สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2555
อีก 10 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2555 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1991481312158139
หน่วย131091217129161210
รวม32192320302424242519
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
6 ครั้ง   04
5 ครั้ง   25
4 ครั้ง   18   64
3 ครั้ง   00   37   43   49   50   66   77   84
2 ครั้ง   02   05   09   20   23   27   42   51   57   58   60   63   69   73   81   83   86   89   94   97
1 ครั้ง   01   06   07   08   11   12   15   16   17   21   24   28   30   32   33   35   38   41   45   46   47   48   54   55   59   62   67   70   71   72   82   88   90   91   95   96   98
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2555 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ177121512151111713
หน่วย13717981510101714
รวม30142924203021212427
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
6 ครั้ง   79
3 ครั้ง   07   08   28   35   38   44   52   53   62   86   90   95   98
2 ครั้ง   02   05   06   09   11   14   18   20   25   26   32   33   45   50   51   57   60   63   69   82   92
1 ครั้ง   00   01   03   15   22   27   29   30   31   34   37   39   40   42   43   46   47   48   49   55   56   58   65   66   70   72   74   77   78   87   89   91   94
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2555 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย891313171014121311
สิบ1991481312158139
หน่วย131091217129161210
รวม40283633473438363830
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง   684
2 ครั้ง   704   804   825
1 ครั้ง   004   025   049   050   064   069   072   094   102   123   125   143   148   149   151   157   198   211   217   237   241   245   255   257   260   269   283   286   289   297   318   327   343   350   351   354   358   363   364   371   373   383   391   404   406   409   418   421   433   435   438   443   449   458   459   460   466   470   477   489   500   501   507   518   523   524   537   562   566   590   605   608   609   615   630   650   673   677   686   688   694   712   720   727   728   737   742   763   764   767   795   800   816   842   846   864   866   877   881   882   900   902   905   918   920   925   932   947   981   996   997
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2555 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย39493338375535534330
สิบ45373845374931503941
หน่วย50314240453948304641
รวม134117113123119143114133128112

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   576
3 ครั้ง   008   074   158   598   639   775
2 ครั้ง   032   054   068   101   111   112   123   148   159   160   173   175   199   242   285   309   324   333   386   390   426   477   480   498   502   516   529   530   535   558   570   589   596   606   623   648   716   734   743   745   749   752   753   754   790   799   820   830   864   876   880   895   904   906   912   945   973
1 ครั้ง   004   013   017   020   028   031   034   038   042   043   045   046   056   069   075   076   077   080   081   083   084   086   087   088   089   094   098   103   104   109   114   116   117   126   133   135   140   143   149   150   152   155   161   163   164   166   170   179   186   187   188   195   196   201   203   205   210   214   216   217   224   227   228   235   238   246   250   251   253   256   257   261   268   271   272   275   281   284   286   291   294   295   302   303   304   305   308   314   321   329   332   334   338   339   342   344   349   350   352   355   359   366   374   375   380   392   396   397   398   399   400   402   406   409   412   417   420   422   429   430   434   440   441   448   450   451   452   458   461   468   472   473   479   484   489   490   492   495   499   503   504   505   507   510   513   520   521   523   526   532   537   547   553   554   555   557   560   565   567   573   574   580   581   584   587   595   597   599   607   611   612   616   622   624   627   630   631   633   634   636   637   638   641   643   647   650   656   657   669   670   671   672   673   695   700   708   709   711   713   714   715   718   721   722   725   730   736   742   750   757   761   763   766   768   769   770   778   781   782   784   786   796   797   798   800   802   804   813   814   818   819   825   826   828   832   834   835   836   843   848   851   852   853   855   857   860   861   862   868   871   873   877   888   889   897   901   902   903   910   925   928   937   938   940   944   950   952   959   962   969   972   976   979   980   982
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2555 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย48118696376
สิบ85511567678
หน่วย8668889375
รวม20192227192322122119

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง   238   366   403
1 ครั้ง   008   028   031   040   106   111   134   140   169   175   181   194   209   228   241   246   250   251   260   264   280   304   312   334   335   382   390   426   435   457   493   511   513   530   532   538   546   552   583   596   609   625   663   682   692   699   734   757   775   804   824   855   873   877   885   890   918   966   975   976   983   999

สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot