สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554
อีก 2 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2559 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2554 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ187137151513121010
หน่วย141081314121116139
รวม32172120292724282319
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง   04
4 ครั้ง   18   25   77
3 ครั้ง   00   37   43   49   56   64   66
2 ครั้ง   02   05   09   20   23   27   33   42   45   50   51   58   60   63   70   73   81   84   89   94   97   98
1 ครั้ง   01   06   07   08   11   15   17   21   24   28   30   35   40   41   46   47   48   52   53   54   55   57   59   62   67   69   71   72   76   78   82   83   86   88   90   91   95   96
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2554 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ189131210151291012
หน่วย1310197715991813
รวม31193219173021182825
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   79
4 ครั้ง   28
3 ครั้ง   02   07   08   38   51   52   62   90   95
2 ครั้ง   05   06   09   11   12   15   18   20   26   32   35   44   45   50   53   57   60   63   65   69   82   86   92   98
1 ครั้ง   00   01   03   14   21   22   25   27   29   30   31   34   37   39   40   43   46   47   48   49   54   56   58   66   70   72   74   78   81   83   85   87   88   89   91   94
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2554 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย7101313171312131111
สิบ187137151513121010
หน่วย141081314121116139
รวม39273433464036413430
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   198   684   704   756   804
1 ครั้ง   025   049   050   052   064   072   094   123   125   143   147   148   149   151   178   211   217   237   241   245   255   257   260   269   276   283   289   297   318   327   343   350   351   354   358   363   364   370   371   373   391   402   404   406   409   418   421   433   435   443   445   449   458   459   466   470   477   489   500   501   507   518   523   524   533   537   540   556   562   566   590   605   608   609   615   630   673   677   686   688   694   720   727   728   737   742   763   767   777   795   800   825   842   846   864   866   877   881   882   900   902   905   918   920   925   953   960   981   996   997
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2554 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย42513943386038544633
สิบ51364644405435474645
หน่วย51394344514550344344
รวม144126128131129159123135135122

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   576
4 ครั้ง   074   639
3 ครั้ง   008   390   589   598   775
2 ครั้ง   054   068   101   104   111   112   123   150   158   159   160   175   221   227   235   242   253   285   295   309   324   329   333   380   386   406   426   480   498   499   502   507   529   530   535   597   606   623   648   656   734   743   745   753   754   784   790   799   814   820   830   857   864   876   895   904   906   912   945   973
1 ครั้ง   004   005   013   020   021   026   028   031   032   034   042   045   046   052   056   057   065   069   075   076   077   080   081   083   084   086   087   088   089   094   098   103   109   114   116   117   126   133   135   140   143   148   149   152   155   161   162   163   164   166   167   168   170   173   179   186   187   188   189   195   196   199   201   203   205   210   214   216   217   224   228   238   246   250   251   256   257   261   268   271   272   275   281   284   286   291   294   303   304   305   308   314   328   332   334   338   339   342   344   345   346   349   350   352   355   359   366   374   375   384   392   396   397   398   399   400   402   409   412   417   420   422   425   429   430   434   440   441   448   451   452   461   463   468   473   477   479   484   486   489   490   492   495   503   504   505   510   513   516   520   521   523   526   532   533   534   537   541   547   551   553   554   555   556   557   558   560   565   567   570   573   574   580   581   582   583   584   595   596   599   607   609   611   612   616   622   624   627   633   634   636   637   638   641   643   645   647   650   651   657   660   670   671   672   673   695   700   703   708   709   711   713   714   715   716   718   721   722   725   730   736   739   742   749   750   752   757   761   763   766   768   770   771   778   780   781   782   786   796   797   798   800   801   802   804   812   813   818   819   821   825   826   828   832   834   835   843   847   848   851   852   853   855   860   861   862   868   873   877   880   888   889   897   901   902   903   910   922   928   938   940   941   944   950   952   957   959   962   969   972   976   979   980   982   991   993
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2554 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3593532123
สิบ5247442323
หน่วย5332254363
รวม13101612111287109

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง   238   403
1 ครั้ง   008   028   031   106   134   140   175   181   209   228   241   246   250   260   264   312   382   390   426   435   457   530   532   546   625   699   757   855   877   918   975   999

สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot