ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ.2557

เลือกปี พ.ศ.
#1 เกณฑ์คำนวณวันมหาสงกรานต์ และวันเถลิงศก ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ คำนวณโดย มายโหรา.คอม
#2 คำทำนายจากตำราพรหมชาติ และตำราโหราศาสตร์ไทย
วันมหาสงกรานต์ ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตรงกับเวลา 08 นาฬิกา 29 นาที 24 วินาที ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน (UTC+07:00)
วันเถลิงศก ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตรงกับเวลา 12 นาฬิกา 27 นาที 00 วินาที ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน (UTC+07:00)


ประวัติประกาศสงกรานต์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ เมษายน พ.ศ.2557 , กราฟดาวพระเคราะห์ สุริยยาตร์ พ.ศ.2557

ประกาศสงกรานต์ : 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565