ปฏิทิน 2555 / ค.ศ.2012

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2555 / ค.ศ.2012

ปีเถาะ - ปีมะโรง 1 ตรีศก จุลศักราช 1373 ถึง จัตวาศก จุลศักราช 1374 2
คริสตศักราช 2012 , มหาศักราช 1933 - 1934 2 , รัตนโกสินทร์ศก 230 - 231 2
สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : จันทร์ (2) , วันอธิบดี : เสาร์ (7) , วันอุบาทว์ : อาทิตย์ (1) , วันโลกาวินาศ : จันทร์ (2) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันขึ้นปีใหม่
2
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
3
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
4
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


9
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


10
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


11
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


12
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


13
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


14
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันเด็ก
15
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


16
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


17
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


18
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


19
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันตรุษจีน
24
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


25
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


26
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ

สารทลิบชุน
5
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


8
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


9
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


10
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


11
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


12
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


13
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


14
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


15
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


16
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


17
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


18
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


19
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีเถาะ


22
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


23
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


24
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


25
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


26
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ

วันมาฆบูชา
8
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


9
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


10
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


11
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


12
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


13
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


14
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


15
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


16
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


17
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


18
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


19
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีเถาะ


23
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


31
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


2
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


3
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


4
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


5
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


6
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง

วันจักรี
7
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


8
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


9
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง

วันหยุดพิเศษ
10
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


11
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


12
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


13
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง

วันสงกรานต์
14
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง

วันสงกรานต์
15
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง

วันสงกรานต์
16
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง

วันหยุดชดเชย
17
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


18
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


19
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


20
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง

วันแรงงาน
2
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


3
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


4
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


5
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


7
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง

วันหยุดชดเชย
8
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


9
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง

วันพืชมงคล
10
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


11
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


12
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


13
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


14
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


15
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


16
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


17
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


18
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


19
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


20
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


31
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


2
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


3
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


4
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง

วันวิสาขบูชา
5
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


6
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


7
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


8
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


9
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


10
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


11
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


12
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง

วันอัฏฐมีบูชา
13
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


14
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


15
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


16
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


17
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


18
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


2
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


3
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


4
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


5
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


6
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


7
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


8
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


9
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


10
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


11
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


12
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


13
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


14
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


15
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


16
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


17
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


18
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


31
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


2
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง

วันอาสาฬหบูชา
3
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง

วันเข้าพรรษา
4
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


5
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


6
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


7
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


8
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


9
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


10
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


11
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


12
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง

วันแม่
13
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง

วันหยุดชดเชย
14
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


15
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


16
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


17
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


31
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง

วันสารทจีน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


2
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


3
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


4
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


5
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


6
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


7
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


8
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


9
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


10
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


12
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


13
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


14
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


15
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง

วันปิยมหาราช
24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง

วันออกพรรษา
31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง

วันลอยกระทง
29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง

วันพ่อ
6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


13
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะโรง


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง


31
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะโรง

วันสิ้นปี

เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒) และในปีอธิกมาส จะมีเดือนแปดหลัง(๘๘) , ปกติมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ เดือนคู่(เดือน ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒) มีข้างขึ้นและข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่(เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) มีข้างขึ้น 15 วัน ส่วนข้างแรมมี 14 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 354 วัน), ปกติมาส อธิกวาร : เป็นปีปกติ แต่เดือนเจ็ด(๗) จะมีข้างแรม 15 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 355 วัน) , อธิกมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ แต่เพิ่มเดือนแปดสองหน(๘๘) เพิ่มวัน 30 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น ๘ ค่ำ , ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด หรือเดือนคี่ (เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) ให้ถือเอาแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2555/จ.ศ.1374
เถลิงศก พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 23:43:48น.*
มาสเกณฑ์
:  16994
หรคุณ
:  501866
อุจจพล
:  285
วาร
:  1
อวมาน
:  400
กัมมัชพล
:  216
ดิถี
:  24
มหาสงกรานต์ พ.ศ.2555
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 19:46:12น.*
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2555

* เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบันบวกเพิ่ม 18 นาที
กาลโยค พ.ศ.2555/จ.ศ.1374
วาร (วัน) กาลโยค

ธงชัย
:  จันทร์ (2)
อธิบดี
:  เสาร์ (7)
อุบาทว์
:  อาทิตย์ (1)
โลกาวินาศ
:  จันทร์ (2)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:  15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
อธิบดี
:  07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
อุบาทว์
:  13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
โลกาวินาศ
:  13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)

กาลโยค พ.ศ.2555/จ.ศ.1374 เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 23:43:48น.
*
วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2554

วันหยุด วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2555 / ค.ศ.2012

วันหยุด 2555 วันหยุดราชการ 2555 / 2012

ราชการ
ธนาคาร
วันอาทิตย์
1
มกราคม
2555
-
-
วันจันทร์
2
มกราคม
2555
วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
หยุด
หยุด
วันอังคาร
3
มกราคม
2555
วันหยุดพิเศษ (ครม.)
หยุด
หยุด
วันพุธ
7
มีนาคม
2555
หยุด
หยุด
วันศุกร์
6
เมษายน
2555
หยุด
หยุด
วันจันทร์
9
เมษายน
2555
วันหยุดพิเศษ (พระราชพิธี ฯ)
หยุด
หยุด
วันศุกร์
13
เมษายน
2555
หยุด
หยุด
วันเสาร์
14
เมษายน
2555
-
-
วันอาทิตย์
15
เมษายน
2555
-
-
วันจันทร์
16
เมษายน
2555
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
หยุด
หยุด
วันอังคาร
1
พฤษภาคม
2555
-
หยุด
วันเสาร์
5
พฤษภาคม
2555
-
-
วันจันทร์
7
พฤษภาคม
2555
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
หยุด
หยุด
วันพุธ
9
พฤษภาคม
2555
หยุด
-
วันจันทร์
4
มิถุนายน
2555
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
1
กรกฎาคม
2555
-
-
วันพฤหัสบดี
2
สิงหาคม
2555
หยุด
หยุด
วันศุกร์
3
สิงหาคม
2555
หยุด
-
วันอาทิตย์
12
สิงหาคม
2555
-
-
วันจันทร์
13
สิงหาคม
2555
วันหยุดชดเชย วันแม่
หยุด
หยุด
วันอังคาร
23
ตุลาคม
2555
หยุด
หยุด
วันพุธ
5
ธันวาคม
2555
หยุด
หยุด
วันจันทร์
10
ธันวาคม
2555
หยุด
หยุด
วันจันทร์
31
ธันวาคม
2555
หยุด
หยุด

วันสำคัญ 2555 / 2012

วันเสาร์
14
มกราคม
2555
วันจันทร์
16
มกราคม
2555
วันพุธ
18
มกราคม
2555
วันพฤหัสบดี
2
กุมภาพันธ์
2555
วันศุกร์
3
กุมภาพันธ์
2555
วันศุกร์
10
กุมภาพันธ์
2555
วันศุกร์
24
กุมภาพันธ์
2555
วันพฤหัสบดี
8
มีนาคม
2555
วันอังคาร
13
มีนาคม
2555
วันพฤหัสบดี
22
มีนาคม
2555
วันอาทิตย์
1
เมษายน
2555
วันจันทร์
2
เมษายน
2555
วันเสาร์
7
เมษายน
2555
วันเสาร์
14
เมษายน
2555
วันอาทิตย์
22
เมษายน
2555
วันอังคาร
24
เมษายน
2555
วันอังคาร
8
พฤษภาคม
2555
วันอังคาร
5
มิถุนายน
2555
วันศุกร์
8
มิถุนายน
2555
วันอังคาร
26
มิถุนายน
2555
วันจันทร์
24
กันยายน
2555
วันเสาร์
1
ธันวาคม
2555

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2555 / 2012

วันจันทร์
23
มกราคม
2555
วันศุกร์
31
สิงหาคม
2555
จันทร์
15
ตุลาคม
2555
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันอังคาร
30
ตุลาคม
2555
วันพุธ
28
พฤศจิกายน
2555

วันพระ 2555 / 2012

วันพระ มกราคม 2555
วันอาทิตย์
1
มกราคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอาทิตย์
8
มกราคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
16
มกราคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันจันทร์
23
มกราคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันอังคาร
31
มกราคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2555
วันอังคาร
7
กุมภาพันธ์
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพุธ
15
กุมภาพันธ์
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอังคาร
21
กุมภาพันธ์
2555
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพุธ
29
กุมภาพันธ์
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ มีนาคม 2555
วันพุธ
7
มีนาคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
15
มีนาคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพฤหัสบดี
22
มีนาคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันศุกร์
30
มีนาคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ เมษายน 2555
วันศุกร์
6
เมษายน
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันเสาร์
14
เมษายน
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันศุกร์
20
เมษายน
2555
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันเสาร์
28
เมษายน
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ พฤษภาคม 2555
วันเสาร์
5
พฤษภาคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
13
พฤษภาคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอาทิตย์
20
พฤษภาคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันจันทร์
28
พฤษภาคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ มิถุนายน 2555
วันจันทร์
4
มิถุนายน
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอังคาร
12
มิถุนายน
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์
18
มิถุนายน
2555
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันอังคาร
26
มิถุนายน
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ กรกฎาคม 2555
วันอังคาร
3
กรกฎาคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
11
กรกฎาคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพุธ
18
กรกฎาคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพฤหัสบดี
26
กรกฎาคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพระ สิงหาคม 2555
วันพฤหัสบดี
2
สิงหาคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันศุกร์
3
สิงหาคม
2555
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันศุกร์
10
สิงหาคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันศุกร์
17
สิงหาคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันเสาร์
25
สิงหาคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2555
วันเสาร์
1
กันยายน
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
9
กันยายน
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันเสาร์
15
กันยายน
2555
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
23
กันยายน
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอาทิตย์
30
กันยายน
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2555
วันจันทร์
8
ตุลาคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์
15
ตุลาคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
23
ตุลาคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอังคาร
30
ตุลาคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2555
วันพุธ
7
พฤศจิกายน
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอังคาร
13
พฤศจิกายน
2555
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
21
พฤศจิกายน
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพุธ
28
พฤศจิกายน
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2555
วันพฤหัสบดี
6
ธันวาคม
2555
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพฤหัสบดี
13
ธันวาคม
2555
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
21
ธันวาคม
2555
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์
28
ธันวาคม
2555
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
ปี พ.ศ.2555 ปฏิทินจันทรคติเป็น ปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอัฏฐมีบูชา เลือนเป็น วันแรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอาสฬหบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลือนเป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือน ระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2555 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2555/2012
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานจะคุ้นเคยกันดี อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่า เปรียบเทียบวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้จะเป็นข้อมูลของปฏิทินจันทรคติไทย ลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปีนักษัตร ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล ... จอ,กุน) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2555 ปีมะโรง จะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 06:20น. เป็นต้นไป , ปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกต้องจะเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2555 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 23:43:48น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2555

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

3. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน อาจมีปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2555 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีเถาะ เป็น ปีมะโรง ใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 06:20น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) สารทแรกของจีน ตาม ปฏิทินโหราศาสตร์จีน และบางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

จะใช้ปีนักษัตรแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆของไทย จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นต้น