สถิติหวย สถิติหวยออกวันที่ 1

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539
อีก 8 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 2559 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 207 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ16142022212623202025
หน่วย25212024202016262015
รวม41354046414639464040
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง   25   33   37   56   66
4 ครั้ง   00   22   40   49   54   82   91   93   97   98
3 ครั้ง   05   11   13   35   38   44   51   52   53   60   61   65   67   70   71   72   77   88   90   94
2 ครั้ง   04   07   08   10   18   23   27   28   29   41   43   47   48   50   57   59   64   69   73   79   80   84   86   87   89   95
1 ครั้ง   01   02   03   12   14   15   17   20   24   26   30   31   32   34   36   39   42   46   55   58   62   63   74   75   76   78   81   83   85   92
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 207 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ18222117152626181925
หน่วย14172715182227231826
รวม32394832334853413751
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
6 ครั้ง   26   66   69
5 ครั้ง   11   24   92
4 ครั้ง   02   05   14   18   29   50   67   76   85
3 ครั้ง   09   22   34   35   43   44   51   52   53   57   59   72   79   86   88   90   95   97   98
2 ครั้ง   06   07   12   15   17   32   33   37   39   47   49   55   56   58   61   62   63   65   70   77   78   80   81   82   87   91   93   99
1 ครั้ง   01   03   08   10   13   16   23   25   27   31   36   38   40   42   45   46   48   54   60   68   71   74   89   94   96
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 207 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย21151119242823192324
สิบ16142022212623202025
หน่วย25212024202016262015
รวม62505165657462656364
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง   438   537
2 ครั้ง   022   052   091   123   149   335   370   391   533   540   590   597   656   684   694   761   795   825   860   866   957   997
1 ครั้ง   008   025   028   037   040   049   054   066   067   069   071   088   089   094   098   100   102   136   140   144   147   151   154   164   182   198   200   201   211   213   227   237   239   241   270   272   281   307   311   312   318   344   348   350   365   367   372   379   387   393   410   413   414   422   425   434   435   441   443   447   449   460   471   472   473   477   482   483   489   493   498   505   517   518   528   542   543   551   554   556   559   562   566   569   573   577   578   582   605   608   615   626   629   633   653   654   658   661   667   671   676   677   685   686   688   703   704   720   727   729   751   752   753   756   763   765   779   780   788   792   800   804   810   813   822   833   844   846   850   855   864   865   874   875   882   890   893   900   905   907   911   924   925   930   931   932   933   948   953   956   959   966   980   986   987   993   998
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 207 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย85718772886988877677
สิบ80787668797094769386
หน่วย828768738376105837073
รวม247236231213250215287246239236

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   287   664
4 ครั้ง   126   285   598   606   739   801   918
3 ครั้ง   014   015   064   081   086   148   200   242   298   303   338   361   374   380   392   395   407   414   470   490   523   544   570   576   627   656   661   666   669   713   714   716   771   799   806   864   880
2 ครั้ง   001   007   008   017   027   040   044   046   048   060   074   075   076   083   089   091   094   096   104   123   137   145   149   152   160   166   170   173   188   189   195   206   216   217   221   224   236   239   249   255   261   275   286   290   294   295   302   311   316   324   333   364   365   381   386   412   421   426   427   430   432   434   435   440   447   450   454   456   463   472   474   477   485   498   499   520   530   551   563   567   584   586   600   616   621   641   642   648   650   660   665   670   677   688   689   691   694   703   705   715   732   745   747   752   766   769   781   784   796   798   808   814   817   820   839   847   856   857   861   862   863   877   879   882   893   904   920   926   929   937   945   949   951   952   957   961   962   994   996   999
1 ครั้ง   003   005   006   009   013   018   020   021   022   026   028   031   036   038   042   045   047   054   055   056   058   061   063   065   068   070   072   079   085   088   090   092   093   097   100   101   107   108   109   113   115   116   121   124   127   132   133   135   139   141   146   147   151   155   156   159   161   162   167   168   171   174   175   176   177   180   182   183   186   190   191   199   203   204   211   213   215   218   225   229   233   234   237   238   240   244   245   246   250   251   252   253   256   257   260   264   269   271   272   277   278   281   282   283   284   289   291   292   293   296   297   301   308   310   313   314   319   322   328   329   332   337   340   341   346   349   354   356   357   358   363   366   370   371   375   379   382   383   384   385   389   390   396   399   402   403   405   406   408   409   413   416   418   422   425   429   431   433   436   437   441   443   446   451   452   457   458   460   461   462   465   467   471   473   480   482   484   487   489   492   501   502   505   507   510   511   517   518   522   524   526   529   532   533   535   537   543   546   547   549   553   554   556   557   558   559   562   565   566   571   572   577   579   580   581   583   596   597   599   602   607   610   611   617   618   620   623   626   628   630   636   637   638   639   643   645   646   647   649   653   655   658   659   663   667   673   681   685   686   690   693   695   698   701   707   709   711   718   719   720   721   723   725   727   728   733   734   735   736   743   746   748   749   753   759   760   761   763   764   765   768   770   773   775   776   777   780   782   786   788   791   792   793   794   797   800   802   804   807   809   810   813   818   819   821   822   827   830   833   835   848   851   852   855   858   859   865   866   867   871   873   878   881   885   888   889   895   896   902   903   905   906   909   912   913   914   915   916   922   923   924   925   927   930   933   936   938   940   941   942   944   946   955   956   964   968   969   971   972   976   979   980   981   982   983   984   985   987   990   992   998
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกวันที่ 1
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 207 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0633242224
สิบ3335112433
หน่วย4204344133
รวม7116126987810

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันที่ 1
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง   106   111   169   175   181   194   238   260   280   334   335   390   403   426   513   530   538   546   609   625   757   775   824   873   918   976   983   999

สถิติหวยออกวันที่ 1 ย้อนหลัง 20 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง