ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย - สุริยยาตร์

ปฏิทิน 2509 , ปฏิทิน พฤษภาคม 2509 , ปฏิทิน 100ปี 2509 , ปฏิทินโหรฯ(สุริยยาตร์) , ปฏิทินโหรฯ(นิรายนะ-ลาหิรี)
เดือน
ปี พ.ศ./ค.ศ.*
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ พฤษภาคม 2509
พิมพ์

บริการให้ฤกษ์เฉพาะบุคคล ตามหลักโหราศาสตร์ขั้นสูง ฤกษ์แต่งงาน ออกรถ ยกเสาเอก เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ บวชลาสิกขา ผ่าคลอด ฤกษ์มงคลสำหรับการสำคัญต่างๆ... รายละเอียด


ที่ : วันที่ทางสุริยคติ , วัน :( : อาทิตย์ , : จันทร์ , : อังคาร , : พุธ , : พฤหัสบดี , : ศุกร์ , : เสาร์) , ข-ร : ข้างขึ้นข้างแรมทางจันทรคติ (ข:ข้างขึ้น , ร:ข้างแรม) , : เดือนไทย เดือนทางจันทรคติไทย (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) , : วันจันทรคติจีน/ดิถีจีน , : เดือนจีน เดือนทางจันทรคติ ,อาทิตย์, จันทร์ , อังคาร - มฤตยู : สมผุสดาว (24:00น. กรุงเทพฯ นักษัตร์) แบ่งเป็น 3 ช่อง , ช่อง ที่ 1 = ราศี (0:เมษ , 1:พฤษภ , 2:เมถุน , 3:กรกฎ , 4:สิงห์ , 5:กันย์ , 6:ตุลย์, 7:พิจิก , 8:ธนู , 9:มังกร , 10:กุมภ์ , 11:มีน) , ช่อง ที่ 2 = องศา (0 - 30) , ช่อง ที่ 3 = ลิปดา (0 - 60) , ยก : เวลาดาวจันทร์ย้ายราศี (คำนวณแบบพิไชยสงคราม หรือ 0 ฟิลิปดา) , ฤกษ์ (เฉพาะดาวจันทร์ 24:00น. กรุงเทพฯ นักษัตร์) : แบ่งเป็น 2 ช่อง , ช่อง ที่ 1 = ฤกษ์(1 - 27) , ช่อง ที่ 2 = นาทีฤกษ์ (0 - 60) , ดิถี (เฉพาะดาวจันทร์ 24:00น. กรุงเทพฯ นักษัตร์) : แบ่งเป็น 2 ช่อง , ช่อง ที่ 1 = ดิถี (0 - 14) , ช่อง ที่ 2 = นาทีดิถี (0 - 60) ,

รายละเอียด ข้อมูลอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิทินจันทรคติ กฏเกณฑ์ต่างๆ ให้ดูเพิ่มเติม การใช้งานปฏิทินจันทรคติ (เลื่อนดูด้านล่างสุดในหน้าปฏิทินนั้นๆ)
 
หมายเหตุ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย - สุริยยาตร์ พ.ศ.2509
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ปฏิทินดาราศาสตร์ไทยชุดนี้ จัดทำเพื่อศึกษาโหราศาสตร์ไทยภาคคำนวณ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ หาตำแหน่งดาว ในแต่ละวัน และเพื่อเผยแพร่ จึงได้จัดทำเป็นรูปแบบปฏิทินโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ โดยคำนวณและบันทึกฐานข้อมูล ตั้งแต่ช่วงปีช่วงปี พ.ศ. 2300-2584 และเนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทิน แต่ละชุดหรือแต่ละเล่ม ผลที่ได้ที่ได้จากการคำนวณ ที่มาที่ไป เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และให้การใช้งานถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปข้อมูล กฏเกณฑ์หลักๆในการคำนวณปฏิทินชุดนี้ เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้คำนวณสมผุสพระเคราะห์ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตั้งจุดคำนวณ ณ.เวลา 24:00น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ ฯ นักษัตร์) ซึ่งเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ก็คือเวลากรุงเทพฯแบบเดิม ก่อนที่จะมีการปรับจุดอ้างอิง จาก จ.กรุงเทพฯ เป็น จ.อุบลราชธานี และกำหนดใช้อ้างอิงเป็น เวลามาตรฐานประเทศไทย ปัจจุบัน (GMT/UTC+07:00) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463

เหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงจุดอ้างอิงเวลาต่างกัน แต่เกณฑ์การคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์แบบโบราณยังคงผูกตำแหน่งดาวอยู่กับพิกัด เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเหมือนเดิม ไม่ได้ปรับกฏเกณฑ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ดังนั้นในการใช้งานปฏิทินโหราศาสตร์ไทย วางลัคนาบางตำรา อาจต้องปรับฐานเวลาตามคัมภีร์ฯก่อน คือ ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ซึ่งเริ่มใช้อ้างอิงเวลามาตรฐานประเทศไทยแบบปัจจุบันแล้ว ก่อนผูกดวงชะตา ต้องปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่งกรุงเทพฯ โดยตัดส่วนต่างเวลาท้องถิ่นออกจากเวลาเกิด คือ นำเวลาเกิด ลบด้วย 18 นาที ก่อน (เวลา 18 นาที เป็นส่วนต่างเวลา ของ จ.กรุงเทพฯ และ จ.อุบลราชธานี คิดตามลองติจูด)

ในทางกลับกันผลที่ได้จากการคำนวณ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์. ณ.เวลา 24:00น. เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯข้างต้น ผลเวลาพระเคราะห์ย้ายราศี เวลาจันทร์ยก หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่ได้จากการคำนวณยังคงแสดงผลเป็น เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเดิม ดังนั้น ในการใช้งานต้องปรับเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยหรือเวลานาฬิกาปัจจุบันก่อน คือให้ บวกเพิ่มเวลา อีก 18 นาที

2. ช่วงเวลาย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี ของพระเคราะห์ทุกดวง ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ ชุดนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ราศี ฤกษ์ ดิถี ณ. เวลาจริงนั้นๆ คำนวณทุกนาที แบบพิไชยสงคราม นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาเวลาย้ายจริง

3. กฏเกณฑ์การคำนวณพระเคราะห์โคจรวิปริต เช่น พักต์ (พระเคราะห์โคจรถอยหลัง) , มณฑ์ (พระเคราะห์โคจรเร็วกว่าปรกติ) , เสริต (พระเคราะห์โคจรช้ากว่าปรกติ) ซึ่งไม่มีสูตรคงที่ มีเพียงหลักการในการพิจารณา ดังนั้นการแสดงผลพระเคราะห์โคจรวิปริตในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย (สุริยยาตร์) ชุดนี้ ได้จากการพิจารณา ตำแหน่งพระเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบกับค่าเฉลียการโคจรวิปริต เฉพาะเวลา 24:00น. ของแต่ละวัน ผลที่ได้แต่ละวัน อาจจะไม่ลื่นไหลต่อเนื่อง , ดังนั้นหากท่านจำเป็นต้องใช้หรือศึกษาการเคลื่อนที่โคจรของพระเคราะห์ หรือเฉพาะช่วงโคจรวิปริต ให้ดู กราฟการโคจรของพระเคราะห์ (สุริยยาตร์) 2509 หรือปีอื่นๆ เพิ่มเติม

4. กฏเกณฑ์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์. จากตำราดังนี้ 1. ประติทิน โหราศาสตร์ ๒๔๑๗ - ๗๙. หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (อ.วิเชียร จันทร์หอม) (๒๔๗๙). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร. / 2. คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์. หลวงวิศาลดรุณกร (อ.อั้น สาริกบุตร). (๒๕๐๘). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : อินเตอร์พรินต์. / 3. คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า. พลังวัชร์ (อ.วรพล ไม้สน). (2557). และในนามผู้จัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้ ขอขอบคุณ อ.วรพล(พลังวัชร์) สำหรับคำปรึกษาคำแนะนำ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย / 4. โหราศาสตร์ไทย ๒๕๐๔-๒๕๕๓. อ.ทองเจือ อ่างแก้ว(๒๕๓๘). ใช้สอบทานตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งผลการคำนวณสมผุสตรงกัน หรืออาจมีต่างกัน ในส่วนของเวลาอาจมีต่างกันไม่เกิน 5-10 นาที , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้วางตากลปีละ 2 ตำแหน่ง , ตัวอย่างเกณฑ์การคำนวณ ปฏิทินโหราศาสตร์ สุริยยาตร์ , ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. 2509

5. การคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ , นิรายนะ (Sideral Zodiac หรือ Fixed Zodiac) แบบราศีคงที่ แบ่งจักรราศีออกเท่าๆกัน ราศีละ 30 องศา ส่วนสายนะ (Tropical Zodiac หรือ Movable Zodiac) แบบราศีไม่คงที่ แบ่งจักรราศีไม่เท่ากัน สายนะจะใช้ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน หรือระบบโหราศาสตร์ทางตะวันตก

โดยหลักการ ปฏิทินสุริยยาตร์ จัดเป็นระบบนิรายนะแบบนึง แต่สำหรับการเรียกชื่อแบ่งรูปแบบปฏิทินโหราศาสตร์ไทย จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ (1) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-สุริยยาตร์ คือปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์เป็นหลัก ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว (2) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-นิรายนะ เป็นปฏิทินที่คำนวณตามระบบดาราศาสตร์สากล ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร
ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) เทียบปฏิทินปี พ.ศ. 2509 จะตรงกับ วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2509 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ. 2509 นี้ ทางปฏิทินจันทรคติเป็นปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป ๑ เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลื่อนเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลื่อนเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) ,วันอาสฬหบูชา เลื่อนเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลื่อนเป็น แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) และ วันอัฏฐมีบูชา เลื่อนเป็น แรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)