สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2552
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ตรงกับ วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเมีย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวล่าง
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง   04   77
4 ครั้ง   43   56
3 ครั้ง   00   12   18   25   27   89   97
2 ครั้ง   02   05   08   17   22   23   31   33   45   46   49   52   58   62   66   70   72   73   84   88   98
1 ครั้ง   01   06   07   09   15   20   24   28   35   36   37   39   40   41   42   47   50   53   54   57   60   63   64   67   69   71   74   76   78   80   81   82   87   90   91   93   94   95   96
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ18913814129151111
หน่วย117151312101219138
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง   28   79
3 ครั้ง   11   12   44   51   52   95   97
2 ครั้ง   01   02   05   07   08   09   14   15   18   20   22   27   35   43   60   62   63   66   69   81   82   85   86   90   96
1 ครั้ง   00   03   06   10   21   23   24   25   26   29   31   32   34   37   38   39   42   45   46   47   48   49   50   53   54   55   56   57   58   59   64   65   67   68   72   73   83   87   88   91   94
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ151316811141461112
หน่วย913179101510121312
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   198   684   756   804
1 ครั้ง   008   012   025   037   050   052   062   064   072   089   097   100   104   112   123   125   136   143   147   149   178   222   227   239   241   245   257   269   276   289   297   304   312   318   327   331   343   354   358   370   371   372   373   377   380   387   391   402   404   406   409   417   418   422   433   435   443   445   449   458   470   477   489   500   501   517   518   523   524   533   540   556   562   566   577   590   605   608   615   656   673   688   694   707   727   728   743   746   752   763   767   777   795   842   846   866   874   877   882   900   902   905   920   925   931   953   960   981   988   993   996   997
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย111210161613912813
สิบ18913814129151111
หน่วย117151312101219138
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   576
4 ครั้ง   074   639   945
3 ครั้ง   040   374   390   529   589   598   656   775   784   996
2 ครั้ง   008   026   075   086   104   111   112   123   133   150   158   159   160   186   221   227   235   242   246   285   295   309   324   329   380   384   396   397   406   426   448   463   470   480   499   502   510   530   533   570   584   597   606   627   673   734   739   745   753   754   763   770   790   801   820   864   904   906   912   936   979   993
1 ครั้ง   003   005   013   020   021   024   028   032   034   036   042   044   045   052   056   057   065   069   071   077   080   088   089   091   096   098   101   103   109   114   116   117   121   126   129   135   137   140   143   148   149   151   152   153   154   161   162   167   168   170   173   174   175   179   182   185   187   188   189   191   196   199   200   201   203   205   209   210   213   214   216   217   219   224   228   229   238   250   251   253   256   257   261   263   271   272   275   281   284   291   293   298   303   304   305   306   308   310   315   316   328   332   333   334   337   338   342   344   345   346   349   350   352   355   357   359   361   362   382   385   386   388   399   400   402   403   409   413   417   419   420   421   422   425   430   431   432   434   441   447   450   451   452   457   459   468   474   477   479   486   489   490   492   498   503   504   505   507   513   516   517   518   520   521   524   526   534   535   537   541   544   546   547   551   553   554   555   556   560   572   573   574   577   578   580   581   582   583   593   596   599   607   609   611   612   616   618   619   623   628   633   634   636   637   641   645   646   647   650   651   653   657   660   663   664   670   672   681   689   694   695   700   703   708   709   711   713   715   716   718   721   722   723   725   727   730   736   737   742   744   749   750   752   756   758   766   768   769   771   778   780   781   782   796   797   798   800   804   811   812   814   816   821   826   828   830   832   834   835   847   848   855   857   860   862   868   872   873   876   880   888   889   893   895   897   901   902   903   907   910   918   922   926   933   938   940   941   944   952   957   959   961   968   972   976   980   985   986   991
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย41564451456543573543
สิบ53445249455331545148
หน่วย59434148544263394150

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน
สถิติหวยตามเดือน
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง