ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2535

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6662150
510   563   810   795
23
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4826531
945   601   383   851
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7120927
019   406   153   063
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3685682
223   632   049   295
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6267821
879   263   789   046
35
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3576993
412   312   037   964
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6379578
752   765   654   300
71
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กันยายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6874108
221   127   030   623
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กันยายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1446615
060   307   125   056
68
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6234607
978   251   422   151
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6697778
712   935   593   575
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7954430
492   324   756   339
87
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5119968
999   813   561   702
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5569432
392   880   914   221
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5184191
169   351   245   729
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2827496
333   738   246   890
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5765397
079   444   732   104
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 เมษายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2699374
836   662   139   325
10
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 เมษายน 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2244704
624   863   013   242
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มีนาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1218353
004   578   543   737
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 มีนาคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7291524
870   902   024   231
60
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1868701
641   849   349   599
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5986924
936   952   683   944
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มกราคม 2535
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1149428
034   543   672   132
18
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2535
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4153021314
หน่วย2422411350
รวม6575432664
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   24   78
1 ครั้ง   01   04   07   08   15   21   27   28   30   31   32   50   53   68   74   82   91   93   96   97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2535
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1220224244
หน่วย2223123143
รวม3443347387
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง   86   92
1 ครั้ง   03   10   18   23   29   35   45   48   56   59   60   63   65   68   71   79   87   88   91   94
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2535
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0303433314
สิบ4153021314
หน่วย2422411350
รวม6878865978
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง   108   150   191   353   374   397   428   430   432   496   524   531   578   607   615   682   701   704   778   821   924   927   968   993
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2535
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1381011599111010
สิบ891215131010748
หน่วย810161511974313
รวม29273841292826221731

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2535
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง   221   543
1 ครั้ง   004   013   019   024   030   034   037   046   049   056   060   063   079   104   125   127   132   139   151   153   169   223   231   242   245   246   251   263   295   300   307   312   324   325   333   339   349   351   383   392   406   412   422   444   492   510   561   563   575   578   593   599   601   623   624   632   641   654   662   672   683   702   712   729   732   737   738   752   756   765   789   795   810   813   836   849   851   863   870   879   880   890   902   914   935   936   944   945   952   964   978   999

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot