ปฏิทิน 2547 / ค.ศ.2004

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

พ.ศ.2547 / ค.ศ.2004

ปีมะแม - ปีวอก 1 เบญจศก จุลศักราช 1365 ถึง ฉศก จุลศักราช 1366 2
คริสตศักราช 2004 , มหาศักราช 1925 - 1926 2 , รัตนโกสินทร์ศก 222 - 223 2
สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : ศุกร์ (6) , วันอธิบดี : ศุกร์ (6) , วันอุบาทว์ : พฤหัสบดี (5) , วันโลกาวินาศ : อาทิตย์ (1) *
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันขึ้นปีใหม่
2
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


6
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


7
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


8
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


9
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


10
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม

วันเด็ก
11
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


12
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


13
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


14
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


15
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


16
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


17
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


18
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


19
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


20
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


21
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

วันตรุษจีน
23
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


31
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม

สารทลิบชุน
5
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


6
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


7
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


8
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


9
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


10
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


11
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


12
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


13
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


14
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


15
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


16
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


17
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


18
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


19
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


2
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


3
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


4
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


5
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม

วันมาฆบูชา
6
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


7
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


8
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


9
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


10
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


11
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


12
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


13
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


14
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


15
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


16
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


17
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


18
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


19
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


20
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


22
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


23
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


24
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


25
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


26
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


27
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


28
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


29
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


3
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


4
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


5
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


6
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันจักรี
7
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


8
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


9
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


10
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


11
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


12
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


13
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
14
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
15
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก

วันสงกรานต์
16
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


17
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


18
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


20
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


21
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


22
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


23
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


24
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


25
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


26
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


27
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันแรงงาน
2
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


3
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


4
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


5
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


7
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก

วันพืชมงคล
8
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


9
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


10
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


11
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


12
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


13
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


14
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


15
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


16
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


17
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


18
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีวอก


19
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


20
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


21
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


22
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


23
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


24
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


25
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


26
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


27
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


2
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก

วันวิสาขบูชา
3
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


4
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


5
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


6
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


7
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


8
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


9
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


10
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก

วันอัฏฐมีบูชา
11
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


12
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


13
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


14
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


15
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


16
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


18
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


19
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


20
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


21
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


22
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


23
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


24
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


25
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


2
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


3
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


4
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


5
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


6
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


7
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


8
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


9
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


10
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


11
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


12
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


13
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


14
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


15
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


16
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีวอก


17
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


18
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


19
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


20
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


21
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


22
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


23
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


24
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


25
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


31
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันอาสาฬหบูชา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันเข้าพรรษา
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันหยุดชดเชย
3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก

วันแม่
13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีวอก


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก

วันสารทจีน
31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


13
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีวอก


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันปิยมหาราช
24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันหยุดชดเชย
26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก

วันออกพรรษา
29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


31
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันลอยกระทง
27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


2
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


3
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


4
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


5
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันพ่อ
6
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันหยุดชดเชย
7
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


8
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


9
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


10
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก

วันรัฐธรรมนูญ
11
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีวอก


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีวอก

วันสิ้นปี

เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒) , เดือนแปดหลัง(๘๘) มีเฉพาะในปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีปกติ เดือนคู่(๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒) มีข้างขึ้นและข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่(๑,๓,๕,๗,๙,๑๑) มีข้างขึ้น 15 วัน ส่วนข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีปกติ แต่เดือนเจ็ด(๗) จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีปกติ แต่เพิ่มเดือนแปดสองหน(๘๘) เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ (เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) , อธิกสุรทิน จำนวนวันใน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น ๘ ค่ำ , ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม ๘ ค่ำ , แรม ๑๕ ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด หรือเดือนคี่ คือ เดือนอ้าย(๑) เดือนสาม(๓) เดือนห้า(๕) เดือนเจ็ด(๗) เดือนเก้า(๙) และเดือนสิบเอ็ด(๑๑) ให้ถือเอาแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย นับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. ถึง 05:59น.
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2547/จ.ศ.1366
เถลิงศก พ.ศ.2547
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2547 เวลา 22:03:00น.*
มาสเกณฑ์
:  16895
หรคุณ
:  498944
อุจจพล
:  595
วาร
:  5
อวมาน
:  90
กัมมัชพล
:  272
ดิถี
:  26
มหาสงกรานต์ พ.ศ.2547
วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2547 เวลา 18:05:24น.*
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2547

* เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ เทียบเวลามาตรฐานปัจจุบันบวกเพิ่ม 18 นาที
กาลโยค พ.ศ.2547/จ.ศ.1366
วาร (วัน) กาลโยค

ธงชัย
:  ศุกร์ (6)
อธิบดี
:  ศุกร์ (6)
อุบาทว์
:  พฤหัสบดี (5)
โลกาวินาศ
:  อาทิตย์ (1)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:  15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7)
อธิบดี
:  07:30-09:00 , 19:30-21:00 (2)
อุบาทว์
:  13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)
โลกาวินาศ
:  13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6)

กาลโยค พ.ศ.2547/จ.ศ.1366 เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2547 เวลา 22:03:00น.
*
วันเวลาก่อนหน้านี้ใช้กาลโยคตาม
ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2546

วันหยุด วันพระ และวันสำคัญ พ.ศ.2547 / ค.ศ.2004

วันหยุด 2547 วันหยุดราชการ 2547 / 2004

ราชการ
ธนาคาร
วันพฤหัสบดี
1
มกราคม
2547
หยุด
หยุด
วันศุกร์
5
มีนาคม
2547
หยุด
หยุด
วันอังคาร
6
เมษายน
2547
หยุด
หยุด
วันอังคาร
13
เมษายน
2547
หยุด
หยุด
วันพุธ
14
เมษายน
2547
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
15
เมษายน
2547
หยุด
หยุด
วันเสาร์
1
พฤษภาคม
2547
-
-
วันพุธ
5
พฤษภาคม
2547
หยุด
หยุด
วันศุกร์
7
พฤษภาคม
2547
หยุด
-
วันพุธ
2
มิถุนายน
2547
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
1
กรกฎาคม
2547
-
หยุด
วันเสาร์
31
กรกฎาคม
2547
-
-
วันอาทิตย์
1
สิงหาคม
2547
-
-
วันจันทร์
2
สิงหาคม
2547
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
หยุด
หยุด
วันพฤหัสบดี
12
สิงหาคม
2547
หยุด
หยุด
วันเสาร์
23
ตุลาคม
2547
-
-
วันจันทร์
25
ตุลาคม
2547
วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
หยุด
หยุด
วันอาทิตย์
5
ธันวาคม
2547
-
-
วันจันทร์
6
ธันวาคม
2547
วันหยุดชดเชยวันพ่อ
หยุด
หยุด
วันศุกร์
10
ธันวาคม
2547
หยุด
หยุด
วันศุกร์
31
ธันวาคม
2547
หยุด
หยุด

วันสำคัญ 2547 / 2004

วันเสาร์
10
มกราคม
2547
วันศุกร์
16
มกราคม
2547
วันอาทิตย์
18
มกราคม
2547
วันอาทิตย์
25
มกราคม
2547
วันจันทร์
2
กุมภาพันธ์
2547
วันอังคาร
3
กุมภาพันธ์
2547
วันอังคาร
10
กุมภาพันธ์
2547
วันอังคาร
24
กุมภาพันธ์
2547
วันจันทร์
8
มีนาคม
2547
วันเสาร์
13
มีนาคม
2547
วันจันทร์
22
มีนาคม
2547
วันพฤหัสบดี
1
เมษายน
2547
วันศุกร์
2
เมษายน
2547
วันพุธ
7
เมษายน
2547
วันพุธ
14
เมษายน
2547
วันพฤหัสบดี
22
เมษายน
2547
วันเสาร์
24
เมษายน
2547
วันเสาร์
8
พฤษภาคม
2547
วันเสาร์
5
มิถุนายน
2547
วันอังคาร
8
มิถุนายน
2547
วันเสาร์
26
มิถุนายน
2547
วันศุกร์
24
กันยายน
2547
วันพุธ
1
ธันวาคม
2547

วันสำคัญ ทางประเพณีวัฒนธรรม 2547 / 2004

วันพฤหัสบดี
22
มกราคม
2547
วันจันทร์
30
สิงหาคม
2547
พุธ
13
ตุลาคม
2547
วันสารทไทย , งานบุญเดือนสิบ(ทำบุญใหญ่/ส่งตายาย)
รับตายาย วันพุธที่ 29 กันยายน 2547 (แรม 1 ค่ำ เดือนสิบ)
วันพฤหัสบดี
28
ตุลาคม
2547
วันศุกร์
26
พฤศจิกายน
2547

