ปฏิทิน 2554 / ค.ศ.2011

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2554 / ค.ศ.2011

ปีขาล - ปีเถาะ 1 โทศก จุลศักราช 1372 ถึง ตรีศก จุลศักราช 1373 2
คริสตศักราช 2011 , มหาศักราช 1932 - 1933 2 , รัตนโกสินทร์ศก 229 - 230 2
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : ศุกร์ (6) , วันอธิบดี : ศุกร์ (6) , วันอุบาทว์ : พฤหัสบดี (5) , วันโลกาวินาศ : อาทิตย์ (1) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


3
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
4
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล

วันเด็ก
9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


3
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล

วันตรุษจีน
4
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล

สารทลิบชุน
5
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


6
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


7
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


8
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


9
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


10
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


11
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


12
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


13
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


15
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล

วันมาฆบูชา
19
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


20
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


21
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


22
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


23
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


24
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


25
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


26
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


27
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


28
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


2
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


3
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


4
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


3
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


4
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันจักรี
7
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


17
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


18
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


19
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


20
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


21
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


22
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


23
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


24
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


25
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


26
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


27
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันแรงงาน
2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันฉัตรมงคล
6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันพืชมงคล
14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันวิสาขบูชา
18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันอัฏฐมีบูชา
26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


31
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


14
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


15
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ

วันอาสาฬหบูชา
16
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ

วันเข้าพรรษา
17
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


18
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
19
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


20
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


21
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


22
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


23
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


24
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ

วันแม่
13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ

วันสารทจีน
15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


13
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


14
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


15
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


16
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


17
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


18
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


19
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


20
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


21
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ

วันออกพรรษา
13
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


14
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


15
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


16
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


17
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


18
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


19
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


20
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


21
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ

วันปิยมหาราช
24
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
25
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันหยุด (ครม.)
28
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันหยุด (ครม.)
29
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันหยุด (ครม.)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันลอยกระทง
11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


26
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ

วันพ่อ
6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


25
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


26
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันสิ้นปี

เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒) และในปีอธิกมาส จะมีเดือนแปดหลัง(๘๘) , ปกติมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ เดือนคู่(เดือน ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒) มีข้างขึ้นและข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่(เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) มีข้างขึ้น 15 วัน ส่วนข้างแรมมี 14 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 354 วัน), ปกติมาส อธิกวาร : เป็นปีปกติ แต่เดือนเจ็ด(๗) จะมีข้างแรม 15 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 355 วัน) , อธิกมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ แต่เพิ่มเดือนแปดสองหน(๘๘) เพิ่มวัน 30 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น ๘ ค่ำ , ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด หรือเดือนคี่ (เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) ให้ถือเอาแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2554/จ.ศ.1373
เถลิงศก พ.ศ.2554
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 17:31:12น.*
มาสเกณฑ์
:  16982
หรคุณ
:  501501
อุจจพล
:  3152
วาร
:  7
อวมาน
:  537
กัมมัชพล
:  423
ดิถี
:  13
มหาสงกรานต์ พ.ศ.2554
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 13:33:36น.*
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2554

* เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบันบวกเพิ่ม 18 นาที
กาลโยค พ.ศ.2554/จ.ศ.1373
วาร (วัน) กาลโยค

ธงชัย
:  ศุกร์ (6)
อธิบดี
:  ศุกร์ (6)
อุบาทว์
:  พฤหัสบดี (5)
โลกาวินาศ
:  อาทิตย์ (1)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:  12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อธิบดี
:  06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
อุบาทว์
:  10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
โลกาวินาศ
:  12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)

กาลโยค พ.ศ.2554/จ.ศ.1373 เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 17:31:12น.
*
วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2553

วันหยุด วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2554 / ค.ศ.2011

วันหยุด 2554 วันหยุดราชการ 2554 / 2011

ราชการ
ธนาคาร
วันเสาร์
1
มกราคม
2554
-
-
วันจันทร์
3
มกราคม
2554
วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
หยุด
หยุด
วันศุกร์
18
กุมภาพันธ์
2554
หยุด
หยุด
วันพุธ
6
เมษายน
2554
หยุด
หยุด
วันพุธ
13
เมษายน
2554
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
14
เมษายน
2554
หยุด
หยุด
วันศุกร์
15
เมษายน
2554
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
1
พฤษภาคม
2554
-
-
วันจันทร์
2
พฤษภาคม
2554
วันหยุดชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ
-
หยุด
วันพฤหัสบดี
5
พฤษภาคม
2554
หยุด
หยุด
วันศุกร์
13
พฤษภาคม
2554
หยุด
-
วันจันทร์
16
พฤษภาคม
2554
วันหยุดพิเศษ ประกาศ ครม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หยุด
หยุด
วันอังคาร
17
พฤษภาคม
2554
หยุด
หยุด
วันศุกร์
1
กรกฎาคม
2554
-
หยุด
วันศุกร์
15
กรกฎาคม
2554
หยุด
หยุด
วันเสาร์
16
กรกฎาคม
2554
-
-
วันจันทร์
18
กรกฎาคม
2554
วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา
หยุด
-
วันศุกร์
12
สิงหาคม
2554
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
23
ตุลาคม
2554
-
-
วันจันทร์
24
ตุลาคม
2554
วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
27
ตุลาคม
2554
วันหยุด (ครม.) อุกทกภัย 21 จังหวัด
หยุด
-
วันศุกร์
28
ตุลาคม
2554
วันหยุด (ครม.) อุกทกภัย 21 จังหวัด
หยุด
-
วันจันทร์
31
ตุลาคม
2554
วันหยุด (ครม.) อุกทกภัย 21 จังหวัด
หยุด
-
วันจันทร์
5
ธันวาคม
2554
หยุด
หยุด
วันเสาร์
10
ธันวาคม
2554
-
-
วันจันทร์
12
ธันวาคม
2554
วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
หยุด
หยุด
วันเสาร์
31
ธันวาคม
2554
-
-

