ปฏิทิน ปี 2534 / ค.ศ.1991

ปฏิทิน 2534 , มกราคม 2534 , ปฏิทิน 100ปี 2534 , ปฏิทินจีน 2534 , ปฏิทินโหรฯ , ปฏิทินโหรฯ(ลาหิรี)
พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทิน 2534 / 1991 ปีมะเมีย - ปีมะแม 1
โทศก จุลศักราช 1352 ถึง ตรีศก จุลศักราช 1353
คริสตศักราช 1991 , มหาศักราช 1913 , รัตนโกสินทร์ศก 209 - 210 3
สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

กาลโยค วันธงชัย : จันทร์ (2) , วันอธิบดี : เสาร์ (7) , วันอุบาทว์ : อาทิตย์ (1) , วันโลกาวินาศ : จันทร์ (2) *


2534/1991
มกราคม 2534
January 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย

วันขึ้นปีใหม่
2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
ปีมะเมีย


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


กุมภาพันธ์ 2534
February 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย

วันสารทลิบชุน
5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
ปีมะเมีย


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย

วันมาฆบูชา
มีนาคม 2534
March 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


2
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


3
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


4
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


5
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


6
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


7
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


8
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


9
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


10
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


11
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


12
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


13
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


14
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


15
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
ปีมะเมีย


16
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


29
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


30
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


31
แรม ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


เมษายน 2534
April 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


2
แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


3
แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


4
แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


5
แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


6
แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันจักรี
7
แรม ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


8
แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


9
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


10
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


11
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


12
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม


13
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันสงกรานต์
16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


พฤษภาคม 2534
May 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันแรงงาน
2
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


3
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


4
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


5
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม

วันฉัตรมงคล
6
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


7
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


8
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


9
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


10
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


11
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


12
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


13
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


27
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


28
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม

วิสาขบูชา
29
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


30
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


31
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


มิถุนายน 2534
June 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


2
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


3
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


4
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


5
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


6
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


7
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


8
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


9
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


10
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


11
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


กรกฎาคม 2534
July 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


2
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


3
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


4
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


5
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


6
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


7
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


8
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


9
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


10
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


11
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


26
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม

วันอาสาฬหบูชา
27
แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม

วันเข้าพรรษา
28
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


29
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


30
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


31
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


สิงหาคม 2534
August 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


2
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


3
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


4
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


5
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


6
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


7
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


8
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


9
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


10
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม

วันแม่
13
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


24
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


25
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


26
แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


27
แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


28
แรม ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


29
แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


30
แรม ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


31
แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


กันยายน 2534
September 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


2
แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


3
แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


4
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


5
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


6
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


7
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


8
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


ตุลาคม 2534
October 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


2
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


3
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


4
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


5
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


6
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


7
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


8
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


22
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


23
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม

วันปิยมหาราช,วันออกพรรษา
24
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


25
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


26
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


27
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


28
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


29
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


30
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


31
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


พฤศจิกายน 2534
November 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


2
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


3
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


4
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


5
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


6
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันลอยกระทง
22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


ธันวาคม 2534
December 1991

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


2
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


3
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


4
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


5
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม

วันพ่อ
6
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะแม


7
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


8
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


9
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


10
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันรัฐธรรมนูญ
11
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


12
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


13
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


14
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


15
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


16
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


17
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


18
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


19
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


20
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


21
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


22
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


23
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


24
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


25
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


26
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


27
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


28
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


29
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


30
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม


31
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
ปีมะแม

วันสิ้นปี


เดือนไทย(เดือนจันทรคติ) : (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 88 : เดือนแปดหลัง เฉพาะปีอธิกมาส , ปกติมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ เดือนคู่ ข้างขึ้นข้างแรม 15 วัน และเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) , ปกติมาส-อธิกวาร : เป็นปีที่เป็นปกติ แต่เดือน 7 จะมีข้างแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , อธิกมาส-ปกติวาร : เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหน เพิ่มวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) , ปกติสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , อธิกสุรทิน จำนวนวัน 1 ปี มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) , วันพระ : ขึ้น 8 ค่ำ , ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) , แรม 8 ค่ำ , แรม 15 ค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาด (ส่วนใหญ่เป็นเดือนคี่ 1 , 3 , 5 ... 9 , 11) ถือเอาแรม 14 ค่ำ เป็นวันพระ , รอบวันทางจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง


เถลิงศกปีจุลศักราช 1353 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2534 เวลา 13 นาฬิกา 19 นาที 11 วินาที
เถลิงศก 2534
มาสเกณฑ์ 16722
หรคุณ 493831
อุจจพล 1946
วาร 2
จุลศักราช 1353
อวมาน 591
กัมมัชพล 563
ดิถี 21
   
มหาสงกรานต์ปีจุลศักราช 1353 (เวลามัธยมประเทศไทย)
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2534 เวลา 9 นาฬิกา 21 นาที 35 วินาที
ประกาศสงกรานต์ 2534
วาร (วัน) กาลโยค *

ธงชัย :   จันทร์ (2)
อธิบดี
:   เสาร์ (7)
อุบาทว์
:   อาทิตย์ (1)
โลกาวินาศ   :   จันทร์ (2)
ยาม (เวลา) กาลโยค

ธงชัย
:   12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อธิบดี
:   12:00-13:30 , 00:00-01:30 (5)
อุบาทว์
:   10:30-12:00 , 22:30-24:00 (4)
โลกาวินาศ   :   06:00-07:30 , 18:00-19:30 (1)
กาลโยคนี้เริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2534 เวลา 13 นาฬิกา 19 นาที 11 วินาที
วันเวลาก่อนหน้านี้ให้ใช้กาลโยค
ปี พ.ศ.2533
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติไทย 2534/1991
ปฏิทินในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เราคุ้นเคยใช้งานจะเป็นปฏิทินแบบสุริยคติตามนานาๆประเทศ การใช้งานคงไม่มีปัญหามากนัก อาจมีเวลาที่อ้างอิงต่างกันเท่านั้น เรื่องปฏิทินหากย้อนไปประมาณ 100 กว่าปี ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ตอนนั้นชื่อเดือน มกราคม ยังไม่มีใครรู้จัก ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู หรือจดจำวันเกิดตามปฏิทิน เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น และ

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล วันเดือนปีทางจันทรคติก็เหลือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางโหราศาสตร์ พิธีกรรม ศาสนา ส่วนอื่นๆจะใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใช้ตำราโหราศาสตร์ พิธีกรรมแบบเก่า หรือศาสนา ก็ควรต้องเข้าใจหลักปฏิทินจันทรคติแบบเก่าด้วย จะนำเงือนไขปฏิทินสุริยคติปัจจุบันมาใช้ไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกต้องก่อนใช้

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพราะในมุมลึกๆ ของปฏิทินจันทรคติไทยหลายท่านยังไม่ทราบ ทั้งในลักษณะการใช้ ที่มาที่ไป ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสรุปข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆ โดยอ้างอิงปฏิทินจันทรคติไทยชุดนี้เป็นหลัก

1. ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ. 2534 จะตรงกับ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2534 เวลา 06:25น. , ข้อมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2300- 2584 หรือ 284 ปีเท่านั้น , รอบวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06:00 น. ถึง 05:59 น. หรือเวลาตามดวงอาทิตย์ขึ้นจริง

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้กำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ , วันสำคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวได้กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ ทั้งนี้บางวันสำคัญจะเริ่มแสดงผลตามปีที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้นๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาดังนั้นปีก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ ,

วันสำคัญ วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน เช่น วันพืชมงคลซึ่งถูกกำหนดวันโดยสำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ์ ตามประกาศ ครม. รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2540 ส่วนข้อมูลปีปัจจุบันจะอัปเดทเพิ่มเติมปีต่อปี หรือตามประกาศเป็นครั้งๆไป

3. จุลศักราช ปฏิทินชุดนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ วันที่ 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากวันเถลิงศก ซึ่งคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยจะอยู่ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็ได้เพราะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินด้านบนจึงแสดงผลภาพรวมเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งปีจุลศักราชอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ปีจุลศักราช ก็ได้คำนวณวันเถลิงศกตามคัมภีร์สุริยาตร์ไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2534 ดังนั้นวันเวลาหลังจากนี้จะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น ปีจุลศักราช 1353 ส่วนวันเวลาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปีจุลศักราช 1352 อยู่ ทั้งนี้กาลโยคจะเริ่มใช้หลังวันเถลิงศกนี้เช่นกัน

รัตนโกสินทรศก เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ย้อนหลังรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสินทรศกให้อยู่

4. วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือนห้า(๕) ปี พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ. 2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เสมือนเดือนหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2483 นับอายุช่วงเวลาจะมีเดือน 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม 2483 - 31 มีนาคม 2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ในช่วงเวลานั้นๆซึ่งนับ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นท่านที่ต้องการดูปฏิทินย้อนหลังช่วงเวลาดังกล่าว โปรดทำความเข้าใจหลักการนับปีให้ดีก่อน , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ. 2432 ซึ่งนับวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(5) ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ.2534 วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2534 เวลา 06:25น. เป็นวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะเมีย เป็น ปีมะแม โดยตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2534 เวลา 06:25น. เป็นต้นไปถือเป็นปีนักษัตรใหม่คือ ปีมะแม

การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2539) , เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์ที่ใช้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย) , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ใน วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นปีใหม่ในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน 2534 , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำการใด เช่น บันทึกสูติบัตรใช้ปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตร์แบบไทย ใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , พยากรณ์โหราศาสตร์แบบจีน ใช้ปีนักษัตรแบบจีน (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) เป็นต้น