สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2550
อีก 10 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2550 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ30292120232521252818
หน่วย26262522292023362013
รวม56554642524544614831
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
9 ครั้ง   77
8 ครั้ง   04   12
7 ครั้ง   25
6 ครั้ง   11
5 ครั้ง   00   56   84
4 ครั้ง   07   18   33   37   43   64   86   97
3 ครั้ง   02   05   10   17   27   31   42   46   49   50   51   52   60   63   66   71   74   80   81   87   88   89   93   94
2 ครั้ง   01   08   09   15   16   20   22   23   24   28   30   36   40   41   45   47   48   53   54   57   58   59   62   67   69   70   72   73   78   83   91   96   98
1 ครั้ง   06   14   21   32   34   35   38   39   55   61   65   75   76   82   85   90   95
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2550 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ31182622222727192127
หน่วย19222921173528202623
รวม50405543396255394750
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง   05
6 ครั้ง   79
5 ครั้ง   11   25   62   69   81
4 ครั้ง   02   06   09   26   28   33   35   44   50   85   95   96   98
3 ครั้ง   07   08   12   14   15   18   20   22   32   38   45   48   51   52   53   56   57   63   66   67   76   86   90   92   93   97
2 ครั้ง   00   01   03   27   29   34   36   41   42   43   46   49   54   55   58   59   60   64   65   73   77   82   87   88   94
1 ครั้ง   10   21   23   24   30   31   37   39   40   47   61   68   70   71   72   74   75   78   80   83   89   91
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2550 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย20232131312022222228
สิบ30292120232521252818
หน่วย26262522292023362013
รวม76786773836566837059
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง   684
3 ครั้ง   377
2 ครั้ง   151   198   371   374   387   411   501   533   704   756   763   800   804   816   825   925   986   988   993
1 ครั้ง   004   008   010   011   012   025   028   037   049   050   052   054   062   064   069   072   089   091   094   097   100   102   104   105   111   112   114   123   125   136   140   141   143   147   148   149   157   178   194   207   211   212   217   222   227   231   237   239   241   245   255   257   260   269   276   277   283   286   289   297   304   312   318   327   331   336   343   348   350   351   354   358   363   364   370   372   373   380   383   384   391   393   402   404   406   409   410   415   417   418   421   422   425   433   434   435   438   443   445   449   452   456   458   459   460   466   470   477   481   487   489   500   507   517   518   523   524   537   540   542   556   562   566   577   578   590   596   605   608   609   612   615   630   650   653   656   661   667   671   673   677   685   686   688   694   707   712   720   727   728   730   737   742   743   746   752   764   767   777   780   795   810   812   842   846   859   864   865   866   874   875   877   881   882   897   900   902   905   907   911   912   918   920   924   931   932   933   946   947   953   960   980   981   996   997
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2550 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย879988918710881897983
สิบ94769794949271929290
หน่วย8675869310789103848386
รวม267250271278288289255265254259

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
6 ครั้ง   576
5 ครั้ง   008   158   589   639
4 ครั้ง   074   242   285   374   570   598   648   775   945
3 ครั้ง   001   013   040   044   068   104   133   160   179   200   227   287   295   309   324   333   344   384   386   390   413   421   424   490   523   524   529   535   584   596   627   656   739   752   784   799   801   814   904   906   979   996
2 ครั้ง   005   026   032   043   054   056   075   077   085   086   094   096   101   103   111   112   123   126   135   148   150   159   161   166   173   174   175   186   188   191   195   199   213   214   221   224   228   235   236   238   239   246   253   293   294   302   305   311   329   334   339   345   350   355   362   366   380   385   396   397   406   412   425   426   432   434   435   447   448   450   457   463   470   472   477   480   486   498   499   502   505   507   510   516   518   520   526   530   533   534   553   557   558   572   577   597   606   607   623   630   638   642   660   663   673   691   694   700   714   715   716   734   743   744   745   749   753   754   763   769   770   781   790   796   800   802   820   830   836   843   857   864   876   877   880   885   889   892   893   895   907   912   924   929   936   937   942   947   949   952   954   957   959   961   962   973   993
1 ครั้ง   003   004   006   007   015   017   020   021   022   024   027   028   031   034   036   038   042   045   046   048   052   057   063   065   069   071   072   076   080   081   083   084   087   088   089   090   091   097   098   105   107   109   113   114   115   116   117   120   121   122   124   125   129   130   137   140   142   143   146   149   151   152   153   154   155   162   163   164   167   168   170   177   182   183   185   187   189   193   196   197   198   201   203   204   205   206   209   210   216   217   219   222   226   229   233   234   240   247   249   250   251   252   255   256   257   260   261   263   266   267   268   271   272   273   275   277   281   284   286   291   292   298   299   301   303   304   306   308   310   312   314   315   316   321   328   332   337   338   342   346   349   352   353   356   357   359   361   363   368   370   371   375   378   382   388   392   395   398   399   400   401   402   403   408   409   417   418   419   420   422   427   429   430   431   433   440   441   442   445   446   451   452   458   459   460   461   465   468   473   474   479   484   485   489   492   495   503   504   512   513   517   521   522   532   536   537   539   541   544   546   547   548   549   551   554   555   556   560   565   567   573   574   578   580   581   582   583   585   586   587   593   595   599   604   608   609   611   612   616   617   618   619   622   624   625   628   631   633   634   636   637   641   643   644   645   646   647   650   651   653   657   658   659   664   665   666   667   669   670   671   672   677   681   685   688   689   695   702   703   708   709   711   713   718   721   722   723   725   727   729   730   732   736   737   741   742   747   750   751   756   757   758   761   766   768   771   777   778   780   782   786   787   792   794   797   798   803   804   811   812   813   816   818   819   821   824   825   826   828   831   832   834   835   838   842   844   846   847   848   851   852   853   855   858   860   861   862   865   866   868   870   871   872   873   881   888   897   901   902   903   910   913   916   918   922   923   925   926   928   933   938   939   940   941   944   950   965   968   969   972   974   976   980   982   984   985   986   987   989   991
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2550 ย้อนหลัง 10 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 240 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย48118696376
สิบ85511567678
หน่วย8668889375
รวม20192227192322122119

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง   238   366   403
1 ครั้ง   008   028   031   040   106   111   134   140   169   175   181   194   209   228   241   246   250   251   260   264   280   304   312   334   335   382   390   426   435   457   493   511   513   530   532   538   546   552   583   596   609   625   663   682   692   699   734   757   775   804   824   855   873   877   885   890   918   966   975   976   983   999

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง