สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2549
อีก 18 ชั่วโมง ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2559 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2549 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2549 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ28272122232819262719
หน่วย26272321292223362013
รวม54544443525042624732
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
10 ครั้ง   77
7 ครั้ง   04   12   25
6 ครั้ง   11   56
5 ครั้ง   00   84
4 ครั้ง   07   18   33   37   43   52   86   97
3 ครั้ง   05   10   17   27   31   35   42   46   48   49   50   51   54   63   64   66   71   74   80   81   87   88   89   93   94
2 ครั้ง   01   02   08   09   15   20   22   23   24   28   30   34   36   39   40   41   45   53   57   58   59   60   61   62   67   70   72   73   78   90   91   96   98
1 ครั้ง   06   14   16   21   47   55   65   69   75   76   82   83   85   95
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2549 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2549 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ32192619232627172130
หน่วย19242918173526202824
รวม51435537406153374954
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง   05
5 ครั้ง   11   69   79   81
4 ครั้ง   02   06   07   09   12   25   26   28   44   45   48   50   62   85   92   95   96
3 ครั้ง   08   15   18   20   22   29   32   35   38   41   51   52   56   58   63   65   66   67   76   88   90   93   94   97   98
2 ครั้ง   00   01   03   14   27   33   34   36   43   49   53   54   55   57   59   60   64   73   82   86   87   91
1 ครั้ง   10   17   21   23   24   30   31   37   39   40   42   46   47   61   68   70   71   72   74   75   77   78   80   83   89   99
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2549 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2549 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย19212031312121222430
สิบ28272122232819262719
หน่วย26272321292223362013
รวม73756474837163847162
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง   377   684
2 ครั้ง   052   151   198   371   374   387   411   434   501   533   704   756   763   800   804   825   925   986   988   993
1 ครั้ง   008   010   011   012   025   028   037   049   050   054   062   064   072   089   091   094   097   100   104   105   111   112   114   123   125   136   140   141   143   147   148   149   178   194   207   211   212   217   222   227   231   237   239   241   245   255   257   260   269   276   277   283   289   297   304   312   318   327   331   335   336   343   348   350   351   354   358   363   364   370   372   373   380   384   391   393   402   404   406   409   410   415   417   418   421   422   425   433   435   443   445   449   452   456   458   459   466   470   477   481   486   487   489   500   507   517   518   523   524   537   540   542   556   562   566   577   578   584   590   596   605   608   609   612   615   630   653   654   656   661   667   671   673   677   685   686   688   694   707   720   727   728   730   737   739   742   743   746   752   761   767   777   780   795   810   812   816   842   846   850   856   859   864   865   866   874   875   877   881   882   890   897   900   902   905   907   911   912   918   920   924   931   933   935   946   948   953   957   960   977   980   981   996   997
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2549 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2549 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย9010295958910787868687
สิบ1057910196979073899698
หน่วย87808710011293104918288
รวม282261283291298290264266264273

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
6 ครั้ง   576
5 ครั้ง   008   589   639
4 ครั้ง   074   158   242   285   374   598   648   739   775   945
3 ครั้ง   001   005   013   040   044   068   103   104   126   133   179   200   221   227   236   287   293   295   305   309   324   333   344   384   386   390   413   421   424   432   490   518   523   524   526   529   535   570   584   627   647   656   694   784   799   801   814   864   904   906   979   996
2 ครั้ง   007   026   054   056   075   077   085   086   091   094   096   098   101   111   112   121   123   135   137   149   150   159   160   161   164   166   174   175   183   186   188   191   195   197   213   214   224   228   235   238   239   246   250   253   263   294   311   329   334   339   345   350   355   362   366   380   382   385   396   397   403   406   412   425   426   434   435   447   448   457   463   470   480   486   498   499   502   505   507   510   520   530   533   534   553   557   572   577   595   596   597   606   607   623   638   642   660   663   664   673   691   700   714   715   734   743   744   745   752   753   754   763   770   781   790   796   800   802   803   804   811   820   830   832   843   847   857   876   877   885   889   892   893   895   903   907   912   916   924   929   936   942   947   949   952   954   957   959   961   962   973   989   993
1 ครั้ง   003   004   006   015   017   020   021   022   024   027   028   031   032   034   036   042   043   045   046   048   052   057   063   065   069   071   072   076   080   081   083   084   087   088   089   090   092   093   097   105   107   109   113   114   115   116   117   120   122   124   125   129   130   140   142   143   146   148   151   152   153   154   155   162   163   167   168   170   173   177   182   185   187   189   193   196   198   199   201   203   204   205   206   209   210   216   217   219   222   226   229   230   233   234   240   247   249   251   252   255   256   257   260   261   266   267   268   271   272   273   275   277   281   284   286   290   291   292   298   299   301   302   303   304   306   307   308   310   312   314   315   316   328   332   337   338   342   346   347   349   352   353   356   357   358   359   361   363   368   370   371   375   378   381   388   392   395   398   399   400   401   402   408   409   410   417   418   419   420   422   427   429   430   431   433   439   440   441   442   445   446   450   451   452   459   460   461   462   465   468   472   473   474   477   479   484   485   487   489   492   495   503   504   508   512   513   516   517   521   522   532   536   537   539   541   544   546   547   548   549   551   554   555   556   558   560   565   567   573   574   578   580   581   582   583   585   586   593   599   600   604   608   609   611   612   616   617   618   619   621   622   624   625   626   628   630   633   634   636   637   641   643   644   645   646   650   651   653   657   658   659   665   666   667   670   671   672   677   680   681   685   688   689   693   695   702   703   708   709   711   713   716   718   721   722   723   725   727   729   730   732   736   737   741   742   747   749   750   751   756   757   758   761   766   768   769   771   777   778   780   782   786   787   792   794   797   798   812   813   816   817   818   819   821   824   825   826   828   831   834   835   836   838   839   842   844   845   846   848   851   852   853   855   858   860   861   862   865   866   868   870   872   873   879   880   881   888   897   901   902   905   910   913   918   922   923   926   928   933   937   938   939   940   941   944   950   951   965   968   969   971   972   974   976   980   982   984   985   986   987   991
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2549 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มิถุนายน 2549 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3593532123
สิบ5247442323
หน่วย5332254363
รวม13101612111287109

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง   238   403
1 ครั้ง   008   028   031   106   134   140   175   181   209   228   241   246   250   260   264   312   382   390   426   435   457   530   532   546   625   699   757   855   877   918   975   999

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง