จี-ไลฟ์ บ้านปลอดฝุ่น PM 2.5
สร้างบ้านปลอดฝุ่นง่ายๆ ด้วยเครื่องฟอกแบบติดตั้งภายนอก