ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ.2559

เลือกปี พ.ศ.
ประกาศสงกรานต์
จุลศักราช 1378 พุทธศักราช 2559

ปีวอก อัฐศก จันทรคติเป็น ปกติมาส อธิกวาร สุริยคติเป็น อธิกสุรทินสมผุส ณ. วันเวลา มหาสงกรานต์
พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ 0 องศา 0 ลิปดา

เกณฑ์การคำนวณ

สมผุส ณ. วันเวลา เถลิงศก
พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ 2 องศา 7 ลิปดา

เกณฑ์การคำนวณ
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันพุธที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 36 วินาที #2
จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีวอก
นางสงกรานต์นามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย
หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ(ลา) เป็นพาหนะ


เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ วาโย(ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีวอก นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ
วันเถลิงศก ตรงกับ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที #3
จันทรคติ ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีวอก
เกณฑ์อัตตาเถลิงศก จุลศักราช 1378

เถลิงศก
2559
จุลศักราช
1378
มาสเกณฑ์
17044
อวมาน
566
หรคุณ
503328
กัมมัชพล
781
อุจจพล
1747
ดิถี
9
วาร
7

กาลโยค จุลศักราช 1378

ศก 235 ธงชัย อธิบดี
วัน เสาร์ (7) พุธ (4)
ยาม 15:00-16:30น.
03:00-04:30น. (7)
13:30-15:00น.
01:30-03:00น. (6)
ราศี ราศีพิจิก (7) ราศีกุมภ์ (10)
ดิถี(จันทร์) ขึ้น ๑๓ ค่ำ (13) แรม ๗ ค่ำ (22)
ฤกษ์(จันทร์) หัสตะ (13) โรหิณี (4)
ศก 235
อุบาทว์ โลกาวินาศ
วัน
ศุกร์ (6) ศุกร์ (6)
ยาม
13:30-15:00น.
01:30-03:00น. (6)
07:30-09:00น.
19:30-21:00น. (2)
ราศี
ราศีตุลย์ (6) ราศีมิถุน (2)
ดิถี(จันทร์)
ขึ้น ๑๒ ค่ำ (12) ขึ้น ๘ ค่ำ (8)
ฤกษ์(จันทร์)
อุตตรผลคุนี (12) จิตรา (14)
กาลโยคเริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก (วันเสาร์ที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที)
คำทำนาย #4

วันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ : ท้าวพระยาจะได้เครื่องบรรณาการมาแต่ต่างเมือง แต่จะแพ้ลูกอ่อนนักแล ฯ , วันพฤหัสบดี เป็นวันเนา : ลูกไม้จะแพง ตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจนักแล ฯ , วันศุกร์ เป็นวันเถลิงศก : พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลาย อันไปค้าขายในประเทศต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทอง และมีความสุขเป็นอันมากแล ฯ , นางสงกรานต์ ไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) : ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

#1 เกณฑ์คำนวณวันมหาสงกรานต์ และวันเถลิงศก ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ คำนวณโดย มายโหรา.คอม
#2 วันมหาสงกรานต์ ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตรงกับเวลา 20 นาฬิกา 54 นาที 36 วินาที ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน (UTC+07:00)
#3 วันเถลิงศก ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตรงกับเวลา 00 นาฬิกา 52 นาที 12 วินาที ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน (UTC+07:00)
#4 คำทำนายจากตำราพรหมชาติ และตำราโหราศาสตร์ไทย

ประวัติประกาศสงกรานต์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ เมษายน พ.ศ.2559 , กราฟดาวพระเคราะห์ สุริยยาตร์ พ.ศ.2559

ประกาศสงกรานต์ : 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565