ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2537

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6284069
798   713   339   744
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5100040
654   129   766   544
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6832681
342   923   448   043
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6095849
504   902   225   816
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1676779
110   365   096   840
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7583048
165   294   428   024
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7128442
623   251   229   243
23
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กันยายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4781931
046   255   164   886
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กันยายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6220893
891   718   949   701
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6504760
303   724   897   677
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3114057
396   149   026   758
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5962891
424   686   628   622
74
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6568267
372   902   868   445
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1947355
302   583   524   669
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3560804
474   564   989   164
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2071764
093   544   535   746
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3072877
535   317   170   521
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 เมษายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7893913
785   982   151   594
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 เมษายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4269815
675   035   704   868
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มีนาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1723336
382   166   515   185
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 มีนาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3373731
082   631   008   820
41
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7679044
943   520   753   486
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5984685
173   746   268   396
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มกราคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4791270
873   237   845   708
23
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1203524322
หน่วย3412331313
รวม4615855635
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   31
1 ครั้ง   04   13   15   36   40   42   44   48   49   55   57   60   64   67   69   70   77   79   81   85   91   93
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2261122431
หน่วย2223122226
รวม4484244657
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง   23   29   76
1 ครั้ง   02   05   17   19   21   28   39   41   50   53   67   69   74   79   82   85   88   90
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5022102462
สิบ1203524322
หน่วย3412331313
รวม96379571097
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง   040   044   048   057   069   267   270   336   355   442   681   685   731   760   764   779   804   815   849   877   891   893   913   931
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย911810612914107
สิบ96166166117109
หน่วย569121613134117
รวม23233328383133253123

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง   164   396   535   544   746   868   902
1 ครั้ง   008   024   026   035   043   046   082   093   096   110   129   149   151   165   166   170   173   185   225   229   237   243   251   255   268   294   302   303   317   339   342   365   372   382   424   428   445   448   474   486   504   515   520   521   524   564   583   594   622   623   628   631   654   669   675   677   686   701   704   708   713   718   724   744   753   758   766   785   798   816   820   840   845   873   886   891   897   923   943   949   982   989

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot