ปฏิทิน ปี 2554 / ค.ศ.2011

ปฏิทิน 2554 , ปฏิทิน มกราคม 2554 , ปฏิทิน 100ปี 2554 , ปฏิทินจีน 2554 , ปฏิทินโหรฯ(สุริยยาตร์) , ปฏิทินโหรฯ(นิรายนะ-ลาหิรี)
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทิน 2554 / 2011 ปีขาล - ปีเถาะ 1
โทศก จุลศักราช 1372 ถึง ตรีศก จุลศักราช 1373
คริสตศักราช 2011 , มหาศักราช 1933 , รัตนโกสินทร์ศก 229 - 230 3
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : ศุกร์ (6) , วันอธิบดี : ศุกร์ (6) , วันอุบาทว์ : พฤหัสบดี (5) , วันโลกาวินาศ : อาทิตย์ (1) *
2554 / 2011
มกราคม 2554
January 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


3
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
4
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล

วันเด็ก
9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


กุมภาพันธ์ 2554
February 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล


3
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีขาล

วันตรุษจีน
4
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล

วันสารทลิบชุน
5
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


6
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


7
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


8
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


9
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


10
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


11
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


12
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


13
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


15
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล

วันมาฆบูชา
19
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


20
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


21
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


22
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


23
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


24
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


25
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


26
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


27
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


28
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


มีนาคม 2554
March 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


2
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


3
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


4
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีขาล


5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


เมษายน 2554
April 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


3
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีขาล


4
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันจักรี
7
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


17
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


18
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


19
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


20
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


21
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


22
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


23
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


24
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


25
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


26
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


27
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ


พฤษภาคม 2554
May 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันแรงงาน
2
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
3
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันฉัตรมงคล
6
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันพืชมงคล
14
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


15
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


16
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
17
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ

วิสาขบูชา
18
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


19
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


20
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


21
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


22
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


23
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


24
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


25
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


26
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


31
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


มิถุนายน 2554
June 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


14
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


15
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


16
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


17
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


18
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


19
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


20
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


21
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


22
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


23
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


24
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


25
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีเถาะ


กรกฎาคม 2554
July 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


13
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


14
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


15
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ

วันอาสาฬหบูชา
16
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ

วันเข้าพรรษา
17
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


18
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
19
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


20
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


21
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


22
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


23
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


24
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


29
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


30
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


สิงหาคม 2554
August 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ

วันแม่
13
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


14
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ

วันสารทจีน
15
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


16
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


17
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


18
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


19
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


20
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


21
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


22
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


23
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


28
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


กันยายน 2554
September 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


13
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


14
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


15
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


16
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


17
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


18
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


19
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


20
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


21
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


27
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


ตุลาคม 2554
October 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


11
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


12
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ

วันออกพรรษา
13
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


14
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


15
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


16
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


17
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


18
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


19
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


20
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


21
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ

วันปิยมหาราช
24
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
25
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


26
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันหยุด (ครม.)
28
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันหยุด (ครม.)
29
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันหยุด (ครม.)
พฤศจิกายน 2554
November 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ

วันลอยกระทง
11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


25
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีเถาะ


26
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


ธันวาคม 2554
December 2011

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


2
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


3
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


4
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


5
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ

วันพ่อ
6
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


7
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


8
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


9
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


10
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


12
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ

วันหยุดชดเชย
13
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


14
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


15
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


16
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


17
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


18
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


19
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


20
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


21
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


22
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


23
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


24
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีเถาะ


25
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


26
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


27
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


28
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


29
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


30
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ


31
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีเถาะ

วันสิ้นปี


เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง เฉพาะปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (ส่วนใหญ่เป็นเดือนคี่ 1 , 3 , 5 ... 9 , 11) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

เถลิงศกปีจุลศักราช 1373 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 17 นาฬิกา 31 นาที 12 วินาที
เถลิงศก 2554
มาสเกณฑ์ 16970
หรคุณ 501136
อุจจพล 2787
วาร 6
จุลศักราช 1373
อวมาน 674
กัมมัชพล 423
ดิถี 2
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1373 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2554 เวลา 13 นาฬิกา 33 นาที 36 วินาที
ประกาศสงกรานต์ 2554
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   ศุกร์ (6)
อธิบดี
:   ศุกร์ (6)
อุบาทว์
:   พฤหัสบดี (5)
โลกาวินาศ   :   อาทิตย์ (1)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อธิบดี
:   06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
อุบาทว์
:   10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
โลกาวินาศ   :   12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 เวลา 17 นาฬิกา 31 นาที 12 วินาที
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยค
ปี พ.ศ.2553

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ. 2554 / 2011

วันหยุดราชการ 2554 วันหยุดธนาคาร พ.ศ. 2554

ราชการ ธนาคาร
วันเสาร์ 1 มกราคม 2554   วันขึ้นปีใหม่ - -
วันจันทร์ 3 มกราคม 2554   วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2554   วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันพุธ 6 เมษายน 2554   วันจักรี หยุด หยุด
วันพุธ 13 เมษายน 2554   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2554   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันศุกร์ 15 เมษายน 2554   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2554   วันแรงงาน - -
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2554   วันหยุดชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2554   วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันศุกร์ 13 พฤษภาคม 2554   วันพืชมงคล หยุด
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2554   วันหยุดพิเศษ ประกาศ ครม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว หยุด หยุด
วันอังคาร 17 พฤษภาคม 2554   วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม 2554   วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) หยุด
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม 2554   วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2554   วันเข้าพรรษา - -
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม 2554   วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา หยุด
วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2554   วันแม่ หยุด หยุด
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2554   วันปิยมหาราช - -
วันจันทร์ 24 ตุลาคม 2554   วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2554   วันหยุด (ครม.) อุกทกภัย 21 จังหวัด หยุด
วันศุกร์ 28 ตุลาคม 2554   วันหยุด (ครม.) อุกทกภัย 21 จังหวัด หยุด
วันจันทร์ 31 ตุลาคม 2554   วันหยุด (ครม.) อุกทกภัย 21 จังหวัด หยุด
วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2554   วันพ่อ หยุด หยุด
วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2554   วันรัฐธรรมนูญ - -
วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2554   วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ หยุด
วันเสาร์ 31 ธันวาคม 2554   วันสิ้นปี - -

วันสำคัญ พ.ศ. 2554 / 2011

วันเสาร์ 8 มกราคม 2554   วันเด็ก
วันอาทิตย์ 16 มกราคม 2554   วันครู
วันอังคาร 18 มกราคม 2554   วันกองทัพไทย
วันอังคาร 25 มกราคม 2554   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพุธ 2 กุมภาพันธ์ 2554   วันเกษตรแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2554   วันทหารผ่านศึก
วันพฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2554   วันอาสารักษาดินแดน
วันพฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2554   วันศิลปินแห่งชาติ
วันอังคาร 8 มีนาคม 2554   วันสตรีสากล
วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2554   วันช้างไทย
วันอังคาร 22 มีนาคม 2554   วันน้ำของโลก
วันศุกร์ 1 เมษายน 2554   วันออมสิน
วันเสาร์ 2 เมษายน 2554   วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันพฤหัสบดี 7 เมษายน 2554   วันอนามัยโลก
วันพุธ 13 เมษายน 2554   วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2554   วันครอบครัว
วันศุกร์ 22 เมษายน 2554   วันคุ้มครองโลก
วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2554   วันเทศบาล
วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2554   วันกาชาดสากล
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน 2554   วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันพุธ 8 มิถุนายน 2554   วันทะเลโลก
วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2554   วันสุนทรภู่
วันเสาร์ 24 กันยายน 2554   วันมหิดล
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2554   วันเอดส์โลก

วันสำคัญ ทางวัฒนธรรม ประเพณี พ.ศ. 2554 / 2011

วันพฤหัสบดี3กุมภาพันธ์2554   วันตรุษจีน , ปฏิทินจีน 2554
วันอาทิตย์14สิงหาคม2554   วันสารทจีน , ปฏิทินจีน 2554
วันอังคาร27กันยายน2554   วันสารทไทย, งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันพุธ12ตุลาคม2554   วันปวารณาออกพรรษา
วันพฤหัสบดี10พฤศจิกายน2554   วันลอยกระทง

วันพระ พ.ศ. 2554

วันพระ 2554 เดือนมกราคม
วันอังคาร
4
มกราคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
12
มกราคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
19
มกราคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพฤหัสบดี
27
มกราคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพระ 2554 เดือนกุมภาพันธ์
วันพฤหัสบดี
3
กุมภาพันธ์
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันศุกร์
11
กุมภาพันธ์
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
18
กุมภาพันธ์
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
26
กุมภาพันธ์
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ 2554 เดือนมีนาคม
วันศุกร์
4
มีนาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
12
มีนาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
19
มีนาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
27
มีนาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ 2554 เดือนเมษายน
วันอาทิตย์
3
เมษายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันจันทร์
11
เมษายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
18
เมษายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
26
เมษายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ 2554 เดือนพฤษภาคม
วันจันทร์
2
พฤษภาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
10
พฤษภาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
17
พฤษภาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
25
พฤษภาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ 2554 เดือนมิถุนายน
วันพุธ
1
มิถุนายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพฤหัสบดี
9
มิถุนายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
16
มิถุนายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
24
มิถุนายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
30
มิถุนายน
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ 2554 เดือนกรกฎาคม
วันศุกร์
8
กรกฎาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
15
กรกฎาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
23
กรกฎาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
30
กรกฎาคม
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ 2554 เดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์
7
สิงหาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
14
สิงหาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
22
สิงหาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์
28
สิงหาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ 2554 เดือนกันยายน
วันจันทร์
5
กันยายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์
12
กันยายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
20
กันยายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
27
กันยายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ 2554 เดือนตุลาคม
วันพุธ
5
ตุลาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
12
ตุลาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
20
ตุลาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธ
26
ตุลาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ 2554 เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดี
3
พฤศจิกายน
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพฤหัสบดี
10
พฤศจิกายน
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
18
พฤศจิกายน
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
25
พฤศจิกายน
2554
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ 2554 เดือนธันวาคม
วันเสาร์
3
ธันวาคม
2554
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
10
ธันวาคม
2554
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์
18
ธันวาคม
2554
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์
24
ธันวาคม
2554
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2554 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย 2554/2011
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราคุ้นเคยใช้งานจะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนัก อาจมีเวลาที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ตอนนั้นชื่อเดือน มกราคม ยังไม่มีใครรู้จัก ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทิน เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น และ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล วันเดือนปีทางจันทรคติก็เหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา ส่วนอื่นๆจะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ตำราโหราศาสตร์ พิธีกรรมแบบเก่า หรือศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพราะในมุมลึกๆ ของปฏิทินจันทรคติไทยหลายท่านยังไม่ทราบ ทั้งในลักษณะการใช้ ที่มาที่ไป ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสรุปข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆ โดยอ้างอิงปฏิทินจันทรคติไทยชุดนี้เป็นหลัก

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ. 2554 จะตรงกับ วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 06:12น. , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2300- 2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบันจะอัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. จุลศักราช ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ วันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก ซึ่งคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยจะอยู่ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็ได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ปีจุลศักราช ก็ได้คำนวณวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยาตร์ไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2554 ดังนั้นวันเวลาหลังจากนี้จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1373 ส่วนวันเวลาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปีจุลศักราช 1372 อยู่ ทั้งนี้กาลโยคจะเริ่มใช้หลังวันเถลิงศกนี้เช่นกัน

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือนห้า(๕) ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ. 2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เสมือนเดือนหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2483 นับอายุช่วงเวลาจะมีเดือน 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม 2483 - 31 มีนาคม 2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(5) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ.2554 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 06:12น. เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีขาล เป็น ปีเถาะ โดยตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 06:12น. เป็นต้นไปถือเป็นปีนักษัตรใหม่คือ ปีเถาะ

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2554 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย ใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์แบบจีน ใช้ปีนักษัตรแบบจีน (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เป็นต้น