ปฏิทิน 2556 / ค.ศ.2013

LINE it!
พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2556 / ค.ศ.2013

ปีมะโรง - ปีมะเส็ง 1 จัตวาศก จุลศักราช 1374 ถึง เบญจศก จุลศักราช 1375
คริสตศักราช 2013 , มหาศักราช 1935 , รัตนโกสินทร์ศก 231 - 232 3
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : พฤหัสบดี (5) , วันอธิบดี : อาทิตย์ (1) , วันอุบาทว์ : พุธ (4) , วันโลกาวินาศ : อังคาร (3) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง

วันเด็ก
13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง

วันสารทลิบชุน
5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะโรง

วันตรุษจีน
11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง

วันมาฆบูชา
26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะโรง


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง

วันจักรี
7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง

วันหยุดชดเชย
9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะโรง


11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันหยุดชดเชย
17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันแรงงาน
2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง

วันหยุดชดเชย
7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง

วันพืชมงคล
14
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


23
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


24
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง

วันวิสาขบูชา
25
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง

วันอัฏฐมีบูชา
2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


8
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


22
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง

วันอาสาฬหบูชา
23
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง

วันเข้าพรรษา
24
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง

วันแม่
13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง

วันสารทจีน
22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง

วันออกพรรษา
20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง

วันปิยมหาราช
24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง

วันลอยกระทง
18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


2
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเส็ง


3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันพ่อ
6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
31
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะเส็ง

วันสิ้นปี

เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง มีเฉพาะในปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (เดือนคี่ 1:เดือนอ้าย , 3:เดือนสาม , 5:เดือนห้า , 7:เดือนเจ็ด , 9:เดือนเก้า , 11:เดือนสิบเอ็ด ) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.


ประกาศสงกรานต์ จ.ศ.1375 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 05:56น.
เถลิงศก 2556
มาสเกณฑ์ 16994
หรคุณ 501866
อุจจพล 285
วาร 1
จุลศักราช 1375
อวมาน 400
กัมมัชพล 9
ดิถี 24
   
มหาสงกรานต์ จ.ศ.1375 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 01:58น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2556


วาร (วัน) กาลโยค
*

ธงชัย :   พฤหัสบดี (5)
อธิบดี
:   อาทิตย์ (1)
อุบาทว์
:   พุธ (4)
โลกาวินาศ   :   อังคาร (3)

ยาม (เวลา) กาลโยค


ธงชัย :   06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
อธิบดี
:   09:00-10:30 , 21:00-22:30 (3)
อุบาทว์
:   16:30-18:00 , 04:30-06:00 (8)
โลกาวินาศ   :   15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 05:56น.
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2555

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2556 / 2013

วันหยุดราชการ 2556 วันหยุดธนาคาร 2556 / 2013

ราชการ
ธนาคาร
วันอังคาร
1
มกราคม
2556
หยุด
หยุด
วันจันทร์
25
กุมภาพันธ์
2556
หยุด
หยุด
วันเสาร์
6
เมษายน
2556
-
-
วันจันทร์
8
เมษายน
2556
วันหยุดชดเชย วันจักรี
หยุด
หยุด
วันศุกร์
12
เมษายน
2556
วันหยุดพิเศษ ประกาศ ครม. วันสงกรานต์
หยุด
หยุด
วันเสาร์
13
เมษายน
2556
-
-
วันอาทิตย์
14
เมษายน
2556
-
-
วันจันทร์
15
เมษายน
2556
หยุด
หยุด
วันอังคาร
16
เมษายน
2556
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
หยุด
หยุด
วันพุธ
1
พฤษภาคม
2556
 
หยุด
วันอาทิตย์
5
พฤษภาคม
2556
-
-
วันจันทร์
6
พฤษภาคม
2556
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
หยุด
หยุด
วันจันทร์
13
พฤษภาคม
2556
หยุด
 
วันศุกร์
24
พฤษภาคม
2556
หยุด
หยุด
วันจันทร์
1
กรกฎาคม
2556
 
หยุด
วันจันทร์
22
กรกฎาคม
2556
หยุด
หยุด
วันอังคาร
23
กรกฎาคม
2556
หยุด
 
วันจันทร์
12
สิงหาคม
2556
หยุด
หยุด
วันพุธ
23
ตุลาคม
2556
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
5
ธันวาคม
2556
หยุด
หยุด
วันอังคาร
10
ธันวาคม
2556
หยุด
หยุด
วันจันทร์
30
ธันวาคม
2556
วันหยุดพิเศษ ประกาศ ครม.
หยุด
หยุด
วันอังคาร
31
ธันวาคม
2556
หยุด
หยุด

วันสำคัญ พ.ศ.2556 / 2013

วันเสาร์
12
มกราคม
2556
วันพุธ
16
มกราคม
2556
วันศุกร์
18
มกราคม
2556
วันศุกร์
25
มกราคม
2556
วันเสาร์
2
กุมภาพันธ์
2556
วันอาทิตย์
3
กุมภาพันธ์
2556
วันอาทิตย์
10
กุมภาพันธ์
2556
วันอาทิตย์
24
กุมภาพันธ์
2556
วันศุกร์
8
มีนาคม
2556
วันพุธ
13
มีนาคม
2556
วันศุกร์
22
มีนาคม
2556
วันจันทร์
1
เมษายน
2556
วันอังคาร
2
เมษายน
2556
วันอาทิตย์
7
เมษายน
2556
วันอาทิตย์
14
เมษายน
2556
วันจันทร์
22
เมษายน
2556
วันพุธ
24
เมษายน
2556
วันพุธ
8
พฤษภาคม
2556
วันพุธ
5
มิถุนายน
2556
วันเสาร์
8
มิถุนายน
2556
วันพุธ
26
มิถุนายน
2556
วันอังคาร
24
กันยายน
2556
วันอาทิตย์
1
ธันวาคม
2556

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2556 / 2013

วันอาทิตย์
10
กุมภาพันธ์
2556
วันพุธ
21
สิงหาคม
2556
ศุกร์
4
ตุลาคม
2556
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันเสาร์
19
ตุลาคม
2556
วันอาทิตย์
17
พฤศจิกายน
2556

วันพระ 2556

วันพระ มกราคม 2556
วันเสาร์
5
มกราคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์
11
มกราคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
19
มกราคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันเสาร์
26
มกราคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2556
วันอาทิตย์
3
กุมภาพันธ์
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอาทิตย์
10
กุมภาพันธ์
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
18
กุมภาพันธ์
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
25
กุมภาพันธ์
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ มีนาคม 2556
วันอังคาร
5
มีนาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันจันทร์
11
มีนาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอังคาร
19
มีนาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอังคาร
26
มีนาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ เมษายน 2556
วันพุธ
3
เมษายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพุธ
10
เมษายน
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
18
เมษายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพฤหัสบดี
25
เมษายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ พฤษภาคม 2556
วันศุกร์
3
พฤษภาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพฤหัสบดี
9
พฤษภาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันศุกร์
17
พฤษภาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
24
พฤษภาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ มิถุนายน 2556
วันเสาร์
1
มิถุนายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันเสาร์
8
มิถุนายน
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
16
มิถุนายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอาทิตย์
23
มิถุนายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ กรกฎาคม 2556
วันจันทร์
1
กรกฎาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอาทิตย์
7
กรกฎาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์
15
กรกฎาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
22
กรกฎาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอังคาร
23
กรกฎาคม
2556
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอังคาร
30
กรกฎาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ สิงหาคม 2556
วันอังคาร
6
สิงหาคม
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
14
สิงหาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
21
สิงหาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
29
สิงหาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2556
วันพุธ
4
กันยายน
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
12
กันยายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
19
กันยายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์
27
กันยายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2556
วันศุกร์
4
ตุลาคม
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์
12
ตุลาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันเสาร์
19
ตุลาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
27
ตุลาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2556
วันเสาร์
2
พฤศจิกายน
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
10
พฤศจิกายน
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
17
พฤศจิกายน
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันจันทร์
25
พฤศจิกายน
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2556
วันจันทร์
2
ธันวาคม
2556
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอังคาร
10
ธันวาคม
2556
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
17
ธันวาคม
2556
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
25
ธันวาคม
2556
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
31
ธันวาคม
2556
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2556 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2556/2013
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนักเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว อาจมีปีศักราชที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป แต่ก็ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขกฎเกณฑ์ปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้ จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของปฏิทินจันทรคติไทย ทั้งในลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินจันทรคติไทยนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2556 ปีมะเส็ง จะเริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 06:07น. เป็นต้นไป , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน จะอัปเดทตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ปี พ.ศ.2556 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 05:56น. วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็เป็นได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ดังนั้นวันเวลาหลังจากเถลิงศก จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1375 วันเวลาก่อนเถลิงศกยังคงเป็นปีจุลศักราช 1374 อยู่ ส่วนกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2556

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เปลี่ยนปีเร็วขึ้น จำนวนเดือนจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ.ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ.ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2556 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะโรง เป็น ปีมะเส็ง ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 06:07น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2556 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ ดูดวงตามวันเดือนปีเกิดใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีน ใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน