ปฏิทิน ปี 2547 / ค.ศ.2004

ปฏิทิน 2547 , มกราคม 2547 , ปฏิทิน 100ปี 2547 , ปฏิทินจีน 2547 , ปฏิทินโหรฯ , ปฏิทินโหรฯ(ลาหิรี)
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทิน 2547 / 2004 ปีมะแม - ปีวอก 1
เบญจศก จุลศักราช 1365 ถึง ฉศก จุลศักราช 1366
คริสตศักราช 2004 , มหาศักราช 1926 , รัตนโกสินทร์ศก 222 - 223 3
สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : ศุกร์ (6) , วันอธิบดี : ศุกร์ (6) , วันอุบาทว์ : พฤหัสบดี (5) , วันโลกาวินาศ : อาทิตย์ (1) *


2547/2004
มกราคม 2547
January 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันขึ้นปีใหม่
2
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


7
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


8
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


9
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


10
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันเด็ก
11
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


12
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


13
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


14
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


15
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


16
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


17
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


18
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


19
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


20
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


21
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันตรุษจีน
23
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


กุมภาพันธ์ 2547
February 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันสารทลิบชุน
5
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


6
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


7
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


8
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


9
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


10
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


11
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


12
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


13
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


14
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


15
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


16
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


17
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


18
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


19
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


มีนาคม 2547
March 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม

วันมาฆบูชา
6
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


7
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


8
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


9
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


10
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


11
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


12
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


13
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


14
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


15
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


16
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


17
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


18
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


19
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


20
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


22
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


23
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


24
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


25
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


26
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


27
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


28
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


29
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


เมษายน 2547
April 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


3
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


4
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


5
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


6
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันจักรี
7
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


8
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


9
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


10
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


11
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


12
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


13
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
14
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
15
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
16
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


17
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


18
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


20
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


21
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


22
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


23
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


24
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


25
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


26
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


27
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


พฤษภาคม 2547
May 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันแรงงาน
2
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


3
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


4
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


5
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


7
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันพืชมงคล
8
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


9
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


10
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


11
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


12
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


13
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


14
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


15
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


16
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


17
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


18
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


20
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


21
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


22
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


23
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


24
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


25
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


26
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


27
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


มิถุนายน 2547
June 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก

วิสาขบูชา
3
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


4
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


5
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


6
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


7
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


8
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


9
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


10
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


11
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


12
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


13
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


14
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


15
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


16
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


18
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


19
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


20
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


21
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


22
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


23
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


24
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


25
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


กรกฎาคม 2547
July 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


2
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


3
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


4
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


5
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


6
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


7
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


8
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


9
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


10
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


11
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


12
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


13
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


14
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


15
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


16
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


18
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


19
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


20
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


21
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


22
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


23
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


24
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


25
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันอาสาฬหบูชา
สิงหาคม 2547
August 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันเข้าพรรษา
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันหยุดชดเชย
3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันแม่
13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก

วันสารทจีน
31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


กันยายน 2547
September 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


ตุลาคม 2547
October 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


13
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันปิยมหาราช
24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันหยุดชดเชย
26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันออกพรรษา
29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


31
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


พฤศจิกายน 2547
November 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันลอยกระทง
27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


ธันวาคม 2547
December 2004

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


2
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


3
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


4
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


5
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันพ่อ
6
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันหยุดชดเชย
7
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


8
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


9
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


10
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก

วันสิ้นปี


เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง เฉพาะปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (ส่วนใหญ่เป็นเดือนคี่ 1 , 3 , 5 ... 9 , 11) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง


เถลิงศกปีจุลศักราช 1366 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2547 เวลา 22 นาฬิกา 3 นาที 0 วินาที
เถลิงศก 2547
มาสเกณฑ์ 16883
หรคุณ 498579
อุจจพล 230
วาร 4
จุลศักราช 1366
อวมาน 227
กัมมัชพล 272
ดิถี 15
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1366 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2547 เวลา 18 นาฬิกา 5 นาที 24 วินาที
ประกาศสงกรานต์ 2547
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   ศุกร์ (6)
อธิบดี
:   ศุกร์ (6)
อุบาทว์
:   พฤหัสบดี (5)
โลกาวินาศ   :   อาทิตย์ (1)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
อธิบดี
:   07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
อุบาทว์
:   13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
โลกาวินาศ   :   13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2547 เวลา 22 นาฬิกา 3 นาที 0 วินาที
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยค
ปี พ.ศ.2546

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ. 2547 / 2004

วันหยุดราชการ 2547 วันหยุดธนาคาร พ.ศ. 2547

ราชการ ธนาคาร
วันพฤหัสบดี 1 มกราคม 2547   วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันศุกร์ 5 มีนาคม 2547   วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 6 เมษายน 2547   วันจักรี หยุด หยุด
วันอังคาร 13 เมษายน 2547   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 14 เมษายน 2547   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2547   วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันเสาร์ 1 พฤษภาคม 2547   วันแรงงาน - -
วันพุธ 5 พฤษภาคม 2547   วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันศุกร์ 7 พฤษภาคม 2547   วันพืชมงคล หยุด
วันพุธ 2 มิถุนายน 2547   วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2547   วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) หยุด
วันเสาร์ 31 กรกฎาคม 2547   วันอาสาฬหบูชา - -
วันอาทิตย์ 1 สิงหาคม 2547   วันเข้าพรรษา - -
วันจันทร์ 2 สิงหาคม 2547   วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2547   วันแม่ หยุด หยุด
วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2547   วันปิยมหาราช - -
วันจันทร์ 25 ตุลาคม 2547   วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันอาทิตย์ 5 ธันวาคม 2547   วันพ่อ - -
วันจันทร์ 6 ธันวาคม 2547   วันหยุดชดเชยวันพ่อ หยุด หยุด
วันศุกร์ 10 ธันวาคม 2547   วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันศุกร์ 31 ธันวาคม 2547   วันสิ้นปี หยุด หยุด

วันสำคัญ พ.ศ. 2547 / 2004

วันเสาร์ 10 มกราคม 2547   วันเด็ก
วันศุกร์ 16 มกราคม 2547   วันครู
วันอาทิตย์ 18 มกราคม 2547   วันกองทัพไทย
วันอาทิตย์ 25 มกราคม 2547   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันจันทร์ 2 กุมภาพันธ์ 2547   วันเกษตรแห่งชาติ
วันอังคาร 3 กุมภาพันธ์ 2547   วันทหารผ่านศึก
วันอังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2547   วันอาสารักษาดินแดน
วันอังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2547   วันศิลปินแห่งชาติ
วันจันทร์ 8 มีนาคม 2547   วันสตรีสากล
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2547   วันช้างไทย
วันจันทร์ 22 มีนาคม 2547   วันน้ำของโลก
วันพฤหัสบดี 1 เมษายน 2547   วันออมสิน
วันศุกร์ 2 เมษายน 2547   วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันพุธ 7 เมษายน 2547   วันอนามัยโลก
วันอังคาร 13 เมษายน 2547   วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง
วันพุธ 14 เมษายน 2547   วันครอบครัว
วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2547   วันคุ้มครองโลก
วันเสาร์ 24 เมษายน 2547   วันเทศบาล
วันเสาร์ 8 พฤษภาคม 2547   วันกาชาดสากล
วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2547   วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันอังคาร 8 มิถุนายน 2547   วันทะเลโลก
วันเสาร์ 26 มิถุนายน 2547   วันสุนทรภู่
วันศุกร์ 24 กันยายน 2547   วันมหิดล
วันพุธ 1 ธันวาคม 2547   วันเอดส์โลก

วันสำคัญ ทางวัฒนธรรม ประเพณี พ.ศ. 2547 / 2004

วันพฤหัสบดี22มกราคม2547   วันตรุษจีน , ปฏิทินจีน 2547
วันจันทร์30สิงหาคม2547   วันสารทจีน , ปฏิทินจีน 2547
วันพุธ13ตุลาคม2547   วันสารทไทย, งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันพุธที่ 29 กันยายน 2547 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันพฤหัสบดี28ตุลาคม2547   วันปวารณาออกพรรษา
วันศุกร์26พฤศจิกายน2547   วันลอยกระทง

วันพระ พ.ศ. 2547

วันพระ 2547 เดือนมกราคม
วันอังคาร
6
มกราคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
14
มกราคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
21
มกราคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพฤหัสบดี
29
มกราคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ 2547 เดือนกุมภาพันธ์
วันพฤหัสบดี
5
กุมภาพันธ์
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
13
กุมภาพันธ์
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพฤหัสบดี
19
กุมภาพันธ์
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
27
กุมภาพันธ์
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ 2547 เดือนมีนาคม
วันศุกร์
5
มีนาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
13
มีนาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
20
มีนาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
28
มีนาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ 2547 เดือนเมษายน
วันอาทิตย์
4
เมษายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
12
เมษายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอาทิตย์
18
เมษายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
26
เมษายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ 2547 เดือนพฤษภาคม
วันจันทร์
3
พฤษภาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
11
พฤษภาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
18
พฤษภาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
26
พฤษภาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ 2547 เดือนมิถุนายน
วันพุธ
2
มิถุนายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
10
มิถุนายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพุธ
16
มิถุนายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
24
มิถุนายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ 2547 เดือนกรกฎาคม
วันพฤหัสบดี
1
กรกฎาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
9
กรกฎาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
16
กรกฎาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
24
กรกฎาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันเสาร์
31
กรกฎาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพระ 2547 เดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์
8
สิงหาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันอาทิตย์
15
สิงหาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันจันทร์
23
สิงหาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
30
สิงหาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ 2547 เดือนกันยายน
วันอังคาร
7
กันยายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
13
กันยายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอังคาร
21
กันยายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
28
กันยายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ 2547 เดือนตุลาคม
วันพุธ
6
ตุลาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพุธ
13
ตุลาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
21
ตุลาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
28
ตุลาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ 2547 เดือนพฤศจิกายน
วันศุกร์
5
พฤศจิกายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
11
พฤศจิกายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันศุกร์
19
พฤศจิกายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
26
พฤศจิกายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ 2547 เดือนธันวาคม
วันเสาร์
4
ธันวาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันเสาร์
11
ธันวาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
19
ธันวาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์
26
ธันวาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
ปี พ.ศ. 2547 นี้ ทางปฏิทินจันทรคติเป็นปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอัฏฐมีบูชา เลือนเป็น วันแรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอาสฬหบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลือนเป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือนระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2547 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย 2547/2004
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราคุ้นเคยใช้งานจะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนัก อาจมีเวลาที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ตอนนั้นชื่อเดือน มกราคม ยังไม่มีใครรู้จัก ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทิน เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น และ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล วันเดือนปีทางจันทรคติก็เหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา ส่วนอื่นๆจะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ตำราโหราศาสตร์ พิธีกรรมแบบเก่า หรือศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพราะในมุมลึกๆ ของปฏิทินจันทรคติไทยหลายท่านยังไม่ทราบ ทั้งในลักษณะการใช้ ที่มาที่ไป ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสรุปข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆ โดยอ้างอิงปฏิทินจันทรคติไทยชุดนี้เป็นหลัก

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ. 2547 จะตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2547 เวลา 06:21น. , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2300- 2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบันจะอัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. จุลศักราช ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ วันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก ซึ่งคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยจะอยู่ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็ได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ปีจุลศักราช ก็ได้คำนวณวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยาตร์ไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2547 ดังนั้นวันเวลาหลังจากนี้จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1366 ส่วนวันเวลาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปีจุลศักราช 1365 อยู่ ทั้งนี้กาลโยคจะเริ่มใช้หลังวันเถลิงศกนี้เช่นกัน

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือนห้า(๕) ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ. 2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เสมือนเดือนหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2483 นับอายุช่วงเวลาจะมีเดือน 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม 2483 - 31 มีนาคม 2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(5) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ.2547 วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2547 เวลา 06:21น. เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะแม เป็น ปีวอก โดยตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2547 เวลา 06:21น. เป็นต้นไปถือเป็นปีนักษัตรใหม่คือ ปีวอก

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2547 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย ใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์แบบจีน ใช้ปีนักษัตรแบบจีน (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เป็นต้น