ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ.2558

LINE it!
เลือกปี พ.ศ.
ประกาศสงกรานต์จุลศักราช 1377
พุทธศักราช 2558

ปีมะแม สัปตศก จันทรคติเป็น อธิกมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน


สมผุส ณ. วันเวลา มหาสงกรานต์
อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ 0 องศา 0 ลิปดา

เกณฑ์การคำนวณ

สมผุส ณ. วันเวลา เถลิงศก
อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ 2 องศา 7 ลิปดา

เกณฑ์การคำนวณ
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอังคารที่ 14 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 24 นาที 0 วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม

นางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต
หัตถ์ขวาทรงตรีศูล หัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวรวาหะ(สุกร) เป็นพาหนะ


เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะแม นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปี กลางปี ปลายปีเสมอกันแล

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน
บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล

วันเถลิงศก ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 21 นาที 36 วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะแม

เกณฑ์อัตตาเถลิงศก จุลศักราช 1377

เถลิงศก
2558
จุลศักราช
1377
มาสเกณฑ์
17031
อวมาน
0
หรคุณ
502962
กัมมัชพล
188
อุจจพล
1381
ดิถี
28
วาร
5

กาลโยค ประจำปีจุลศักราช 1377

ศก 234 ธงชัย อธิบดี
วัน พุธ (4) อังคาร (3)
ยาม 12:00-13:30 น.
00:00-01:30 น. (5)
12:00-13:30 น.
00:00-01:30 น. (5)
ราศี ราศีมังกร (9) ราศีมังกร (9)
ดิถี(จันทร์) ขึ้น ๓ ค่ำ (3) แรม ๖ ค่ำ (21)
ฤกษ์(จันทร์) กฤตติกา (3) กฤตติกา (3)
ศก 234
อุบาทว์ โลกาวินาศ
วัน
อังคาร (3) พฤหัสบดี (5)
ยาม
10:30-12:00 น.
22:30-24:00 น. (4)
06:00-07:30 น.
18:00-19:30 น. (1)
ราศี
ราศีธนู (8) ราศีพฤกศภ (1)
ดิถี(จันทร์)
ขึ้น ๒ ค่ำ (2) ขึ้น ๗ ค่ำ (7)
ฤกษ์(จันทร์)
ภรณี (2) หัสตะ (13)


กาลโยคเริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก (วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 21 นาที 36 วินาที)

คำทำนาย
*

วันอังคาร เป็นวันมหาสงกรานต์ : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู้ร้าย และ จะเจ็บไข้นักแล ฯ , วันพุธ เป็นวันเนา : ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ร้อน แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่ , วันพฤหัสบดี เป็นวันเถลิงศก : สมณะพราหมณาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมวินัยอันประเสริฐแล ฯ , นางสงกรานต์ นั่ง : จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

เกณฑ์การคำนวณวันมหาสงกรานต์และวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยยาตร์ คำนวณโดย มายโหรา.คอม * คำทำนายจากตำราพรหมชาติ , ประวัติความเป็นมาของปฏิทิน/ประกาศสงกรานต์ คลิ๊กที่นี่ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ เมษายน พ.ศ.2558 , กราฟดาวพระเคราะห์ สุริยยาตร์ พ.ศ.2558

ประกาศสงกรานต์ : 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565