วันสำคัญ 2554 / 2011

วันเสาร์
8
มกราคม
2554
วันอาทิตย์
16
มกราคม
2554
วันอังคาร
18
มกราคม
2554
วันอังคาร
25
มกราคม
2554
วันพุธ
2
กุมภาพันธ์
2554
วันพฤหัสบดี
3
กุมภาพันธ์
2554
วันพฤหัสบดี
10
กุมภาพันธ์
2554
วันพฤหัสบดี
24
กุมภาพันธ์
2554
วันอังคาร
8
มีนาคม
2554
วันอาทิตย์
13
มีนาคม
2554
วันอังคาร
22
มีนาคม
2554
วันศุกร์
1
เมษายน
2554
วันเสาร์
2
เมษายน
2554
วันพฤหัสบดี
7
เมษายน
2554
วันพฤหัสบดี
14
เมษายน
2554
วันศุกร์
22
เมษายน
2554
วันอาทิตย์
24
เมษายน
2554
วันอาทิตย์
8
พฤษภาคม
2554
วันอาทิตย์
5
มิถุนายน
2554
วันพุธ
8
มิถุนายน
2554
วันอาทิตย์
26
มิถุนายน
2554
วันเสาร์
24
กันยายน
2554
วันพฤหัสบดี
1
ธันวาคม
2554

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2554 / 2011

วันพฤหัสบดี
3
กุมภาพันธ์
2554
วันอาทิตย์
14
สิงหาคม
2554
อังคาร
27
กันยายน
2554
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันพุธ
12
ตุลาคม
2554
วันพฤหัสบดี
10
พฤศจิกายน
2554

วันพระ 2554 / 2011

วันพระ มกราคม 2554
วันอังคาร
4
มกราคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
12
มกราคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
19
มกราคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพฤหัสบดี
27
มกราคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2554
วันพฤหัสบดี
3
กุมภาพันธ์
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันศุกร์
11
กุมภาพันธ์
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
18
กุมภาพันธ์
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
26
กุมภาพันธ์
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ มีนาคม 2554
วันศุกร์
4
มีนาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
12
มีนาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
19
มีนาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
27
มีนาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ เมษายน 2554
วันอาทิตย์
3
เมษายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันจันทร์
11
เมษายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
18
เมษายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
26
เมษายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ พฤษภาคม 2554
วันจันทร์
2
พฤษภาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
10
พฤษภาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
17
พฤษภาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
25
พฤษภาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ มิถุนายน 2554
วันพุธ
1
มิถุนายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพฤหัสบดี
9
มิถุนายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
16
มิถุนายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
24
มิถุนายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
30
มิถุนายน
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ กรกฎาคม 2554
วันศุกร์
8
กรกฎาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
15
กรกฎาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
16
กรกฎาคม
2554
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
23
กรกฎาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
30
กรกฎาคม
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ สิงหาคม 2554
วันอาทิตย์
7
สิงหาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
14
สิงหาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
22
สิงหาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
28
สิงหาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2554
วันจันทร์
5
กันยายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์
12
กันยายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
20
กันยายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
27
กันยายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2554
วันพุธ
5
ตุลาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
12
ตุลาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
20
ตุลาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
26
ตุลาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2554
วันพฤหัสบดี
3
พฤศจิกายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพฤหัสบดี
10
พฤศจิกายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
18
พฤศจิกายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
25
พฤศจิกายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2554
วันเสาร์
3
ธันวาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
10
ธันวาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์
18
ธันวาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
24
ธันวาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2554 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2554/2011
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานจะคุ้นเคยกันดี อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่า เปรียบเทียบวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้จะเป็นข้อมูลของปฏิทินจันทรคติไทย ลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปีนักษัตร ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล ... จอ,กุน) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2554 ปีเถาะ จะเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 06:12น. เป็นต้นไป , ปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกต้องจะเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2554 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 17:31:12น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2554

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

3. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน อาจมีปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2554 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีขาล เป็น ปีเถาะ ใน วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 06:12น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) สารทแรกของจีน ตาม ปฏิทินโหราศาสตร์จีน และบางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

จะใช้ปีนักษัตรแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆของไทย จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นต้น