สถิติหวยออกวันที่ 1

แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2537
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะเมีย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวล่าง
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2557
1
ตุลาคม
ต.ค.
2557
1
กันยายน
ก.ย.
2557
1
สิงหาคม
ส.ค.
2557
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2557
1
มิถุนายน
มิ.ย
2557
1
เมษายน
เม.ย.
2557
1
มีนาคม
มี.ค.
2557
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2557
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2556
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2556
1
ตุลาคม
ต.ค.
2556
1
กันยายน
ก.ย.
2556
1
สิงหาคม
ส.ค.
2556
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2556
1
มิถุนายน
มิ.ย
2556
1
เมษายน
เม.ย.
2556
1
มีนาคม
มี.ค.
2556
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2556
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2555
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2555
1
ตุลาคม
ต.ค.
2555
1
กันยายน
ก.ย.
2555
1
สิงหาคม
ส.ค.
2555
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2555
1
มิถุนายน
มิ.ย
2555
1
เมษายน
เม.ย.
2555
1
มีนาคม
มี.ค.
2555
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2555
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2554
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2554
1
ตุลาคม
ต.ค.
2554
1
กันยายน
ก.ย.
2554
1
สิงหาคม
ส.ค.
2554
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2554
1
มิถุนายน
มิ.ย
2554
1
เมษายน
เม.ย.
2554
1
มีนาคม
มี.ค.
2554
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2554
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2553
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2553
1
ตุลาคม
ต.ค.
2553
1
กันยายน
ก.ย.
2553
1
สิงหาคม
ส.ค.
2553
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2553
1
มิถุนายน
มิ.ย
2553
1
เมษายน
เม.ย.
2553
1
มีนาคม
มี.ค.
2553
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2553
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2552
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2552
1
ตุลาคม
ต.ค.
2552
1
กันยายน
ก.ย.
2552
1
สิงหาคม
ส.ค.
2552
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2552
1
มิถุนายน
มิ.ย
2552
1
เมษายน
เม.ย.
2552
1
มีนาคม
มี.ค.
2552
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2552
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2551
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2551
1
ตุลาคม
ต.ค.
2551
1
กันยายน
ก.ย.
2551
1
สิงหาคม
ส.ค.
2551
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2551
1
มิถุนายน
มิ.ย
2551
1
เมษายน
เม.ย.
2551
1
มีนาคม
มี.ค.
2551
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2551
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2550
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2550
1
ตุลาคม
ต.ค.
2550
1
กันยายน
ก.ย.
2550
1
สิงหาคม
ส.ค.
2550
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2550
1
มิถุนายน
มิ.ย
2550
1
เมษายน
เม.ย.
2550
1
มีนาคม
มี.ค.
2550
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2550
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2549
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2549
1
ตุลาคม
ต.ค.
2549
1
กันยายน
ก.ย.
2549
1
สิงหาคม
ส.ค.
2549
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2549
1
มิถุนายน
มิ.ย
2549
1
เมษายน
เม.ย.
2549
1
มีนาคม
มี.ค.
2549
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2549
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2548
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2548
1
ตุลาคม
ต.ค.
2548
1
กันยายน
ก.ย.
2548
1
สิงหาคม
ส.ค.
2548
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2548
1
มิถุนายน
มิ.ย
2548
1
เมษายน
เม.ย.
2548
1
มีนาคม
มี.ค.
2548
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2548
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2547
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2547
1
ตุลาคม
ต.ค.
2547
1
กันยายน
ก.ย.
2547
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2547
1
มิถุนายน
มิ.ย
2547
1
เมษายน
เม.ย.
2547
1
มีนาคม
มี.ค.
2547
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2547
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2546
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2546
1
ตุลาคม
ต.ค.
2546
1
กันยายน
ก.ย.
2546
1
สิงหาคม
ส.ค.
2546
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2546
1
มิถุนายน
มิ.ย
2546
1
เมษายน
เม.ย.
2546
1
มีนาคม
มี.ค.
2546
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2546
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2545
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2545
1
ตุลาคม
ต.ค.
2545
1
กันยายน
ก.ย.
2545
1
สิงหาคม
ส.ค.
2545
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2545
1
มิถุนายน
มิ.ย
2545
1
เมษายน
เม.ย.
2545
1
มีนาคม
มี.ค.
2545
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2545
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2544
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2544
1
ตุลาคม
ต.ค.
2544
1
กันยายน
ก.ย.
2544
1
สิงหาคม
ส.ค.
2544
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2544
1
มิถุนายน
มิ.ย
2544
1
เมษายน
เม.ย.
2544
1
มีนาคม
มี.ค.
2544
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2544
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2543
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2543
1
ตุลาคม
ต.ค.
2543
1
กันยายน
ก.ย.
2543
1
สิงหาคม
ส.ค.
2543
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2543
1
มิถุนายน
มิ.ย
2543
1
เมษายน
เม.ย.
2543
1
มีนาคม
มี.ค.
2543
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2543
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2542
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2542
1
ตุลาคม
ต.ค.
2542
1
กันยายน
ก.ย.
2542
1
สิงหาคม
ส.ค.
2542
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2542
1
มิถุนายน
มิ.ย
2542
1
เมษายน
เม.ย.
2542
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2542
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2541
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2541
1
ตุลาคม
ต.ค.
2541
1
กันยายน
ก.ย.
2541
1
สิงหาคม
ส.ค.
2541
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2541
1
มิถุนายน
มิ.ย
2541
1
เมษายน
เม.ย.
2541
1
มีนาคม
มี.ค.
2541
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2541
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2540
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2540
1
ตุลาคม
ต.ค.
2540
1
กันยายน
ก.ย.
2540
1
สิงหาคม
ส.ค.
2540
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2540
1
มิถุนายน
มิ.ย
2540
1
เมษายน
เม.ย.
2540
1
มีนาคม
มี.ค.
2540
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2540
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2539
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2539
1
ตุลาคม
ต.ค.
2539
1
กันยายน
ก.ย.
2539
1
สิงหาคม
ส.ค.
2539
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2539
1
มิถุนายน
มิ.ย
2539
1
เมษายน
เม.ย.
2539
1
มีนาคม
มี.ค.
2539
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2539
1
ธันวาคม
ธ.ค.
2538
1
พฤศจิกายน
พ.ย.
2538
1
ตุลาคม
ต.ค.
2538
1
กันยายน
ก.ย.
2538
1
สิงหาคม
ส.ค.
2538
1
กรกฎาคม
ก.ค.
2538
1
มิถุนายน
มิ.ย
2538
1
เมษายน
เม.ย.
2538
1
มีนาคม
มี.ค.
2538
1
กุมภาพันธ์
ก.พ.
2538
206608
08
608
44
607 203 855 979
375615
15
615
44
251 086 159 520
856763
63
763
22
308 912 477 490
766391
91
391
82
349 576 623 637
378477
77
477
39
123 271 441 864
781198
98
198
18
160 324 409 636
028866
66
866
95
186 499 835 938
906318
18
318
35
116 537 753 798
180149
49
149
95
406 492 888 976
168795
95
795
27
734 766 074 980
739804
04
804
47
502 020 256 173
647882
82
882
14
576 324 650 028
548123
23
123
05
281 570 800 045
356435
35
435
82
880 451 718 329
646905
05
905
51
075 284 903 904
935489
89
489
90
480 713 716 768
571688
88
688
53
170 430 670 725
976241
41
241
37
972 721 133 775
565566
66
566
66
452 695 641 782
110443
43
443
43
434 553 489 303
524694
94
694
63
217 188 285 338
124025
25
025
58
940 554 291 873
329997
97
997
07
736 598 148 639
895590
90
590
50
820 599 796 745
915900
00
900
60
715 656 530 611
882727
27
727
38
606 576 895 399
257562
62
562
69
581 074 616 332
222518
18
518
79
295 135 711 199
320605
05
605
32
749 426 498 598
408147
47
147
02
922 253 857 739
805540
40
540
54
771 380 065 221
511052
52
052
15
957 104 189 499
724533
33
533
85
847 021 533 821
218756
56
756
12
703 583 660 221
622953
53
953
51
390 160 780 463
562370
70
370
46
656 346 801 556
814931
31
931
01
723 584 040 036
656037
37
037
97
544 357 926 396
610089
89
089
55
596 361 121 432
181752
52
752
09
664 470 474 086
191100
00
100
59
653 968 801 739
488372
72
372
02
091 996 003 246
354656
56
656
11
784 570 656 096
210008
08
008
10
769 182 727 191
480239
39
239
68
893 450 918 961
444874
74
874
81
374 298 996 673
959517
17
517
22
174 663 447 040
215227
27
227
97
457 627 374 470
186312
12
312
14
936 577 694 403
776980
80
980
59
937 188 412 252
689140
40
140
85
366 923 642 465
169387
87
387
06
249 435 714 255
015865
65
865
32
435 447 446 924
154986
86
986
92
688 239 421 374
207542
42
542
66
233 107 799 385
777661
61
661
26
242 097 240 642
816578
78
578
50
572 363 113 044
553091
91
091
67
224 238 665 295
534533
33
533
69
660 777 015 427
205434
34
434
05
013 260 617 957
272028
28
028
76
285 333 421 929
882911
11
911
67
204 302 311 395
695993
93
993
09
027 206 413 904
850348
48
348
11
236 386 408 913
943671
71
671
50
096 287 490 523
414875
75
875
35
370 666 747 916
012653
53
653
71
124 195 200 586
936685
85
685
05
056 085 371 691
212684
84
684
26
311 472 732 796
113410
10
410
18
418 485 627 659
927907
07
907
88
213 277 524 648
430667
67
667
76
090 104 126 667
331810
10
810
69
293 505 518 520
429924
24
924
29
006 048 885 962
565151
51
151
76
146 287 638 949
836393
93
393
05
739 242 523 433
622780
80
780
93
677 794 814 022
742425
25
425
61
949 294 942 801
769925
25
925
56
893 239 287 865
270052
52
052
12
621 462 091 236
910957
57
957
29
647 739 137 905
952335
35
335
92
007 804 879 951
381761
61
761
44
600 693 093 626
238654
54
654
88
847 005 817 487
952890
90
890
65
126 183 017 839
810850
50
850
99
526 149 382 664
738365
65
365
95
064 955 301 522
582473
73
473
43
586 801 108 914
412729
29
729
87
915 720 149 384
388551
51
551
17
072 764 027 770
970577
77
577
98
171 375 009 216
766482
82
482
24
766 551 792 275
316933
33
933
17
123 338 969 047
961633
33
633
26
055 152 386 272
009554
54
554
87
798 427 641 244
176893
93
893
35
176 579 616 405
815753
53
753
69
482 381 224 807
800751
51
751
93
681 714 998 669
540054
54
054
34
389 180 863 571
504658
58
658
69
139 014 984 691
185966
66
966
23
862 137 745 661
110866
66
866
66
200 547 781 806
096597
97
597
70
709 929 014 456
312471
71
471
66
313 598 664 261
614144
44
144
72
990 776 425 992
196391
91
391
62
808 918 257 851
697483
83
483
50
610 510 759 206
216822
22
822
77
361 242 769 765
991307
07
307
78
945 719 559 217
941438
38
438
47
866 156 216 264
912040
40
040
43
407 100 379 563
187813
13
813
92
661 918 793 249
766098
98
098
91
733 856 007 460
461414
14
414
91
151 878 395 282
766066
66
066
36
083 523 354 686
933164
64
164
86
467 863 732 902
441022
22
022
42
322 026 707 628
456370
70
370
94
661 429 806 229
968422
22
422
37
298 088 337 809
505498
98
498
25
341 297 747 383
802505
05
505
72
864 567 358 189
994200
00
200
51
126 799 046 395
493438
38
438
88
269 645 544 529
481447
47
447
24
195 517 763 802
161149
49
149
02
879 643 328 485
990543
43
543
57
971 430 225 456
805590
90
590
55
748 715 434 856
633270
70
270
40
956 414 621 859
737022
22
022
49
713 461 773 925
683472
72
472
52
392 081 694 431
104154
54
154
15
827 303 287 058
119067
67
067
14
145 294 218 532
180597
97
597
11
602 086 864 848
107987
87
987
34
364 296 985 546
113311
11
311
80
490 983 310 920
640998
98
998
49
600 061 407 877
836537
37
537
85
356 147 292 380
454703
03
703
13
089 437 245 063
887956
56
956
56
454 664 170 933
093182
82
182
90
046 606 818 407
290582
82
582
26
690 436 618 070
437367
67
367
52
952 290 365 474
267540
40
540
18
881 930 665 463
674071
71
071
29
946 761 689 190
592761
61
761
16
716 705 981 810
963948
48
948
99
477 535 511 018
997833
33
833
63
817 250 627 416
530213
13
213
85
109 926 094 597
669281
81
281
79
952 896 999 999
561335
35
335
03
655 882 570 141
830676
76
676
80
287 215 167 234
591344
44
344
33
261 237 275 861
056860
60
860
98
688 064 303 994
386441
41
441
67
152 987 001 211
077626
26
626
08
606 177 951 340
479957
57
957
92
713 471 858 670
