ปฏิทิน 2553 / ค.ศ.2010

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2553 / ค.ศ.2010

ปีฉลู - ปีขาล 1 เอกศก จุลศักราช 1371 ถึง โทศก จุลศักราช 1372 2
คริสตศักราช 2010 , มหาศักราช 1931 - 1932 2 , รัตนโกสินทร์ศก 228 - 229 2
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : อังคาร (3) , วันอธิบดี : พฤหัสบดี (5) , วันอุบาทว์ : จันทร์ (2) , วันโลกาวินาศ : เสาร์ (7) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู

วันเด็ก
10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีฉลู


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู

สารทลิบชุน
5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีฉลู


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู

วันตรุษจีน
15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู

วันมาฆบูชา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู

วันหยุดชดเชย
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีฉลู


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล

วันจักรี
7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีขาล

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันแรงงาน
2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล


13
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีขาล

วันพืชมงคล
14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล

วันวิสาขบูชา
29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


31
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล

วันอัฏฐมีบูชา
6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีขาล


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


2
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


3
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


4
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


5
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


6
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


7
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


8
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


9
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


10
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


11
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีขาล


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล

วันอาสาฬหบูชา
27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล

วันเข้าพรรษา
28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีขาล


11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล

วันแม่
13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล

วันหยุดพิเศษ (ครม.)
14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล

วันสารทจีน
25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


31
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


2
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


3
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


4
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


5
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


6
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


7
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


8
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีขาล


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


8
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีขาล


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล

วันปิยมหาราช,วันออกพรรษา
24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


31
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


2
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


3
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


4
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


5
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


6
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีขาล


7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล

วันลอยกระทง
22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล

วันพ่อ
6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีขาล

วันหยุดชดเชย
7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล


31
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีขาล

วันสิ้นปี

เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒) และในปีอธิกมาส จะมีเดือนแปดหลัง(๘๘) , ปกติมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ เดือนคู่(เดือน ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒) มีข้างขึ้นและข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่(เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) มีข้างขึ้น 15 วัน ส่วนข้างแรมมี 14 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 354 วัน), ปกติมาส อธิกวาร : เป็นปีปกติ แต่เดือนเจ็ด(๗) จะมีข้างแรม 15 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 355 วัน) , อธิกมาส ปกติวาร : เป็นปีปกติ แต่เพิ่มเดือนแปดสองหน(๘๘) เพิ่มวัน 30 วัน (รอบปีจันทรคติรวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น ๘ ค่ำ , ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด หรือเดือนคี่ (เดือน ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑) ให้ถือเอาแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2553/จ.ศ.1372
เถลิงศก พ.ศ.2553
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 11:18:36น.*
มาสเกณฑ์
:  16970
หรคุณ
:  501136
อุจจพล
:  2787
วาร
:  6
อวมาน
:  674
กัมมัชพล
:  630
ดิถี
:  2
มหาสงกรานต์ พ.ศ.2553
วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 07:21:00น.*
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2553

* เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบันบวกเพิ่ม 18 นาที
กาลโยค พ.ศ.2553/จ.ศ.1372
วาร (วัน) กาลโยค

ธงชัย
:  อังคาร (3)
อธิบดี
:  พฤหัสบดี (5)
อุบาทว์
:  จันทร์ (2)
โลกาวินาศ
:  เสาร์ (7)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:  09:00-10:30 , 21:00-22:30 (3)
อธิบดี
:  16:30-18:00 , 04:30-06:00 (8)
อุบาทว์
:  07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
โลกาวินาศ
:  10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)

กาลโยค พ.ศ.2553/จ.ศ.1372 เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 11:18:36น.
*
วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2552

วันหยุด วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2553 / ค.ศ.2010

วันหยุด 2553 วันหยุดราชการ 2553 / 2010

ราชการ
ธนาคาร
วันศุกร์
1
มกราคม
2553
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
28
กุมภาพันธ์
2553
-
-
วันจันทร์
1
มีนาคม
2553
วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา
หยุด
หยุด
วันอังคาร
6
เมษายน
2553
หยุด
หยุด
วันอังคาร
13
เมษายน
2553
หยุด
หยุด
วันพุธ
14
เมษายน
2553
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
15
เมษายน
2553
หยุด
หยุด
วันศุกร์
16
เมษายน
2553
วันหยุดพิเศษ ครม.ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันสงกรานต์
หยุด
หยุด
วันเสาร์
1
พฤษภาคม
2553
-
-
วันจันทร์
3
พฤษภาคม
2553
วันหยุดชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ
หยุด
หยุด
วันพุธ
5
พฤษภาคม
2553
หยุด
หยุด
วันศุกร์
28
พฤษภาคม
2553
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
1
กรกฎาคม
2553
-
หยุด
วันจันทร์
26
กรกฎาคม
2553
หยุด
หยุด
วันอังคาร
27
กรกฎาคม
2553
หยุด
-
วันพฤหัสบดี
12
สิงหาคม
2553
หยุด
หยุด
วันศุกร์
13
สิงหาคม
2553
วันหยุดพิเศษ ครม.ประกาศวันหยุดเพิ่ม วันสงกรานต์
หยุด
หยุด
วันจันทร์
25
ตุลาคม
2553
วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
5
ธันวาคม
2553
-
-
วันจันทร์
6
ธันวาคม
2553
วันหยุดชดเชย วันพ่อ
หยุด
หยุด
วันศุกร์
10
ธันวาคม
2553
หยุด
หยุด
วันศุกร์
31
ธันวาคม
2553
หยุด
หยุด

วันสำคัญ 2553 / 2010

วันเสาร์
9
มกราคม
2553
วันเสาร์
16
มกราคม
2553
วันจันทร์
18
มกราคม
2553
วันจันทร์
25
มกราคม
2553
วันอังคาร
2
กุมภาพันธ์
2553
วันพุธ
3
กุมภาพันธ์
2553
วันพุธ
10
กุมภาพันธ์
2553
วันพุธ
24
กุมภาพันธ์
2553
วันจันทร์
8
มีนาคม
2553
วันเสาร์
13
มีนาคม
2553
วันจันทร์
22
มีนาคม
2553
วันพฤหัสบดี
1
เมษายน
2553
วันศุกร์
2
เมษายน
2553
วันพุธ
7
เมษายน
2553
วันพุธ
14
เมษายน
2553
วันพฤหัสบดี
22
เมษายน
2553
วันเสาร์
24
เมษายน
2553
วันเสาร์
8
พฤษภาคม
2553
วันเสาร์
5
มิถุนายน
2553
วันอังคาร
8
มิถุนายน
2553
วันเสาร์
26
มิถุนายน
2553
วันศุกร์
24
กันยายน
2553
วันพุธ
1
ธันวาคม
2553

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2553 / 2010

วันอาทิตย์
14
กุมภาพันธ์
2553
วันอังคาร
24
สิงหาคม
2553
ศุกร์
8
ตุลาคม
2553
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันอาทิตย์
21
พฤศจิกายน
2553

วันพระ 2553 / 2010

วันพระ มกราคม 2553
วันศุกร์
8
มกราคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันศุกร์
15
มกราคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันเสาร์
23
มกราคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
30
มกราคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2553
วันอาทิตย์
7
กุมภาพันธ์
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันเสาร์
13
กุมภาพันธ์
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันอาทิตย์
21
กุมภาพันธ์
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
28
กุมภาพันธ์
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ มีนาคม 2553
วันจันทร์
8
มีนาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันจันทร์
15
มีนาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอังคาร
23
มีนาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
30
มีนาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ เมษายน 2553
วันพุธ
7
เมษายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอังคาร
13
เมษายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพุธ
21
เมษายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
28
เมษายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ พฤษภาคม 2553
วันพฤหัสบดี
6
พฤษภาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพฤหัสบดี
13
พฤษภาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันศุกร์
21
พฤษภาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
28
พฤษภาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ มิถุนายน 2553
วันเสาร์
5
มิถุนายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันศุกร์
11
มิถุนายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันเสาร์
19
มิถุนายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
26
มิถุนายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ กรกฎาคม 2553
วันอาทิตย์
4
กรกฎาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันอาทิตย์
11
กรกฎาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันจันทร์
19
กรกฎาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันจันทร์
26
กรกฎาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันอังคาร
27
กรกฎาคม
2553
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพระ สิงหาคม 2553
วันอังคาร
3
สิงหาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันอังคาร
10
สิงหาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพุธ
18
สิงหาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
25
สิงหาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2553
วันพฤหัสบดี
2
กันยายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพุธ
8
กันยายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดี
16
กันยายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
23
กันยายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2553
วันศุกร์
1
ตุลาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์
8
ตุลาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์
16
ตุลาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันเสาร์
23
ตุลาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
31
ตุลาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2553
วันเสาร์
6
พฤศจิกายน
2553
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์
14
พฤศจิกายน
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
21
พฤศจิกายน
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันจันทร์
29
พฤศจิกายน
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2553
วันจันทร์
6
ธันวาคม
2553
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอังคาร
14
ธันวาคม
2553
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอังคาร
21
ธันวาคม
2553
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันพุธ
29
ธันวาคม
2553
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
ปี พ.ศ.2553 ปฏิทินจันทรคติเป็น ปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอัฏฐมีบูชา เลือนเป็น วันแรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอาสฬหบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลือนเป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือน ระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2553 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2553/2010
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานจะคุ้นเคยกันดี อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่า เปรียบเทียบวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้จะเป็นข้อมูลของปฏิทินจันทรคติไทย ลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปีนักษัตร ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล ... จอ,กุน) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2553 ปีขาล จะเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 06:25น. เป็นต้นไป , ปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกต้องจะเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2553 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 11:18:36น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2553

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

3. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน อาจมีปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2553 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีฉลู เป็น ปีขาล ใน วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 06:25น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) สารทแรกของจีน ตาม ปฏิทินโหราศาสตร์จีน และบางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

จะใช้ปีนักษัตรแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆของไทย จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นต้น