ปฏิทินจีน พ.ศ.2505 / ค.ศ.1962

LINE it!
พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินจีน ปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินโหราศาสตร์จีน

พ.ศ.2505 / ค.ศ.1962

ปีฉลู(辛丑) - ปีขาล(壬寅) 3
มินก๊กปีที่ 51 , ค.ศ. 1962 , ม.ศ. 1884 , ร.ศ. 180 - 181, จ.ศ. 1323 - 1324
จีนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 14:17 น. เป็น ปีขาล , ราศีปี 壬寅
ยุคดาว 5 , ดาวยุคประจำปี 2 , รหัสปีเกิด ชาย 2 , รหัสปีเกิด หญิง 4
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 25 ค่ำ
เดือน 11
廿五   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันขึ้นปีใหม่
2
วัน 26 ค่ำ
เดือน 11
廿六   冬月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 27 ค่ำ
เดือน 11
廿七   冬月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 28 ค่ำ
เดือน 11
廿八   冬月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 29 ค่ำ
เดือน 11
廿九   冬月
ปีฉลู 辛丑
6
วัน 1 ค่ำ
เดือน 12
初一   腊月
ปีฉลู 辛丑
小雪 02:35น.
วันชิวอิก
7
วัน 2 ค่ำ
เดือน 12
初二   腊月
ปีฉลู 辛丑
8
วัน 3 ค่ำ
เดือน 12
初三   腊月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 4 ค่ำ
เดือน 12
初四   腊月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 5 ค่ำ
เดือน 12
初五   腊月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 6 ค่ำ
เดือน 12
初六   腊月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 7 ค่ำ
เดือน 12
初七   腊月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 8 ค่ำ
เดือน 12
初八   腊月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 9 ค่ำ
เดือน 12
初九   腊月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 10 ค่ำ
เดือน 12
初十   腊月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 11 ค่ำ
เดือน 12
十一   腊月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 12 ค่ำ
เดือน 12
十二   腊月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 13 ค่ำ
เดือน 12
十三   腊月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 14 ค่ำ
เดือน 12
十四   腊月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 15 ค่ำ
เดือน 12
十五   腊月
ปีฉลู 辛丑
大寒 19:58น.
วันจับโหงว
21
วัน 16 ค่ำ
เดือน 12
十六   腊月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 17 ค่ำ
เดือน 12
十七   腊月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 18 ค่ำ
เดือน 12
十八   腊月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 19 ค่ำ
เดือน 12
十九   腊月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 20 ค่ำ
เดือน 12
二十   腊月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 21 ค่ำ
เดือน 12
廿一   腊月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 22 ค่ำ
เดือน 12
廿二   腊月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 23 ค่ำ
เดือน 12
廿三   腊月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 24 ค่ำ
เดือน 12
廿四   腊月
ปีฉลู 辛丑
ไหว้ส่งเสด็จฯ
30
วัน 25 ค่ำ
เดือน 12
廿五   腊月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 26 ค่ำ
เดือน 12
廿六   腊月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 27 ค่ำ
เดือน 12
廿七   腊月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 28 ค่ำ
เดือน 12
廿八   腊月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 29 ค่ำ
เดือน 12
廿九   腊月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 30 ค่ำ
เดือน 12
三十   腊月
ปีขาล 壬寅
立春 14:17น.
วันสารทลิบชุน
วันไหว้สิ้นปี, วันไหว้รับไฉ่ซิ้งเอี้ยฯ
5
วัน 1 ค่ำ
เดือน 1
初一   正月
ปีขาล 壬寅
วันตรุษจีน, วันชิวอิก
6
วัน 2 ค่ำ
เดือน 1
初二   正月
ปีขาล 壬寅
7
วัน 3 ค่ำ
เดือน 1
初三   正月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 4 ค่ำ
เดือน 1
初四   正月
ปีขาล 壬寅
วันไหว้รับเจ้าฯ
9
วัน 5 ค่ำ
เดือน 1
初五   正月
ปีขาล 壬寅
วันเกิดจ้าวกงหมิงฯ
10
วัน 6 ค่ำ
เดือน 1
初六   正月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 7 ค่ำ
เดือน 1
初七   正月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 8 ค่ำ
เดือน 1
初八   正月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 9 ค่ำ
เดือน 1
初九   正月
ปีขาล 壬寅
ไหว้ทีกงแซฯ
14
วัน 10 ค่ำ
เดือน 1
初十   正月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 11 ค่ำ
เดือน 1
十一   正月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 12 ค่ำ
เดือน 1
十二   正月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 13 ค่ำ
เดือน 1
十三   正月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 14 ค่ำ
เดือน 1
十四   正月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 15 ค่ำ
เดือน 1
十五   正月
ปีขาล 壬寅
雨水 10:14น.
ไหว้เทศกาลชาวนา, วันจับโหงว
20
วัน 16 ค่ำ
เดือน 1
十六   正月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 17 ค่ำ
เดือน 1
十七   正月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 18 ค่ำ
เดือน 1
十八   正月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 19 ค่ำ
เดือน 1
十九   正月
ปีขาล 壬寅
24
วัน 20 ค่ำ
เดือน 1
二十   正月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 21 ค่ำ
เดือน 1
廿一   正月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 22 ค่ำ
เดือน 1
廿二   正月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 23 ค่ำ
เดือน 1
廿三   正月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 24 ค่ำ
เดือน 1
廿四   正月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 25 ค่ำ
เดือน 1
廿五   正月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 26 ค่ำ
เดือน 1
廿六   正月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 27 ค่ำ
เดือน 1
廿七   正月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 28 ค่ำ
เดือน 1
廿八   正月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 29 ค่ำ
เดือน 1
廿九   正月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 1 ค่ำ
เดือน 2
初一   二月
ปีขาล 壬寅
驚蟄 08:29น.
วันชิวอิก
7
วัน 2 ค่ำ
เดือน 2
初二   二月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 3 ค่ำ
เดือน 2
初三   二月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 4 ค่ำ
เดือน 2
初四   二月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 5 ค่ำ
เดือน 2
初五   二月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 6 ค่ำ
เดือน 2
初六   二月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 7 ค่ำ
เดือน 2
初七   二月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 8 ค่ำ
เดือน 2
初八   二月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 9 ค่ำ
เดือน 2
初九   二月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 10 ค่ำ
เดือน 2
初十   二月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 11 ค่ำ
เดือน 2
十一   二月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 12 ค่ำ
เดือน 2
十二   二月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 13 ค่ำ
เดือน 2
十三   二月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 14 ค่ำ
เดือน 2
十四   二月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 15 ค่ำ
เดือน 2
十五   二月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
21
วัน 16 ค่ำ
เดือน 2
十六   二月
ปีขาล 壬寅
春分 09:29น.
22
วัน 17 ค่ำ
เดือน 2
十七   二月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 18 ค่ำ
เดือน 2
十八   二月
ปีขาล 壬寅
24
วัน 19 ค่ำ
เดือน 2
十九   二月
ปีขาล 壬寅
วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม
25
วัน 20 ค่ำ
เดือน 2
二十   二月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 21 ค่ำ
เดือน 2
廿一   二月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 22 ค่ำ
เดือน 2
廿二   二月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 23 ค่ำ
เดือน 2
廿三   二月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 24 ค่ำ
เดือน 2
廿四   二月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 25 ค่ำ
เดือน 2
廿五   二月
ปีขาล 壬寅
31
วัน 26 ค่ำ
เดือน 2
廿六   二月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 27 ค่ำ
เดือน 2
廿七   二月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 28 ค่ำ
เดือน 2
廿八   二月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 29 ค่ำ
เดือน 2
廿九   二月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 30 ค่ำ
เดือน 2
三十   二月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 1 ค่ำ
เดือน 3
初一   三月
ปีขาล 壬寅
清明 13:34น.
วันเช็งเม้ง, วันชิวอิก
6
วัน 2 ค่ำ
เดือน 3
初二   三月
ปีขาล 壬寅
วันจักรี
7
วัน 3 ค่ำ
เดือน 3
初三   三月
ปีขาล 壬寅
วันประสูติองค์เฮียงเทียงเสี่ยงตี่ฯ
8
วัน 4 ค่ำ
เดือน 3
初四   三月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 5 ค่ำ
เดือน 3
初五   三月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 6 ค่ำ
เดือน 3
初六   三月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 7 ค่ำ
เดือน 3
初七   三月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 8 ค่ำ
เดือน 3
初八   三月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 9 ค่ำ
เดือน 3
初九   三月
ปีขาล 壬寅
วันสงกรานต์
14
วัน 10 ค่ำ
เดือน 3
初十   三月
ปีขาล 壬寅
วันสงกรานต์
15
วัน 11 ค่ำ
เดือน 3
十一   三月
ปีขาล 壬寅
วันสงกรานต์
16
วัน 12 ค่ำ
เดือน 3
十二   三月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 13 ค่ำ
เดือน 3
十三   三月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 14 ค่ำ
เดือน 3
十四   三月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 15 ค่ำ
เดือน 3
十五   三月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
20
วัน 16 ค่ำ
เดือน 3
十六   三月
ปีขาล 壬寅
穀雨 20:50น.
21
วัน 17 ค่ำ
เดือน 3
十七   三月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 18 ค่ำ
เดือน 3
十八   三月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 19 ค่ำ
เดือน 3
十九   三月
ปีขาล 壬寅
24
วัน 20 ค่ำ
เดือน 3
二十   三月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 21 ค่ำ
เดือน 3
廿一   三月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 22 ค่ำ
เดือน 3
廿二   三月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 23 ค่ำ
เดือน 3
廿三   三月
ปีขาล 壬寅
วันประสูติเทียนโหวเซี้ยบ้อ
28
วัน 24 ค่ำ
เดือน 3
廿四   三月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 25 ค่ำ
เดือน 3
廿五   三月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 26 ค่ำ
เดือน 3
廿六   三月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 27 ค่ำ
เดือน 3
廿七   三月
ปีขาล 壬寅
วันแรงงาน
2
วัน 28 ค่ำ
เดือน 3
廿八   三月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 29 ค่ำ
เดือน 3
廿九   三月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 1 ค่ำ
เดือน 4
初一   四月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
5
วัน 2 ค่ำ
เดือน 4
初二   四月
ปีขาล 壬寅
วันฉัตรมงคล
6
วัน 3 ค่ำ
เดือน 4
初三   四月
ปีขาล 壬寅
立夏 07:09น.
7
วัน 4 ค่ำ
เดือน 4
初四   四月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 5 ค่ำ
เดือน 4
初五   四月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 6 ค่ำ
เดือน 4
初六   四月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 7 ค่ำ
เดือน 4
初七   四月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 8 ค่ำ
เดือน 4
初八   四月
ปีขาล 壬寅
วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง
12
วัน 9 ค่ำ
เดือน 4
初九   四月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 10 ค่ำ
เดือน 4
初十   四月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 11 ค่ำ
เดือน 4
十一   四月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 12 ค่ำ
เดือน 4
十二   四月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 13 ค่ำ
เดือน 4
十三   四月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 14 ค่ำ
เดือน 4
十四   四月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 15 ค่ำ
เดือน 4
十五   四月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
19
วัน 16 ค่ำ
เดือน 4
十六   四月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 17 ค่ำ
เดือน 4
十七   四月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 18 ค่ำ
เดือน 4
十八   四月
ปีขาล 壬寅
小滿 20:16น.
22
วัน 19 ค่ำ
เดือน 4
十九   四月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 20 ค่ำ
เดือน 4
二十   四月
ปีขาล 壬寅
24
วัน 21 ค่ำ
เดือน 4
廿一   四月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 22 ค่ำ
เดือน 4
廿二   四月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 23 ค่ำ
เดือน 4
廿三   四月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 24 ค่ำ
เดือน 4
廿四   四月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 25 ค่ำ
เดือน 4
廿五   四月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 26 ค่ำ
เดือน 4
廿六   四月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 27 ค่ำ
เดือน 4
廿七   四月
ปีขาล 壬寅
31
วัน 28 ค่ำ
เดือน 4
廿八   四月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 29 ค่ำ
เดือน 4
廿九   四月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 1 ค่ำ
เดือน 5
初一   五月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
3
วัน 2 ค่ำ
เดือน 5
初二   五月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 3 ค่ำ
เดือน 5
初三   五月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 4 ค่ำ
เดือน 5
初四   五月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 5 ค่ำ
เดือน 5
初五   五月
ปีขาล 壬寅
芒種 11:31น.
วันไหว้บ๊ะจ่าง
7
วัน 6 ค่ำ
เดือน 5
初六   五月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 7 ค่ำ
เดือน 5
初七   五月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 8 ค่ำ
เดือน 5
初八   五月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 9 ค่ำ
เดือน 5
初九   五月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 10 ค่ำ
เดือน 5
初十   五月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 11 ค่ำ
เดือน 5
十一   五月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 12 ค่ำ
เดือน 5
十二   五月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 13 ค่ำ
เดือน 5
十三   五月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 14 ค่ำ
เดือน 5
十四   五月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 15 ค่ำ
เดือน 5
十五   五月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
17
วัน 16 ค่ำ
เดือน 5
十六   五月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 17 ค่ำ
เดือน 5
十七   五月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 18 ค่ำ
เดือน 5
十八   五月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 19 ค่ำ
เดือน 5
十九   五月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 20 ค่ำ
เดือน 5
二十   五月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 21 ค่ำ
เดือน 5
廿一   五月
ปีขาล 壬寅
夏至 04:24น.
23
วัน 22 ค่ำ
เดือน 5
廿二   五月
ปีขาล 壬寅
24
วัน 23 ค่ำ
เดือน 5
廿三   五月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 24 ค่ำ
เดือน 5
廿四   五月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 25 ค่ำ
เดือน 5
廿五   五月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 26 ค่ำ
เดือน 5
廿六   五月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 27 ค่ำ
เดือน 5
廿七   五月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 28 ค่ำ
เดือน 5
廿八   五月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 29 ค่ำ
เดือน 5
廿九   五月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 30 ค่ำ
เดือน 5
三十   五月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 1 ค่ำ
เดือน 6
初一   六月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
3
วัน 2 ค่ำ
เดือน 6
初二   六月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 3 ค่ำ
เดือน 6
初三   六月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 4 ค่ำ
เดือน 6
初四   六月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 5 ค่ำ
เดือน 6
初五   六月
ปีขาล 壬寅
7
วัน 6 ค่ำ
เดือน 6
初六   六月
ปีขาล 壬寅
小暑 21:51น.
8
วัน 7 ค่ำ
เดือน 6
初七   六月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 8 ค่ำ
เดือน 6
初八   六月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 9 ค่ำ
เดือน 6
初九   六月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 10 ค่ำ
เดือน 6
初十   六月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 11 ค่ำ
เดือน 6
十一   六月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 12 ค่ำ
เดือน 6
十二   六月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 13 ค่ำ
เดือน 6
十三   六月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 14 ค่ำ
เดือน 6
十四   六月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 15 ค่ำ
เดือน 6
十五   六月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
17
วัน 16 ค่ำ
เดือน 6
十六   六月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 17 ค่ำ
เดือน 6
十七   六月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 18 ค่ำ
เดือน 6
十八   六月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 19 ค่ำ
เดือน 6
十九   六月
ปีขาล 壬寅
วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม
21
วัน 20 ค่ำ
เดือน 6
二十   六月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 21 ค่ำ
เดือน 6
廿一   六月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 22 ค่ำ
เดือน 6
廿二   六月
ปีขาล 壬寅
大暑 15:18น.
24
วัน 23 ค่ำ
เดือน 6
廿三   六月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 24 ค่ำ
เดือน 6
廿四   六月
ปีขาล 壬寅
วันประสูติเทพเจ้ากวนอูฯ
26
วัน 25 ค่ำ
เดือน 6
廿五   六月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 26 ค่ำ
เดือน 6
廿六   六月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 27 ค่ำ
เดือน 6
廿七   六月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 28 ค่ำ
เดือน 6
廿八   六月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 29 ค่ำ
เดือน 6
廿九   六月
ปีขาล 壬寅
31
วัน 1 ค่ำ
เดือน 7
初一   七月
ปีขาล 壬寅
วันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวินฯ, วันชิวอิก
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 2 ค่ำ
เดือน 7
初二   七月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 3 ค่ำ
เดือน 7
初三   七月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 4 ค่ำ
เดือน 7
初四   七月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 5 ค่ำ
เดือน 7
初五   七月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 6 ค่ำ
เดือน 7
初六   七月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 7 ค่ำ
เดือน 7
初七   七月
ปีขาล 壬寅
7
วัน 8 ค่ำ
เดือน 7
初八   七月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 9 ค่ำ
เดือน 7
初九   七月
ปีขาล 壬寅
立秋 07:33น.
9
วัน 10 ค่ำ
เดือน 7
初十   七月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 11 ค่ำ
เดือน 7
十一   七月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 12 ค่ำ
เดือน 7
十二   七月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 13 ค่ำ
เดือน 7
十三   七月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 14 ค่ำ
เดือน 7
十四   七月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 15 ค่ำ
เดือน 7
十五   七月
ปีขาล 壬寅
วันสารทจีน, วันจับโหงว
15
วัน 16 ค่ำ
เดือน 7
十六   七月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 17 ค่ำ
เดือน 7
十七   七月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 18 ค่ำ
เดือน 7
十八   七月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 19 ค่ำ
เดือน 7
十九   七月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 20 ค่ำ
เดือน 7
二十   七月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 21 ค่ำ
เดือน 7
廿一   七月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 22 ค่ำ
เดือน 7
廿二   七月
ปีขาล 壬寅
วันเกิดเทพเจ้าปี่กานฯ
22
วัน 23 ค่ำ
เดือน 7
廿三   七月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 24 ค่ำ
เดือน 7
廿四   七月
ปีขาล 壬寅
處暑 22:13น.
24
วัน 25 ค่ำ
เดือน 7
廿五   七月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 26 ค่ำ
เดือน 7
廿六   七月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 27 ค่ำ
เดือน 7
廿七   七月
ปีขาล 壬寅
วันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวฯ
27
วัน 28 ค่ำ
เดือน 7
廿八   七月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 29 ค่ำ
เดือน 7
廿九   七月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 30 ค่ำ
เดือน 7
三十   七月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 1 ค่ำ
เดือน 8
初一   八月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
31
วัน 2 ค่ำ
เดือน 8
初二   八月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 3 ค่ำ
เดือน 8
初三   八月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 4 ค่ำ
เดือน 8
初四   八月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 5 ค่ำ
เดือน 8
初五   八月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 6 ค่ำ
เดือน 8
初六   八月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 7 ค่ำ
เดือน 8
初七   八月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 8 ค่ำ
เดือน 8
初八   八月
ปีขาล 壬寅
7
วัน 9 ค่ำ
เดือน 8
初九   八月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 10 ค่ำ
เดือน 8
初十   八月
ปีขาล 壬寅
白露 10:15น.
9
วัน 11 ค่ำ
เดือน 8
十一   八月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 12 ค่ำ
เดือน 8
十二   八月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 13 ค่ำ
เดือน 8
十三   八月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 14 ค่ำ
เดือน 8
十四   八月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 15 ค่ำ
เดือน 8
十五   八月
ปีขาล 壬寅
วันไหว้พระจันทร์ , วันจับโหงว
14
วัน 16 ค่ำ
เดือน 8
十六   八月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 17 ค่ำ
เดือน 8
十七   八月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 18 ค่ำ
เดือน 8
十八   八月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 19 ค่ำ
เดือน 8
十九   八月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 20 ค่ำ
เดือน 8
二十   八月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 21 ค่ำ
เดือน 8
廿一   八月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 22 ค่ำ
เดือน 8
廿二   八月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 23 ค่ำ
เดือน 8
廿三   八月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 24 ค่ำ
เดือน 8
廿四   八月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 25 ค่ำ
เดือน 8
廿五   八月
ปีขาล 壬寅
秋分 19:36น.
24
วัน 26 ค่ำ
เดือน 8
廿六   八月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 27 ค่ำ
เดือน 8
廿七   八月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 28 ค่ำ
เดือน 8
廿八   八月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 29 ค่ำ
เดือน 8
廿九   八月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 30 ค่ำ
เดือน 8
三十   八月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 1 ค่ำ
เดือน 9
初一   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ, วันชิวอิก
30
วัน 2 ค่ำ
เดือน 9
初二   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 3 ค่ำ
เดือน 9
初三   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
2
วัน 4 ค่ำ
เดือน 9
初四   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
3
วัน 5 ค่ำ
เดือน 9
初五   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
4
วัน 6 ค่ำ
เดือน 9
初六   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
5
วัน 7 ค่ำ
เดือน 9
初七   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
6
วัน 8 ค่ำ
เดือน 9
初八   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ
7
วัน 9 ค่ำ
เดือน 9
初九   九月
ปีขาล 壬寅
เทศกาลกินเจ, วันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อฯ
8
วัน 10 ค่ำ
เดือน 9
初十   九月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 11 ค่ำ
เดือน 9
十一   九月
ปีขาล 壬寅
寒露 01:38น.
