ตรวจหวย  ,  สถิติหวย  , เลขเด็ด

สถิติหวยออกย้อนหลัง 10 ปี

แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2547  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วัน ที่ เดือน พ.ศ. รางวัลที่ 1 2 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง 3 ตัวล่าง  
พุธ 16 เมษายน 2557
อังคาร 1 เมษายน 2557
อาทิตย์ 16 มีนาคม 2557
เสาร์ 1 มีนาคม 2557
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
เสาร์ 1 กุมภาพันธ์ 2557
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2557
จันทร์ 30 ธันวาคม 2556
จันทร์ 16 ธันวาคม 2556
อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2556
เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2556
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2556
พุธ 16 ตุลาคม 2556
อังคาร 1 ตุลาคม 2556
จันทร์ 16 กันยายน 2556
อาทิตย์ 1 กันยายน 2556
ศุกร์ 16 สิงหาคม 2556
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2556
อังคาร 16 กรกฎาคม 2556
จันทร์ 1 กรกฎาคม 2556
อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2556
เสาร์ 1 มิถุนายน 2556
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2556
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556
อังคาร 16 เมษายน 2556
จันทร์ 1 เมษายน 2556
เสาร์ 16 มีนาคม 2556
ศุกร์ 1 มีนาคม 2556
เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2556
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2556
พุธ 16 มกราคม 2556
อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2555
อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2555
เสาร์ 1 ธันวาคม 2555
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2555
พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2555
อังคาร 16 ตุลาคม 2555
จันทร์ 1 ตุลาคม 2555
อาทิตย์ 16 กันยายน 2555
เสาร์ 1 กันยายน 2555
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2555
พุธ 1 สิงหาคม 2555
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2555
อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2555
เสาร์ 16 มิถุนายน 2555
ศุกร์ 1 มิถุนายน 2555
พุธ 16 พฤษภาคม 2555
พุธ 2 พฤษภาคม 2555
จันทร์ 16 เมษายน 2555
อาทิตย์ 1 เมษายน 2555
ศุกร์ 16 มีนาคม 2555
พฤหัสบดี 1 มีนาคม 2555
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2555
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2555
จันทร์ 16 มกราคม 2555
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2554
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2554
พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2554
พุธ 16 พฤศจิกายน 2554
อังคาร 1 พฤศจิกายน 2554
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2554
เสาร์ 1 ตุลาคม 2554
ศุกร์ 16 กันยายน 2554
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2554
อังคาร 16 สิงหาคม 2554
จันทร์ 1 สิงหาคม 2554
เสาร์ 16 กรกฎาคม 2554
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2554
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2554
พุธ 1 มิถุนายน 2554
จันทร์ 16 พฤษภาคม 2554
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2554
เสาร์ 16 เมษายน 2554
ศุกร์ 1 เมษายน 2554
พุธ 16 มีนาคม 2554
อังคาร 1 มีนาคม 2554
พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2554
อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2554
อาทิตย์ 16 มกราคม 2554
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2553
พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2553
พุธ 1 ธันวาคม 2553
อังคาร 16 พฤศจิกายน 2553
จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2553
เสาร์ 16 ตุลาคม 2553
ศุกร์ 1 ตุลาคม 2553
พฤหัสบดี 16 กันยายน 2553
พุธ 1 กันยายน 2553
จันทร์ 16 สิงหาคม 2553
อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2553
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2553
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2553
พุธ 16 มิถุนายน 2553
อังคาร 1 มิถุนายน 2553
อาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2553
อาทิตย์ 2 พฤษภาคม 2553
ศุกร์ 16 เมษายน 2553
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2553
อังคาร 16 มีนาคม 2553
จันทร์ 1 มีนาคม 2553
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2553
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2553
เสาร์ 16 มกราคม 2553
พุธ 30 ธันวาคม 2552
พุธ 16 ธันวาคม 2552
อังคาร 1 ธันวาคม 2552
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2552
อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2552
ศุกร์ 16 ตุลาคม 2552
พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2552
พุธ 16 กันยายน 2552
อังคาร 1 กันยายน 2552
อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2552
เสาร์ 1 สิงหาคม 2552
พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2552
พุธ 1 กรกฎาคม 2552
อังคาร 16 มิถุนายน 2552
จันทร์ 1 มิถุนายน 2552
เสาร์ 16 พฤษภาคม 2552
เสาร์ 2 พฤษภาคม 2552
พฤหัสบดี 16 เมษายน 2552
พุธ 1 เมษายน 2552
จันทร์ 16 มีนาคม 2552
อาทิตย์ 1 มีนาคม 2552
จันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2552
อาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2552
ศุกร์ 16 มกราคม 2552
อังคาร 30 ธันวาคม 2551
อังคาร 16 ธันวาคม 2551
จันทร์ 1 ธันวาคม 2551
อาทิตย์ 16 พฤศจิกายน 2551
เสาร์ 1 พฤศจิกายน 2551
พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2551
พุธ 1 ตุลาคม 2551
อังคาร 16 กันยายน 2551
จันทร์ 1 กันยายน 2551
เสาร์ 16 สิงหาคม 2551
ศุกร์ 1 สิงหาคม 2551
พุธ 16 กรกฎาคม 2551
อังคาร 1 กรกฎาคม 2551
จันทร์ 16 มิถุนายน 2551
อาทิตย์ 1 มิถุนายน 2551
ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2551
ศุกร์ 2 พฤษภาคม 2551
พุธ 16 เมษายน 2551
อังคาร 1 เมษายน 2551
อาทิตย์ 16 มีนาคม 2551
เสาร์ 1 มีนาคม 2551
เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2551
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2551
พุธ 16 มกราคม 2551
อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2550
อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2550
เสาร์ 1 ธันวาคม 2550
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2550
พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2550
อังคาร 16 ตุลาคม 2550
จันทร์ 1 ตุลาคม 2550
อาทิตย์ 16 กันยายน 2550
เสาร์ 1 กันยายน 2550
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2550
พุธ 1 สิงหาคม 2550
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2550
อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2550
เสาร์ 16 มิถุนายน 2550
ศุกร์ 1 มิถุนายน 2550
พุธ 16 พฤษภาคม 2550
พุธ 2 พฤษภาคม 2550
จันทร์ 16 เมษายน 2550
อาทิตย์ 1 เมษายน 2550
ศุกร์ 16 มีนาคม 2550
พฤหัสบดี 1 มีนาคม 2550
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2550
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2550
อังคาร 16 มกราคม 2550
เสาร์ 30 ธันวาคม 2549
เสาร์ 16 ธันวาคม 2549
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2549
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2549
พุธ 1 พฤศจิกายน 2549
จันทร์ 16 ตุลาคม 2549
อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2549
เสาร์ 16 กันยายน 2549
ศุกร์ 1 กันยายน 2549
พุธ 16 สิงหาคม 2549
อังคาร 1 สิงหาคม 2549
อาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2549
เสาร์ 1 กรกฎาคม 2549
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2549
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2549
อังคาร 16 พฤษภาคม 2549
อังคาร 2 พฤษภาคม 2549
อาทิตย์ 16 เมษายน 2549
เสาร์ 1 เมษายน 2549
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2549
พุธ 1 มีนาคม 2549
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2549
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2549
จันทร์ 16 มกราคม 2549
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2548
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2548
พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2548
พุธ 16 พฤศจิกายน 2548
อังคาร 1 พฤศจิกายน 2548
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2548
เสาร์ 1 ตุลาคม 2548
ศุกร์ 16 กันยายน 2548
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2548
อังคาร 16 สิงหาคม 2548
จันทร์ 1 สิงหาคม 2548
เสาร์ 16 กรกฎาคม 2548
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2548
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2548
พุธ 1 มิถุนายน 2548
จันทร์ 16 พฤษภาคม 2548
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2548
เสาร์ 16 เมษายน 2548
ศุกร์ 1 เมษายน 2548
พุธ 16 มีนาคม 2548
อังคาร 1 มีนาคม 2548
พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2548
อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2548
อาทิตย์ 16 มกราคม 2548
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2547
พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2547
พุธ 1 ธันวาคม 2547
อังคาร 16 พฤศจิกายน 2547
จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2547
เสาร์ 16 ตุลาคม 2547
ศุกร์ 1 ตุลาคม 2547
พฤหัสบดี 16 กันยายน 2547
พุธ 1 กันยายน 2547
จันทร์ 16 สิงหาคม 2547
จันทร์ 2 สิงหาคม 2547
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2547
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2547
พุธ 16 มิถุนายน 2547
อังคาร 1 มิถุนายน 2547
อาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2547
อาทิตย์ 2 พฤษภาคม 2547
153406 06 406 26 344 013 355 634
028866 66 866 95 186 499 835 938
531404 04 404 79 250 305 400 904
906318 18 318 35 116 537 753 798
384245 45 245 01 397 530 074 521
180149 49 149 95 406 492 888 976
306902 02 902 52 242 077 149 510
561072 72 072 48 513 750 503 275
341767 67 767 79 111 228 742 826
168795 95 795 27 734 766 074 980
806925 25 925 28 069 304 672 753
739804 04 804 47 502 020 256 173
963289 89 289 60 402 529 876 952
647882 82 882 14 576 324 650 028
562684 84 684 63 056 235 574 754
548123 23 123 05 281 570 800 045
321327 27 327 20 417 945 448 201
356435 35 435 82 880 451 718 329
566996 96 996 86 352 210 584 526
646905 05 905 51 075 284 903 904
289673 73 673 69 390 098 114 502
935489 89 489 90 480 713 716 768
687125 25 125 56 034 261 390 945
603458 58 458 07 272 359 516 830
843846 46 846 86 834 862 906 828
571688 88 688 53 170 430 670 725
968433 33 433 52 860 959 175 529
976241 41 241 37 972 721 133 775
368257 57 257 09 657 708 109 386
565566 66 566 66 452 695 641 782
820981 81 981 08 555 196 374 334
302358 58 358 00 589 864 126 832
529524 24 524 72 734 745 778 008
110443 43 443 43 434 553 489 303
639500 00 500 15 576 560 804 627
524694 94 694 63 217 188 285 338
281343 43 343 28 152 089 396 868
124025 25 025 58 940 554 291 873
540143 43 143 79 242 752 123 770
329997 97 997 07 736 598 148 639
683877 77 877 28 032 612 775 730
895590 90 590 50 820 599 796 745
904050 50 050 11 897 224 159 042
915900 00 900 60 715 656 530 611
159373 73 373 51 238 790 479 547
882727 27 727 38 606 576 895 399
814418 18 418 31 504 309 902 101
889501 01 501 29 589 597 426 468
583470 70 470 62 216 088 722 754
257562 62 562 69 581 074 616 332
607064 64 064 08 606 333 573 350
222518 18 518 79 295 135 711 199
648684 84 684 18 906 214 111 420
320605 05 605 32 749 426 498 598
451445 45 445 81 328 150 941 639
526402 02 402 65 168 026 541 597
884178 78 178 21 784 235 651 295
408147 47 147 02 922 253 857 739
997777 77 777 57 425 551 406 993
805540 40 540 54 771 380 065 221
955756 56 756 83 991 057 329 507
511052 52 052 15 957 104 189 499
731198 98 198 28 384 645 812 589
724533 33 533 85 847 021 533 821
536960 60 960 62 814 345 074 005
218756 56 756 12 703 583 660 221
116556 56 556 12 227 052 534 609
622953 53 953 51 390 160 780 463
351276 76 276 88 486 167 162 582
562370 70 370 46 656 346 801 556
406417 17 417 05 700 044 071 889
054136 36 136 85 421 945 133 524
825988 88 988 44 263 213 397 593
814931 31 931 01 723 584 040 036
593331 31 331 96 209 945 463 737
656037 37 037 97 544 357 926 396
481746 46 746 27 535 510 384 388
610089 89 089 55 596 361 121 432
281062 62 062 23 227 185 758 546
884112 12 112 49 936 153 186 933
334380 80 380 24 529 315 533 306
181752 52 752 09 664 470 474 086
813993 93 993 43 763 979 907 129
191100 00 100 59 653 968 801 739
621377 77 377 42 310 518 385 872
488372 72 372 02 091 996 003 246
017422 22 422 66 103 316 431 075
354656 56 656 11 784 570 656 096
911097 97 097 64 986 578 448 689
210008 08 008 10 769 182 727 191
180387 87 387 34 309 219 572 024
480239 39 239 68 893 450 918 961
500104 04 104 73 200 628 681 816
444874 74 874 81 374 298 996 673
480012 12 012 12 293 151 770 008
360371 71 371 06 382 040 517 618
211743 43 743 96 811 744 154 285
959517 17 517 22 174 663 447 040
364222 22 222 97 619 996 229 756
215227 27 227 97 457 627 374 470
133707 07 707 03 137 026 362 985
186312 12 312 14 936 577 694 403
073577 77 577 67 413 459 781 646
994304 04 304 87 993 337 419 598
685141 41 141 05 694 775 524 142
776980 80 980 59 937 188 412 252
055986 86 986 58 299 952 072 536
689140 40 140 85 366 923 642 465
258487 87 487 00 174 135 226 122
169387 87 387 06 249 435 714 255
202912 12 912 48 200 353 539 166
015865 65 865 32 435 447 446 924
462933 33 933 96 843 292 577 658
154986 86 986 92 688 239 421 374
000816 16 816 94 005 177 356 836
207542 42 542 66 233 107 799 385
930456 56 456 15 125 044 954 179
777661 61 661 26 242 097 240 642
111411 11 411 54 368 838 362 892
294452 52 452 11 222 549 947 301
368415 15 415 33 954 179 007 570
816578 78 578 50 572 363 113 044
268812 12 812 36 228 929 424 063
553091 91 091 67 224 238 665 295
038730 30 730 93 961 939 115 434
534533 33 533 69 660 777 015 427
743212 12 212 25 266 800 842 885
218596 96 596 22 094 197 831 984
074114 14 114 25 305 715 803 959
205434 34 434 05 013 260 617 957
002612 12 612 20 068 589 824 877
272028 28 028 76 285 333 421 929
431277 77 277 98 324 526 644 648
882911 11 911 67 204 302 311 395
012377 77 377 56 378 534 557 691
695993 93 993 09 027 206 413 904
380377 77 377 36 161 445 457 744
850348 48 348 11 236 386 408 913
257374 74 374 41 344 401 486 576
943671 71 671 50 096 287 490 523
729111 11 111 75 339 345 639 870
414875 75 875 35 370 666 747 916
329231 31 231 69 193 120 355 214
453011 11 011 62 001 133 001 792
982800 00 800 64 802 584 043 008
012653 53 653 71 124 195 200 586
074946 46 946 33 077 974 085 158
936685 85 685 05 056 085 371 691
137054 54 054 80 344 512 630 892
212684 84 684 26 311 472 732 796
556010 10 010 81 413 548 942 965
595411 11 411 81 267 490 741 787
513501 01 501 96 425 432 460 702
113410 10 410 18 418 485 627 659
562481 81 481 73 130 198 752 844
927907 07 907 88 213 277 524 648
032988 88 988 48 158 663 685 846
430667 67 667 76 090 104 126 667
499336 36 336 45 247 273 604 608
331810 10 810 69 293 505 518 520
476207 07 207 93 234 236 312 424
429924 24 924 29 006 048 885 962
527384 84 384 77 105 183 334 947
565151 51 151 76 146 287 638 949
393194 94 194 41 989 907 424 589
836393 93 393 05 739 242 523 433
232897 97 897 25 924 858 751 585
430374 74 374 81 553 442 881 729
405105 05 105 63 013 987 866 522
622780 80 780 93 677 794 814 022
876763 63 763 85 191 001 906 350
742425 25 425 61 949 294 942 801
277859 59 859 95 625 607 979 384
769925 25 925 56 893 239 287 865
838739 39 739 55 293 263 845 803
778584 84 584 07 811 403 164 971
147977 77 977 45 439 694 647 197
270052 52 052 12 621 462 091 236
562856 56 856 94 508 307 680 347
910957 57 957 29 647 739 137 905
264825 25 825 58 903 092 358 832
952335 35 335 92 007 804 879 951
217948 48 948 41 916 290 864 121
381761 61 761 44 600 693 093 626
977486 86 486 91 221 305 230 103
238654 54 654 88 847 005 817 487
512434 34 434 48 989 098 518 432
952890 90 890 65 126 183 017 839
100935 35 935 17 381 410 595 250
810850 50 850 99 526 149 382 664
100344 44 344 71 386 463 811 696
024554 54 554 27 006 438 082 117
038564 64 564 49 210 442 769 877
738365 65 365 95 064 955 301 522
936177 77 177 30 486 185 205 320
582473 73 473 43 586 801 108 914
317009 09 009 66 784 240 135 280
412729 29 729 87 915 720 149 384
432747 47 747 79 222 789 965 200
492955 55 955 94 066 308 742 150
449565 65 565 86 802 162 958 994
388551 51 551 17 072 764 027 770
742518 18 518 80 502 741 887 137
970577 77 577 98 171 375 009 216
041072 72 072 71 346 913 410 269
766482 82 482 24 766 551 792 275
214768 68 768 10 498 282 124 057
316933 33 933 17 123 338 969 047
475560 60 560 68 272 844 103 915
961633 33 633 26 055 152 386 272
477452 52 452 13 757 150 460 642
009554 54 554 87 798 427 641 244
793070 70 070 44 806 021 074 605
176893 93 893 35 176 579 616 405
867134 34 134 97 376 648 465 693
772467 67 467 43 017 383 815 073
119327 27 327 10 081 968 346 627
815753 53 753 69 482 381 224 807
196345 45 345 03 073 601 783 394
800751 51 751 93 681 714 998 669
816422 22 422 53 086 356 192 065
540054 54 054 34 389 180 863 571
335022 22 022 08 689 291 039 479
168858 58 858 28 221 603 627 179
479372 72 372 17 288 075 999 183
504658 58 658 69 139 014 984 691
754622 22 622 64 918 019 744 904
185966 66 966 23 862 137 745 661
355858 58 858 62 162 200 438 890
110866 66 866 66 200 547 781 806
923373 73 373 59 295 888 774 867
096597 97 597 70 709 929 014 456
335921 21 921 59 114 082 559 288
868990 90 990 45 956 811 510 377
205588 88 588 25 696 726 461 154
312471 71 471 66 313 598 664 261
208713 13 713 87 414 911 459 986
614144 44 144 72 990 776 425 992
589207 07 207 13 492 992 526 253
653403 03 403 91 385 550 822 101
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก
10 ครั้ง   77
7 ครั้ง   12
6 ครั้ง   25   33   56
5 ครั้ง   11   22   52   54   58   84
4 ครั้ง   00   04   07   18   27   43   66   72   73   88   93   97
3 ครั้ง   05   10   31   34   35   45   46   51   53   65   67   70   71   74   80   86   87   89   90
2 ครั้ง   01   02   17   24   36   39   40   41   44   47   48   50   57   60   61   62   64   78   81   82   94   96
1 ครั้ง   03   06   08   09   13   14   15   16   21   23   28   29   30   37   42   49   55   59   63   68   75   76   85   91   95   98
จำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ23252121223320312618
หน่วย2324282529232335219
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง   69
6 ครั้ง   05   66
5 ครั้ง   28   79   81
4 ครั้ง   11   12   17   25   26   43   48   59   62   85   87   93   95   96   97
3 ครั้ง   07   08   09   10   15   27   29   35   41   44   45   50   51   56   58   63   64   67   71   76   86   88   94
2 ครั้ง   00   01   02   03   06   13   14   18   20   22   23   24   32   33   34   36   49   52   53   54   55   60   65   68   72   73   80   91   92   98
1 ครั้ง   21   30   31   37   38   42   46   47   57   61   70   75   77   82   83   90   99
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
สิบ25242815222533182327
หน่วย17252224173228252525
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง   377   684
2 ครั้ง   052   054   072   207   327   372   373   374   387   411   422   434   452   501   518   533   554   577   756   858   866   925   933   986   988   993
1 ครั้ง   008   009   010   011   012   022   025   028   037   050   062   064   070   089   091   097   100   104   105   111   112   114   123   125   134   136   140   141   143   144   147   149   151   177   178   194   198   212   222   227   231   239   241   245   257   276   277   289   304   312   318   331   335   336   343   344   345   348   358   365   370   371   380   384   393   402   403   404   406   410   415   417   418   425   433   435   443   445   456   458   467   470   471   473   481   482   486   487   489   500   517   524   540   542   551   556   560   562   564   565   566   578   584   588   590   596   597   605   612   622   633   653   654   656   658   661   667   671   673   685   688   694   707   713   727   729   730   739   743   746   747   751   752   753   761   763   767   768   777   780   795   800   804   810   812   816   825   846   850   856   859   865   874   875   877   882   890   893   897   900   902   905   907   911   912   921   924   931   935   946   948   953   955   957   960   966   977   980   981   990   996   997
จำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย22211330322818212233
สิบ23252121223320312618
หน่วย2324282529232335219
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง ถึง ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
6 ครั้ง   200
5 ครั้ง   074   589   627
4 ครั้ง   137   221   242   295   374   384   386   526   576   598   739   801   811   904   945
3 ครั้ง   001   005   008   013   040   044   075   103   126   133   135   149   150   162   179   183   224   236   272   285   287   293   305   344   346   385   390   413   421   424   425   432   463   486   502   510   518   524   529   570   584   639   642   648   656   664   691   694   744   745   770   775   784   906   929   996
2 ครั้ง   006   007   014   017   021   026   027   056   057   065   072   073   077   082   085   086   091   096   098   101   104   111   114   121   123   124   152   154   158   174   185   186   188   191   197   210   213   214   216   222   227   228   235   238   239   240   250   253   261   263   275   288   291   301   309   311   324   329   333   334   338   345   350   355   356   362   381   382   396   397   403   406   410   426   427   434   435   438   442   447   448   457   459   460   465   470   479   490   492   498   499   522   523   530   533   534   547   551   553   572   577   586   597   606   616   641   647   660   663   681   689   693   696   714   715   734   741   742   752   753   754   766   769   781   792   796   798   800   802   803   804   806   814   832   844   847   862   864   877   885   888   892   893   903   907   913   915   916   918   924   936   942   947   949   952   954   957   959   961   965   968   979   984   986   989   992   993
1 ครั้ง   003   009   015   019   020   022   024   028   032   034   036   039   042   043   045   047   048   052   055   063   064   066   068   069   071   081   088   089   090   092   093   094   097   105   107   108   109   113   115   116   117   120   122   125   129   130   139   142   146   148   151   153   159   160   161   164   166   167   168   170   171   173   175   176   177   180   182   189   192   193   195   196   198   199   201   204   205   206   209   217   219   226   229   230   233   234   244   246   247   249   252   255   256   260   266   267   269   273   277   280   281   282   284   290   292   294   298   299   302   303   304   306   307   308   310   312   313   315   316   320   328   332   337   339   347   352   353   357   358   359   361   363   366   368   370   371   375   376   377   378   380   383   388   389   394   395   399   400   401   402   405   408   412   414   417   418   419   420   430   431   433   439   445   446   450   451   452   456   461   462   468   472   474   480   482   485   487   489   503   504   505   507   508   512   513   516   517   520   521   535   536   537   539   541   544   546   548   549   550   554   555   556   557   559   560   571   573   574   578   579   581   582   583   585   593   595   596   599   600   601   603   604   605   607   608   609   611   612   617   618   619   621   625   626   628   630   634   638   644   645   646   650   651   653   657   658   659   661   665   666   667   669   670   672   673   677   680   685   688   695   700   702   703   708   709   711   713   716   718   720   721   722   723   725   726   727   729   730   732   736   737   747   749   750   751   756   757   758   763   764   768   771   774   776   777   778   780   782   783   787   789   790   794   799   807   812   815   816   817   820   821   822   824   826   828   830   831   834   835   836   838   839   842   843   845   846   857   858   860   863   865   866   867   868   870   872   873   876   879   880   881   887   889   890   895   897   902   905   911   914   922   923   926   933   937   938   939   940   941   951   955   956   958   962   969   971   972   974   976   980   985   987   990   991   994   998   999
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก - แยกตามหลัก
หลักเลข 0เลข 1เลข 2เลข 3เลข 4เลข 5เลข 6เลข 7เลข 8เลข 9
ร้อย971041061009410288918296
สิบ110891059196887893108102
หน่วย8989979111897115928092

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี
 

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

 

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน
วันอาทิตย์ วันพฤหัสบดี
วันจันทร์ วันศุกร์
วันอังคาร วันเสาร์
วันพุธ    
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
๑ ค่ำ ๖ ค่ำ ๑๑ ค่ำ
๒ ค่ำ