สถิติหวยออกย้อนหลัง 6 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2552
งวดวันที่ 16 เมษายน 2558 ตรงกับ วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวล่าง
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก
7 ครั้ง   04
5 ครั้ง   56   77
4 ครั้ง   12   43
3 ครั้ง   00   18   25   27   33   37   52   87   89   97
2 ครั้ง   02   05   08   15   17   22   23   31   40   41   42   45   46   49   51   58   62   64   66   70   72   73   80   84   86   88   98
1 ครั้ง   01   06   07   09   11   16   20   24   28   35   36   39   47   50   53   54   57   60   61   63   65   67   69   71   74   76   78   81   82   90   91   93   94   95   96
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ20131311171612151611
หน่วย1312181415121623138
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   79
4 ครั้ง   11   28
3 ครั้ง   05   12   15   44   51   52   66   85   90   95   96   97
2 ครั้ง   00   01   02   06   07   08   09   14   18   20   22   26   27   32   34   35   43   48   54   57   58   59   60   62   63   69   81   82   86   92   94
1 ครั้ง   03   10   21   23   24   25   29   31   33   37   38   39   42   45   46   47   49   50   53   55   56   64   65   67   68   70   72   73   74   83   87   88   91
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ1815171112181591217
หน่วย12142010141814131514
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   198   387   684   704   756   804   986
1 ครั้ง   008   012   025   037   050   052   062   064   072   089   097   100   104   112   123   125   136   140   141   143   147   149   151   178   222   227   237   239   241   245   257   269   276   289   297   304   312   318   327   331   343   351   354   358   370   371   372   373   377   380   391   402   404   406   409   411   415   417   418   422   433   435   443   445   449   452   456   458   470   477   487   489   500   501   517   518   523   524   533   537   540   542   556   562   566   577   590   605   608   615   656   661   673   688   694   707   727   728   743   746   752   763   767   777   795   816   842   846   864   865   866   874   877   882   900   902   905   912   920   925   931   933   953   960   980   981   988   993   996   997
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย11151118211510141118
สิบ20131311171612151611
หน่วย1312181415121623138
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   576
4 ครั้ง   008   074   374   639   775   945
3 ครั้ง   040   179   242   390   529   570   589   598   656   784   996
2 ครั้ง   005   026   044   075   086   103   104   111   112   123   133   135   150   158   159   160   174   186   188   200   221   227   235   246   285   295   309   324   329   362   380   384   385   396   397   406   421   426   435   447   448   463   470   480   498   499   502   510   524   530   533   535   577   584   597   606   623   627   642   673   694   734   739   745   753   754   763   770   790   801   820   843   857   864   904   906   912   936   952   954   979   993
1 ครั้ง   003   007   013   020   021   024   028   031   032   034   036   042   045   052   056   057   065   068   069   071   072   077   080   083   088   089   091   096   097   098   101   107   109   114   116   117   121   122   125   126   129   137   140   142   143   148   149   151   152   153   154   161   162   166   167   168   170   173   175   177   182   185   187   189   191   196   199   201   203   205   209   210   213   214   216   217   219   222   224   226   228   229   233   238   239   240   249   250   251   252   253   255   256   257   261   263   271   272   275   281   284   286   291   292   293   298   299   301   303   304   305   306   308   310   315   316   328   332   333   334   337   338   339   342   344   345   346   349   350   352   353   355   356   357   359   361   366   368   382   386   388   392   398   399   400   402   403   409   412   413   417   419   420   422   425   430   431   432   434   441   446   450   451   452   457   459   465   468   474   477   479   486   489   490   492   503   504   505   507   513   516   517   518   520   521   526   534   536   537   539   541   544   546   547   549   551   553   554   555   556   557   558   560   572   573   574   578   580   581   582   583   593   595   596   599   607   609   611   612   616   618   619   622   628   633   634   636   637   641   645   646   647   650   651   653   657   658   660   663   664   670   672   681   688   689   695   700   703   708   709   711   713   714   715   716   718   721   722   723   725   727   730   736   737   742   744   749   750   752   756   757   758   766   768   769   771   778   780   781   782   796   797   798   799   800   804   811   812   813   814   816   821   825   826   828   830   832   834   835   836   838   847   848   853   855   860   861   862   868   872   873   876   877   880   888   889   892   893   895   897   901   902   903   907   910   918   922   923   924   926   933   937   938   940   941   944   947   950   957   959   961   962   968   972   976   980   982   985   986   991
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย51685762537550614653
สิบ61476362586739645758
หน่วย63475858635471515259

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 6 ปี

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน
สถิติหวยตามเดือน
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง