สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2553
งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะแม
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวล่าง
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก
6 ครั้ง   04
4 ครั้ง   56   77
3 ครั้ง   00   18   25   37   43   89   97
2 ครั้ง   02   05   08   12   23   27   31   33   45   46   49   51   52   58   60   62   64   66   70   72   73   84   88   98
1 ครั้ง   01   06   09   15   17   20   22   24   28   35   36   39   40   41   42   47   50   53   54   57   63   67   69   71   74   76   78   80   81   82   87   90   91   93   94   95   96
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ1871110131411141111
หน่วย129131214101217138
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   79
4 ครั้ง   28
3 ครั้ง   11   12   44   51   52   90   95
2 ครั้ง   01   02   05   07   08   09   15   18   20   27   34   35   38   43   57   60   62   63   66   69   81   82   85   86
1 ครั้ง   00   06   10   14   21   22   23   24   25   26   29   31   32   37   39   42   45   46   47   48   49   50   53   54   55   56   58   59   64   65   68   70   72   73   74   83   88   91   92   94   96   97
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ1412151011151391011
หน่วย11131781115991413
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   198   684   704   756   804
1 ครั้ง   008   012   025   037   050   052   062   064   072   089   097   100   104   112   123   125   136   143   147   149   151   178   237   239   241   245   257   260   269   276   289   297   318   327   331   343   351   354   358   370   371   372   373   377   380   387   391   402   404   406   409   417   418   422   433   435   443   445   449   458   470   477   489   500   501   518   523   524   533   537   540   556   562   566   590   605   608   615   656   673   688   694   727   728   746   752   763   767   777   795   842   846   864   866   874   877   882   900   902   905   920   925   931   953   960   981   988   993   996   997
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย111310151612912913
สิบ1871110131411141111
หน่วย129131214101217138
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง   576
4 ครั้ง   008   074   639   945
3 ครั้ง   390   529   589   656   775   784
2 ครั้ง   040   075   086   101   103   104   111   112   123   133   150   158   159   160   186   221   227   235   242   246   295   309   324   329   374   380   384   396   397   406   426   448   463   480   498   499   502   510   530   533   535   570   584   597   598   606   623   673   734   739   745   753   754   763   770   790   801   820   857   864   904   906   912   979   996
1 ครั้ง   003   005   013   020   021   024   026   028   031   032   034   036   042   044   045   052   056   057   065   068   069   071   077   080   083   088   089   091   096   098   109   114   116   117   121   126   129   135   140   143   148   149   151   152   153   161   162   164   167   168   170   173   175   179   182   185   187   188   189   191   196   199   200   201   203   205   209   210   213   214   216   217   219   224   228   238   250   251   253   256   257   261   263   271   272   275   281   284   285   286   291   293   298   303   304   305   306   308   310   315   316   328   332   333   334   338   339   342   344   345   346   349   350   352   355   357   359   361   382   385   386   388   392   398   399   400   402   409   417   420   421   422   425   430   431   432   434   441   450   451   452   468   470   474   477   479   486   489   490   492   495   503   504   505   507   513   516   517   518   520   521   524   526   534   537   541   544   546   547   551   553   554   555   556   557   558   560   572   573   574   578   580   581   582   583   593   595   596   599   607   609   611   612   616   618   622   627   628   633   634   636   637   641   645   647   650   651   653   657   660   664   670   672   681   689   695   700   703   708   709   711   713   715   716   718   721   722   723   725   727   730   736   737   742   749   750   752   757   758   766   768   769   771   778   780   782   796   797   798   800   804   812   813   814   816   821   825   826   828   830   832   834   835   843   847   848   853   855   860   861   862   868   872   873   876   877   880   888   889   893   895   897   901   902   903   907   910   918   922   926   933   936   938   940   941   944   950   952   957   959   961   962   968   972   973   976   980   982   986   991   993
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย44564351406740554143
สิบ56415249425533525149
หน่วย58444451504459374647

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน
สถิติหวยตามเดือน
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง