ปฏิทิน ปี 2553 / ค.ศ.2010

ปฏิทิน 2553 , มกราคม 2553 , ปฏิทิน 100ปี 2553 , ปฏิทินจีน 2553 , ปฏิทินโหรฯ , ปฏิทินโหรฯ(ลาหิรี)
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทิน 2553 / 2010 ปีฉลู - ปีขาล 1
เอกศก จุลศักราช 1371 ถึง โทศก จุลศักราช 1372
คริสตศักราช 2010 , มหาศักราช 1932 , รัตนโกสินทร์ศก 228 - 229 3
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : อังคาร (3) , วันอธิบดี : พฤหัสบดี (5) , วันอุบาทว์ : จันทร์ (2) , วันโลกาวินาศ : เสาร์ (7) *


2553/2010
มกราคม 2553
January 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู

วันเด็ก
10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


กุมภาพันธ์ 2553
February 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู

วันสารทลิบชุน
5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู

วันตรุษจีน
15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู

วันมาฆบูชา
มีนาคม 2553
March 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู

วันหยุดชดเชย
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


เมษายน 2553
April 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล

วันจักรี
7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


พฤษภาคม 2553
May 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันแรงงาน
2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


13
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล

วิสาขบูชา
29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


31
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


มิถุนายน 2553
June 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


กรกฎาคม 2553
July 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


2
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


3
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


4
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


5
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


6
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


7
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


8
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


9
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


10
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


11
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล

วันอาสาฬหบูชา
27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล

วันเข้าพรรษา
28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


สิงหาคม 2553
August 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล

วันแม่
13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล

วันสารทจีน
25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


31
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


กันยายน 2553
September 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


2
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


3
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


4
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


5
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


6
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


7
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


8
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


ตุลาคม 2553
October 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


8
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล

วันปิยมหาราช,วันออกพรรษา
24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


31
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


พฤศจิกายน 2553
November 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


2
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


3
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


4
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


5
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


6
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล

วันลอยกระทง
22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


ธันวาคม 2553
December 2010

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล

วันพ่อ
6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


31
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันสิ้นปี


เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง เฉพาะปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (ส่วนใหญ่เป็นเดือนคี่ 1 , 3 , 5 ... 9 , 11) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง


เถลิงศกปีจุลศักราช 1372 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553 เวลา 11 นาฬิกา 18 นาที 36 วินาที
เถลิงศก 2553
มาสเกณฑ์ 16957
หรคุณ 500771
อุจจพล 2422
วาร 5
จุลศักราช 1372
อวมาน 119
กัมมัชพล 630
ดิถี 22
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1372 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันพุธที่ 14 เมษายน 2553 เวลา 7 นาฬิกา 21 นาที 0 วินาที
ประกาศสงกรานต์ 2553
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   อังคาร (3)
อธิบดี
:   พฤหัสบดี (5)
อุบาทว์
:   จันทร์ (2)
โลกาวินาศ   :   เสาร์ (7)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   09:00-10:30 , 21:00-22:30 (3)
อธิบดี
:   16:30-18:00 , 04:30-06:00 (8)
อุบาทว์
:   07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
โลกาวินาศ   :   10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553 เวลา 11 นาฬิกา 18 นาที 36 วินาที
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยค
ปี พ.ศ.2552

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ. 2553 / 2010

วันหยุดราชการ 2553 วันหยุดธนาคาร พ.ศ. 2553

ราชการ ธนาคาร
วันศุกร์ 1 มกราคม 2553   วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2553   วันมาฆบูชา - -
วันจันทร์ 1 มีนาคม 2553   วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 6 เมษายน 2553   วันจักรี หยุด หยุด
วันอังคาร 13 เมษายน 2553   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 14 เมษายน 2553   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2553   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันศุกร์ 16 เมษายน 2553   วันหยุดพิเศษ ครม.ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันเสาร์ 1 พฤษภาคม 2553   วันแรงงาน - -
วันจันทร์ 3 พฤษภาคม 2553   วันหยุดชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ หยุด หยุด
วันพุธ 5 พฤษภาคม 2553   วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันศุกร์ 28 พฤษภาคม 2553   วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2553   วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) หยุด
วันจันทร์ 26 กรกฎาคม 2553   วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 27 กรกฎาคม 2553   วันเข้าพรรษา หยุด
วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2553   วันแม่ หยุด หยุด
วันศุกร์ 13 สิงหาคม 2553   วันหยุดพิเศษ ครม.ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันจันทร์ 25 ตุลาคม 2553   วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันอาทิตย์ 5 ธันวาคม 2553   วันพ่อ - -
วันจันทร์ 6 ธันวาคม 2553   วันหยุดชดเชย วันพ่อ หยุด หยุด
วันศุกร์ 10 ธันวาคม 2553   วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันศุกร์ 31 ธันวาคม 2553   วันสิ้นปี หยุด หยุด

วันสำคัญ พ.ศ. 2553 / 2010

วันเสาร์ 9 มกราคม 2553   วันเด็ก
วันเสาร์ 16 มกราคม 2553   วันครู
วันจันทร์ 18 มกราคม 2553   วันกองทัพไทย
วันจันทร์ 25 มกราคม 2553   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2553   วันเกษตรแห่งชาติ
วันพุธ 3 กุมภาพันธ์ 2553   วันทหารผ่านศึก
วันพุธ 10 กุมภาพันธ์ 2553   วันอาสารักษาดินแดน
วันพุธ 24 กุมภาพันธ์ 2553   วันศิลปินแห่งชาติ
วันจันทร์ 8 มีนาคม 2553   วันสตรีสากล
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2553   วันช้างไทย
วันจันทร์ 22 มีนาคม 2553   วันน้ำของโลก
วันพฤหัสบดี 1 เมษายน 2553   วันออมสิน
วันศุกร์ 2 เมษายน 2553   วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันพุธ 7 เมษายน 2553   วันอนามัยโลก
วันอังคาร 13 เมษายน 2553   วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง
วันพุธ 14 เมษายน 2553   วันครอบครัว
วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2553   วันคุ้มครองโลก
วันเสาร์ 24 เมษายน 2553   วันเทศบาล
วันเสาร์ 8 พฤษภาคม 2553   วันกาชาดสากล
วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2553   วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันอังคาร 8 มิถุนายน 2553   วันทะเลโลก
วันเสาร์ 26 มิถุนายน 2553   วันสุนทรภู่
วันศุกร์ 24 กันยายน 2553   วันมหิดล
วันพุธ 1 ธันวาคม 2553   วันเอดส์โลก

วันสำคัญ ทางวัฒนธรรม ประเพณี พ.ศ. 2553 / 2010

วันอาทิตย์14กุมภาพันธ์2553   วันตรุษจีน , ปฏิทินจีน 2553
วันอังคาร24สิงหาคม2553   วันสารทจีน , ปฏิทินจีน 2553
วันศุกร์8ตุลาคม2553   วันสารทไทย, งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
  วันปวารณาออกพรรษา
วันอาทิตย์21พฤศจิกายน2553   วันลอยกระทง

วันพระ พ.ศ. 2553

วันพระ 2553 เดือนมกราคม
วันศุกร์
8
มกราคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันศุกร์
15
มกราคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันเสาร์
23
มกราคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
30
มกราคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ 2553 เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์
7
กุมภาพันธ์
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
13
กุมภาพันธ์
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอาทิตย์
21
กุมภาพันธ์
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
28
กุมภาพันธ์
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ 2553 เดือนมีนาคม
วันจันทร์
8
มีนาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันจันทร์
15
มีนาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอังคาร
23
มีนาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
30
มีนาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ 2553 เดือนเมษายน
วันพุธ
7
เมษายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
13
เมษายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพุธ
21
เมษายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
28
เมษายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ 2553 เดือนพฤษภาคม
วันพฤหัสบดี
6
พฤษภาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพฤหัสบดี
13
พฤษภาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
21
พฤษภาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
28
พฤษภาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ 2553 เดือนมิถุนายน
วันเสาร์
5
มิถุนายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
11
มิถุนายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันเสาร์
19
มิถุนายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
26
มิถุนายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ 2553 เดือนกรกฎาคม
วันอาทิตย์
4
กรกฎาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอาทิตย์
11
กรกฎาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
19
กรกฎาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันจันทร์
26
กรกฎาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพระ 2553 เดือนสิงหาคม
วันอังคาร
3
สิงหาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันอังคาร
10
สิงหาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพุธ
18
สิงหาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
25
สิงหาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ 2553 เดือนกันยายน
วันพฤหัสบดี
2
กันยายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
8
กันยายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
16
กันยายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
23
กันยายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ 2553 เดือนตุลาคม
วันศุกร์
1
ตุลาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์
8
ตุลาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์
16
ตุลาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันเสาร์
23
ตุลาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
31
ตุลาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ 2553 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์
6
พฤศจิกายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
14
พฤศจิกายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
21
พฤศจิกายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันจันทร์
29
พฤศจิกายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ 2553 เดือนธันวาคม
วันจันทร์
6
ธันวาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอังคาร
14
ธันวาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
21
ธันวาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
29
ธันวาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
ปี พ.ศ. 2553 นี้ ทางปฏิทินจันทรคติเป็นปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอัฏฐมีบูชา เลือนเป็น วันแรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอาสฬหบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลือนเป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือนระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2553 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย 2553/2010
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราคุ้นเคยใช้งานจะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนัก อาจมีเวลาที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ตอนนั้นชื่อเดือน มกราคม ยังไม่มีใครรู้จัก ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทิน เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น และ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล วันเดือนปีทางจันทรคติก็เหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา ส่วนอื่นๆจะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ตำราโหราศาสตร์ พิธีกรรมแบบเก่า หรือศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพราะในมุมลึกๆ ของปฏิทินจันทรคติไทยหลายท่านยังไม่ทราบ ทั้งในลักษณะการใช้ ที่มาที่ไป ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสรุปข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆ โดยอ้างอิงปฏิทินจันทรคติไทยชุดนี้เป็นหลัก

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ. 2553 จะตรงกับ วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 06:25น. , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2300- 2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบันจะอัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. จุลศักราช ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ วันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก ซึ่งคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยจะอยู่ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็ได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ปีจุลศักราช ก็ได้คำนวณวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยาตร์ไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2553 ดังนั้นวันเวลาหลังจากนี้จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1372 ส่วนวันเวลาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปีจุลศักราช 1371 อยู่ ทั้งนี้กาลโยคจะเริ่มใช้หลังวันเถลิงศกนี้เช่นกัน

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือนห้า(๕) ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ. 2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เสมือนเดือนหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2483 นับอายุช่วงเวลาจะมีเดือน 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม 2483 - 31 มีนาคม 2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(5) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ.2553 วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 06:25น. เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีฉลู เป็น ปีขาล โดยตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 06:25น. เป็นต้นไปถือเป็นปีนักษัตรใหม่คือ ปีขาล

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2553 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย ใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์แบบจีน ใช้ปีนักษัตรแบบจีน (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เป็นต้น