342860
60
860
69
361 048 735 752
836569
69
569
58
115 075 944 200
920846
46
846
29
081 316 044 289
987844
44
844
18
806 286 728 470
872795
95
795
96
316 042 551 060
748493
93
493
22
015 001 771 862
595123
23
123
65
076 101 606 314
820088
88
088
67
014 649 781 530
496930
30
930
66
454 563 882 786
236864
64
864
74
867 285 127 562
665959
59
959
48
381 685 788 941
241559
59
559
86
392 982 677 168
974201
01
201
39
830 877 283 064
444413
13
413
24
808 689 746 698
083537
37
537
59
132 319 658 716
054272
72
272
31
797 145 414 440
676573
73
573
11
909 620 412 092
643997
97
997
24
507 918 784 060
617629
29
629
52
426 162 880 015
976779
79
779
98
148 414 791 364
750792
92
792
57
402 771 703 079
179528
28
528
66
822 365 920 566
512694
94
694
24
290 432 255 964
947788
88
788
97
089 166 544 484
470136
36
136
02
392 666 927 501
151091
91
091
61
646 650 833 669
625379
79
379
76
666 298 094 543
869656
56
656
81
422 126 961 584
660765
65
765
90
701 338 839 278
304855
55
855
72
760 664 443 945
256556
56
556
26
906 705 549 994
714426
26
426
74
516 427 387 073
282069
69
069
07
962 564 194 393
317092
92
092
76
139 819 088 296
620837
37
837
83
693 872 255 644
464819
19
819
59
070 274 669 293
939901
01
901
19
428 940 667 879
105615
15
615
17
374 735 168 688
427039
39
039
06
254 926 674 978
411454
54
454
71
034 019 022 152
198162
62
162
48
195 087 805 574
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง   33   54   56   66
4 ครั้ง   22   37   40   82   91   93   97   98
3 ครั้ง   00   05   13   25   35   44   51   52   53   61   65   67   70   71   72   88   90
2 ครั้ง   01   07   08   10   11   15   18   23   26   27   28   29   38   39   41   43   47   48   49   57   59   60   62   64   69   73   77   79   80   87   89   92   94   95
1 ครั้ง   03   04   12   14   17   19   24   30   31   34   36   42   46   50   55   58   63   74   75   76   78   81   83   84   85   86
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ14151820192623191825
หน่วย21212024181916241915
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
6 ครั้ง   66   69
5 ครั้ง   24   26   76
4 ครั้ง   02   05   11   18   29   50   59   67   85   92
3 ครั้ง   14   17   22   35   43   44   51   52   72   88   90   95   97   98
2 ครั้ง   06   07   09   12   15   32   34   37   39   47   48   49   55   56   57   58   61   63   65   71   74   79   80   81   82   86   87   91   93   99
1 ครั้ง   01   03   08   10   13   16   19   23   25   27   31   33   36   38   40   42   46   53   54   60   62   68   70   77   78   83   94   96
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ17222015152425171824
หน่วย13172513172126221825
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   022   052   091   123   149   335   370   391   438   533   537   540   590   597   615   656   694   761   795   860   866   957   997
1 ครั้ง   008   025   028   037   039   040   054   066   067   069   071   088   089   092   098   100   136   140   144   147   151   154   162   164   182   198   200   201   213   227   239   241   270   272   281   307   311   312   318   344   348   365   367   372   379   387   393   410   413   414   422   425   426   434   435   441   443   447   454   471   472   473   477   482   483   489   493   498   505   517   518   528   542   543   551   554   556   559   562   566   569   573   577   578   582   605   608   626   629   633   653   654   658   661   667   671   676   684   685   688   703   727   729   751   752   753   756   763   765   779   780   788   792   804   810   813   819   822   833   837   844   846   850   855   864   865   874   875   882   890   893   900   901   905   907   911   924   925   930   931   933   948   953   956   959   966   980   986   987   993   998
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย2115918232721172224
สิบ14151820192623191825
หน่วย21212024181916241915
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันที่ 1
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   287   664
4 ครั้ง   126   374   606   739   801   918
3 ครั้ง   014   015   064   086   152   195   200   242   255   285   298   303   338   361   392   395   407   414   427   470   490   523   544   570   576   598   627   656   661   666   669   688   713   716   771   806   864   879   926
2 ครั้ง   001   007   022   027   040   044   046   048   060   070   074   075   081   088   089   091   094   096   104   123   137   139   145   148   149   160   168   170   188   189   206   216   217   221   224   236   239   249   261   275   290   293   294   295   296   311   316   324   364   365   380   381   386   412   421   426   430   432   434   435   447   454   456   463   474   477   485   499   520   530   551   563   584   586   600   616   621   641   642   650   660   665   667   670   677   689   691   693   694   703   705   714   715   732   735   745   747   766   769   781   784   796   798   799   808   817   839   847   856   862   863   877   880   882   893   904   920   929   940   945   949   951   952   957   961   962   994   996   999
1 ครั้ง   003   005   006   009   013   017   018   019   020   021   026   028   034   036   042   045   047   055   056   058   061   063   065   072   073   076   079   083   085   087   090   092   093   097   100   101   107   108   109   113   115   116   121   124   127   132   133   135   141   146   147   151   156   159   162   166   167   171   173   174   176   177   180   182   183   186   190   191   194   199   203   204   211   213   215   218   225   229   233   234   237   238   240   244   245   246   250   251   252   253   254   256   257   260   264   269   271   272   274   277   278   281   282   283   284   286   289   291   292   297   301   302   308   310   313   314   319   322   328   329   332   333   337   340   341   346   349   354   356   357   358   363   366   370   371   375   379   382   383   384   385   387   389   390   393   396   399   402   403   405   406   408   409   413   416   418   422   425   428   429   431   433   436   437   440   441   443   446   450   451   452   457   460   461   462   465   467   471   472   480   482   484   487   489   492   498   501   502   505   507   510   511   516   517   518   522   524   526   529   532   533   535   537   543   546   547   549   553   554   556   559   562   564   566   567   571   572   574   577   579   581   583   596   597   599   602   607   610   611   617   618   620   623   626   628   636   637   638   639   643   644   645   646   647   648   649   653   655   658   659   663   673   674   681   685   686   690   695   698   701   707   709   711   718   719   720   721   723   725   727   728   733   734   736   746   748   749   752   753   759   760   761   763   764   765   768   770   773   775   776   777   780   782   786   788   791   792   793   794   797   800   802   804   805   807   809   810   814   818   819   820   821   822   827   830   833   835   848   851   855   857   858   859   861   865   866   867   872   873   878   881   885   888   895   896   902   903   905   906   909   912   913   914   915   916   922   923   924   925   927   930   933   936   937   938   941   942   944   946   955   956   964   968   969   971   972   976   978   979   980   981   982   983   984   985   987   990   992   998
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย82709072846691847079
สิบ78767966776491798989
หน่วย778267718976105826574

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันที่ 1

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามเดือน
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง