora
ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด
จำปูนmyhora
ไม้พุ่มสูงราว 3เมตร ออกดอกตามซอกใบ กลิ่นหอม
จิmyhora
ชื่อเฉพาะ
จิ๊myhora
ชื่อเฉพาะ
จิ๊จ๊ะmyhora
ยุ่ง รบกวน วุ่นวาย
จิ๊ซmyhora
ชื่อเฉพาะ
จิซท์myhora
แก่นสสาร , ส่วนสำคัญ (Gist) - อังกฤษ
จิตใสmyhora
อารมณ์เบิกบาน
จินmyhora
คิด
จิ่นmyhora
ชื่อเฉพาะ
จินจินmyhora
ชื่อเฉพาะ
จินดาmyhora
ความคิด ความนึก แก้วมีค่า
จินต์myhora
คิด
จินนี่myhora
ระลอกคลื่นสีขาว , หญิงผิวขาว (Jenny) - อังกฤษ
จินไนท์user
ปีนี้๋ (Jinnian) - จีน
จิ่นสือuser
ก้อนหินที่หนักแน่น - จีน
จินาmyhora
ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี (Gina) - กรีก
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   . . .   50   51   52   หน้าถัดไป ❯
ตั้งชื่อเล่น จากข้อมูลชื่อเล่นทั้งหมด 6,493 ชื่อ พบ 2,599 ชื่อ , แสดงชื่อเล่น 1 - 50 , หน้า 1/52 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการเลือกชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่น
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อเล่นตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อเล่นที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว
3. สัญลักษณ์   : ชื่อเล่นเด็กผู้ชาย , : ชื่อเล่นเด็กผู้หญิง , : ชื่อเล่นเด็กผู้ชาย/ผู้หญิง
4. ชื่อเล่นมักใช้เรียกบ่อยกว่าชื่อจริง ควรเป็นชื่อจดจำง่าย เรียกง่าย อ่านง่าย ออกเสียงง่าย เขียนง่าย ควรตรวจสอบความหมาย การสะกด ในภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม
5. ชื่อเล่นเป็นชื่อที่ใช้ตลอดชีพ เรียกตอนลูกอายุ 1-10 ขวบ อาจดูชื่อเล่นน่ารักดี ตอน 20 ปี , 50 ปี วัยทำงาน ลูกอาจประกอบอาชีพอะไรก็ได้ ชื่อนั้น ๆ ยังดูดีมั้ยสำหรับลูก หรือในอนาคต ลูกจะเป็นลุงเป็นป้า เป็นตา เป็น ปู่ เรียก ป้า... ลุง... คุณตา... คุณปู่... นำหน้าชื่อเล่นดู เรียกแล้วรู้สึกอย่างไร ชอบมั้ย ให้พิจารณาเผื่อไว้ด้วย ชื่อมากกว่า 2 พยางค์ภายหลังอาจเรียกเหลือพยางค์เดียว ชื่อเล่นที่พ่อแม่ชอบดูน่ารักดูทันสมัยตอนนี้ อีก 20 ปี ลูกอาจไม่ชอบก็ได้
6. ถ้ามีตัวเลือกเลือกหลายชื่อ ควรลองปรึกษา ขอความเห็น ญาติ ๆ เพื่อน ๆ ก่อนตัดสินใจ เพราะอาจมีมุมมองต่อชื่อเล่นนั้น ๆ ที่ต่างออกไป
7. เตรียมชื่อเล่นไว้หลาย ๆ ชื่อ ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ เมื่อลูกคลอดมาแล้วมองหน้าลูก แล้วท่านจะทราบเองว่า จะตั้งชื่อเล่นอะไรให้ลูกสุดที่รักคนนี้ดี
8. หากท่านมีข้อมูลชื่อเล่นอื่น ๆ ที่ความหมายดี น่าสนใจ โปรด เพิ่มชื่อเล่น ให้เราด้วย เพื่อผู้ใช้พ่อแม่ท่านอื่น ๆ จะได้มีชื่อเล่นให้เลือกมากขึ้น
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อเล่น แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   5.00 จาก 38 รีวิว