วันพระ 2547 / 2004

วันพระ มกราคม 2547
วันอังคาร
6
มกราคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
14
มกราคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพุธ
21
มกราคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)
วันพฤหัสบดี
29
มกราคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพระ กุมภาพันธ์ 2547
วันพฤหัสบดี
5
กุมภาพันธ์
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
13
กุมภาพันธ์
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันพฤหัสบดี
19
กุมภาพันธ์
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)
วันศุกร์
27
กุมภาพันธ์
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันพระ มีนาคม 2547
วันศุกร์
5
มีนาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
13
มีนาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันเสาร์
20
มีนาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)
วันอาทิตย์
28
มีนาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันพระ เมษายน 2547
วันอาทิตย์
4
เมษายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
12
เมษายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันอาทิตย์
18
เมษายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
วันจันทร์
26
เมษายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพระ พฤษภาคม 2547
วันจันทร์
3
พฤษภาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
11
พฤษภาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันอังคาร
18
พฤษภาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)
วันพุธ
26
พฤษภาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพระ มิถุนายน 2547
วันพุธ
2
มิถุนายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
10
มิถุนายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพุธ
16
มิถุนายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)
วันพฤหัสบดี
24
มิถุนายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันพระ กรกฎาคม 2547
วันพฤหัสบดี
1
กรกฎาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
9
กรกฎาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันศุกร์
16
กรกฎาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)
วันเสาร์
24
กรกฎาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันเสาร์
31
กรกฎาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันพระ สิงหาคม 2547
วันอาทิตย์
1
สิงหาคม
2547
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันอาทิตย์
8
สิงหาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันอาทิตย์
15
สิงหาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)
วันจันทร์
23
สิงหาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
30
สิงหาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันพระ กันยายน 2547
วันอังคาร
7
กันยายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันจันทร์
13
กันยายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)
วันอังคาร
21
กันยายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันอังคาร
28
กันยายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพระ ตุลาคม 2547
วันพุธ
6
ตุลาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพุธ
13
ตุลาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)
วันพฤหัสบดี
21
ตุลาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
28
ตุลาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพระ พฤศจิกายน 2547
วันศุกร์
5
พฤศจิกายน
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดี
11
พฤศจิกายน
2547
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันศุกร์
19
พฤศจิกายน
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันศุกร์
26
พฤศจิกายน
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันพระ ธันวาคม 2547
วันเสาร์
4
ธันวาคม
2547
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันเสาร์
11
ธันวาคม
2547
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)
วันอาทิตย์
19
ธันวาคม
2547
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์
26
ธันวาคม
2547
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)
ปี พ.ศ.2547 ปฏิทินจันทรคติเป็น ปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอัฏฐมีบูชา เลือนเป็น วันแรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) , วันอาสฬหบูชา เลือนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลือนเป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือน ระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา กำหนดตามเงื่อนไขขึ้นแรมค่ำเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตามประกาศ สำนักพระราชวัง, วันตรุษจีน และ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2547 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ์หรือตามประกาศ ครม. อัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปีหรือ เพิ่มเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , วันสำคัญอื่นๆ กำหนดตามเงื่อนไขคงที่ปฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2547/2004
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและตั้งโต๊ะ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานจะคุ้นเคยกันดี อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไม่มีใช้ ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป ยังคงเหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ส่วนอื่นๆ จะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ปฏิทินในทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม หรือ วันสำคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่า เปรียบเทียบวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

ในส่วนหมายเหตุนี้จะเป็นข้อมูลของปฏิทินจันทรคติไทย ลักษณะการใช้งาน ที่มาที่ไป กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปข้อมูลเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปีนักษัตร ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล ... จอ,กุน) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2547 ปีวอก จะเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2547 เวลา 06:22น. เป็นต้นไป , ปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น.

2. ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชวันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกต้องจะเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก คำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์โดยในปี พ.ศ.2547 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2547 เวลา 22:03:00น. วันเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง , วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2547

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

3. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกต้องปีต่อปีตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

วันสำคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบัน อาจมีปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2547 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะแม เป็น ปีวอก ใน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2547 เวลา 06:22น. เป็นต้นไป

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) สารทแรกของจีน ตาม ปฏิทินโหราศาสตร์จีน และบางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

จะใช้ปีนักษัตรแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่างๆของไทย จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นต้น