10
วัน 12 ค่ำ
เดือน 9
十二   九月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 13 ค่ำ
เดือน 9
十三   九月
ปีขาล 壬寅
12
วัน 14 ค่ำ
เดือน 9
十四   九月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 15 ค่ำ
เดือน 9
十五   九月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
14
วัน 16 ค่ำ
เดือน 9
十六   九月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 17 ค่ำ
เดือน 9
十七   九月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 18 ค่ำ
เดือน 9
十八   九月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 19 ค่ำ
เดือน 9
十九   九月
ปีขาล 壬寅
วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิมฯ
18
วัน 20 ค่ำ
เดือน 9
二十   九月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 21 ค่ำ
เดือน 9
廿一   九月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 22 ค่ำ
เดือน 9
廿二   九月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 23 ค่ำ
เดือน 9
廿三   九月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 24 ค่ำ
เดือน 9
廿四   九月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 25 ค่ำ
เดือน 9
廿五   九月
ปีขาล 壬寅
วันปิยมหาราช
24
วัน 26 ค่ำ
เดือน 9
廿六   九月
ปีขาล 壬寅
霜降 04:40น.
25
วัน 27 ค่ำ
เดือน 9
廿七   九月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 28 ค่ำ
เดือน 9
廿八   九月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 29 ค่ำ
เดือน 9
廿九   九月
ปีขาล 壬寅
28
วัน 1 ค่ำ
เดือน 10
初一   十月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
29
วัน 2 ค่ำ
เดือน 10
初二   十月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 3 ค่ำ
เดือน 10
初三   十月
ปีขาล 壬寅
31
วัน 4 ค่ำ
เดือน 10
初四   十月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 5 ค่ำ
เดือน 10
初五   十月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 6 ค่ำ
เดือน 10
初六   十月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 7 ค่ำ
เดือน 10
初七   十月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 8 ค่ำ
เดือน 10
初八   十月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 9 ค่ำ
เดือน 10
初九   十月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 10 ค่ำ
เดือน 10
初十   十月
ปีขาล 壬寅
7
วัน 11 ค่ำ
เดือน 10
十一   十月
ปีขาล 壬寅
8
วัน 12 ค่ำ
เดือน 10
十二   十月
ปีขาล 壬寅
立冬 04:35น.
9
วัน 13 ค่ำ
เดือน 10
十三   十月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 14 ค่ำ
เดือน 10
十四   十月
ปีขาล 壬寅
11
วัน 15 ค่ำ
เดือน 10
十五   十月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
12
วัน 16 ค่ำ
เดือน 10
十六   十月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 17 ค่ำ
เดือน 10
十七   十月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 18 ค่ำ
เดือน 10
十八   十月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 19 ค่ำ
เดือน 10
十九   十月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 20 ค่ำ
เดือน 10
二十   十月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 21 ค่ำ
เดือน 10
廿一   十月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 22 ค่ำ
เดือน 10
廿二   十月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 23 ค่ำ
เดือน 10
廿三   十月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 24 ค่ำ
เดือน 10
廿四   十月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 25 ค่ำ
เดือน 10
廿五   十月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 26 ค่ำ
เดือน 10
廿六   十月
ปีขาล 壬寅
23
วัน 27 ค่ำ
เดือน 10
廿七   十月
ปีขาล 壬寅
小雪 02:02น.
24
วัน 28 ค่ำ
เดือน 10
廿八   十月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 29 ค่ำ
เดือน 10
廿九   十月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 30 ค่ำ
เดือน 10
三十   十月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 1 ค่ำ
เดือน 11
初一   冬月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
28
วัน 2 ค่ำ
เดือน 11
初二   冬月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 3 ค่ำ
เดือน 11
初三   冬月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 4 ค่ำ
เดือน 11
初四   冬月
ปีขาล 壬寅
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 5 ค่ำ
เดือน 11
初五   冬月
ปีขาล 壬寅
2
วัน 6 ค่ำ
เดือน 11
初六   冬月
ปีขาล 壬寅
3
วัน 7 ค่ำ
เดือน 11
初七   冬月
ปีขาล 壬寅
4
วัน 8 ค่ำ
เดือน 11
初八   冬月
ปีขาล 壬寅
5
วัน 9 ค่ำ
เดือน 11
初九   冬月
ปีขาล 壬寅
6
วัน 10 ค่ำ
เดือน 11
初十   冬月
ปีขาล 壬寅
7
วัน 11 ค่ำ
เดือน 11
十一   冬月
ปีขาล 壬寅
大雪 21:16น.
8
วัน 12 ค่ำ
เดือน 11
十二   冬月
ปีขาล 壬寅
9
วัน 13 ค่ำ
เดือน 11
十三   冬月
ปีขาล 壬寅
10
วัน 14 ค่ำ
เดือน 11
十四   冬月
ปีขาล 壬寅
วันรัฐธรรมนูญ
11
วัน 15 ค่ำ
เดือน 11
十五   冬月
ปีขาล 壬寅
วันจับโหงว
12
วัน 16 ค่ำ
เดือน 11
十六   冬月
ปีขาล 壬寅
13
วัน 17 ค่ำ
เดือน 11
十七   冬月
ปีขาล 壬寅
14
วัน 18 ค่ำ
เดือน 11
十八   冬月
ปีขาล 壬寅
15
วัน 19 ค่ำ
เดือน 11
十九   冬月
ปีขาล 壬寅
16
วัน 20 ค่ำ
เดือน 11
二十   冬月
ปีขาล 壬寅
17
วัน 21 ค่ำ
เดือน 11
廿一   冬月
ปีขาล 壬寅
18
วัน 22 ค่ำ
เดือน 11
廿二   冬月
ปีขาล 壬寅
19
วัน 23 ค่ำ
เดือน 11
廿三   冬月
ปีขาล 壬寅
20
วัน 24 ค่ำ
เดือน 11
廿四   冬月
ปีขาล 壬寅
21
วัน 25 ค่ำ
เดือน 11
廿五   冬月
ปีขาล 壬寅
22
วัน 26 ค่ำ
เดือน 11
廿六   冬月
ปีขาล 壬寅
冬至 15:15น.
วันไหว้บัวลอย (ตังโจ่ย)
23
วัน 27 ค่ำ
เดือน 11
廿七   冬月
ปีขาล 壬寅
24
วัน 28 ค่ำ
เดือน 11
廿八   冬月
ปีขาล 壬寅
25
วัน 29 ค่ำ
เดือน 11
廿九   冬月
ปีขาล 壬寅
26
วัน 30 ค่ำ
เดือน 11
三十   冬月
ปีขาล 壬寅
27
วัน 1 ค่ำ
เดือน 12
初一   腊月
ปีขาล 壬寅
วันชิวอิก
28
วัน 2 ค่ำ
เดือน 12
初二   腊月
ปีขาล 壬寅
29
วัน 3 ค่ำ
เดือน 12
初三   腊月
ปีขาล 壬寅
30
วัน 4 ค่ำ
เดือน 12
初四   腊月
ปีขาล 壬寅
31
วัน 5 ค่ำ
เดือน 12
初五   腊月
ปีขาล 壬寅
วันสิ้นปี

วันไหว้ วันพระจีน เทศกาลจีน พ.ศ.2505/1962

พิมพ์
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินโหราศาสตร์จีน พ.ศ.2505/1962
ปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมที่ใช้ในประเทศจีนหรือคนเชื้อสายจีน มักเรียกอีกชื่อนึงว่า ปฏิทินการเกษตร (农历/太阴历) ปฏิทินจีนใช้การหมุนรอบโลกของดวงจันทร์ และรอบของดวงอาทิตย์ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด เดือน ค่ำ ฤดูกาล เทศกาล วันไหว้ วันพระต่างๆ ตามวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม รวมถึงกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์จีน เช่น การเปลี่ยนปีนักษัตร ราศีฤดู ราศีวัน ราศีปี ยุคดาว ดาวยุคประจำปี รหัสปีเกิดชายหญิง หรืออื่นๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ได้ทราบถึงที่มาที่ไป ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความแตกต่างกับปฏิทินจันทรคติไทย และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินโหราศาสตร์จีน ชุดนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปหมายเหตุเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินโหราศาสตร์จีนชุดนี้คำนวณ ยึดหลักตามกฎเกณฑ์ปฏิทินจันทรคติจีนสากล ตรวจทานถูกต้องตรงกันกับ ปฏิทินจันทรคติจีนจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ฮ่องกง ประเทศจีน (Observatory Hong Hong) และปฏิทินจีนสากลในแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตรวจทานเพิ่มเติมกับปฏิทินจีน 100 ปี ของไทยที่มีตีพิมพ์ ซึ่งในบางปี บางสารท อาจยึดถือเวลาไม่ตรงกัน เพราะการปรับวันเวลามาตรฐานประเทศจีน และเวลามาตรฐานประเทศไทย มีปรับเวลาท้องถิ่น ซึ่งอาจใช้จุดอ้างอิงเวลาต่างกัน โดยเฉพาะสารทที่อยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนวัน (23:00น.)

2. การเปลี่ยนวันตามปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินโหราศาสตร์จีน จะเปลี่ยนวันตอนเวลา 23.00 น. (เวลามาตรฐานประเทศไทย) จะถือว่าเป็นวันใหม่ (ตามปฏิทินสากลเปลี่ยน 24.00น. , ตามปฏิทินจันทรคติไทย เปลี่ยนวันตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หรือ 06.00น.) ใน 1 วันของปฏิทินจีนจะมี 12 ยาม แบ่งยามละ 2 ชั่วโมง เริ่มยามแรกเวลา 23.00-23.59 น. และยามสุดท้าย ยามที่ 12 ถึงเวลา 22.59 น. หลังจากนั้นก็จะถือเป็นวันใหม่

เวลาเปลี่ยนสารท และเวลาในปฏิทินจีนชุดนี้ จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC/GMT+7) หรือตามที่ใช้จริงในช่วงปีนั้นๆ

เทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย กับ เวลามาตรฐานประเทศจีน แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ (1.) ก่อนปี พ.ศ.2482 ประเทศไทยยังใช้เวลามาตรฐานกรุงเทพเป็นเวลามาตรฐาน (GMT+6:42 โดยประมาณ) ส่วนประเทศจีนยังใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นหลัก (GMT+7:45:40 ใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2472-2492) ช่วงห่างเวลาคือ 64 นาที , (2.) หลังปี พ.ศ.2483 เวลามาตรฐานประเทศไทยใช้ GMT+7 ในขณะที่จีน ยังใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นหลัก (GMT+7:45:40) ดังนั้นช่วง พ.ศ.2483-2492 (1940-1949) ช่วงเวลาจะต่างกัน 46 นาที (45:40 นาที) , (3.) หลังปี พ.ศ.2492 เวลามาตรฐานประเทศไทยใช้ GMT+7 และ เวลามาตรฐานประเทศจีน ใช้ GMT+8 ช่วงห่างเวลาจะต่างกัน 1 ชั่วโมง ดังนั้นเทียบเวลาประเทศจีนหลัง ปี พ.ศ.2492 ให้ลบออก 1 ชั่วโมง เทียบเวลาประเทศไทยจะเปลี่ยนวันใหม่เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง คือเวลา 23:00น.ตามเวลาประเทศไทย

3. การเปลี่ยนปีนักษัตรจีน ราศีฤดู ราศีปี ยุคดาว ดาวยุคประจำปี รหัสปีเกิดชายหญิง ตามปฏิทินโหราศาสตร์จีน จะเปลี่ยนใน วันสารทลิบชุน (立春) ซึ่งเป็นสารทแรกของปี ประมาณช่วงวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ , โดย ปี พ.ศ.2505 เปลี่ยนนักษัตร จาก ปีฉลู (辛丑) เป็น ปีขาล (壬寅) ใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2505 เวลา 14:17 น. , ทั้งนี้หากเทียบปฏิทินจีนที่ตีพิมพ์บางเล่ม ปีนักษัตรอาจไม่ตรงกันเพราะกำหนดวันตรุษจีน หรือวันที่ 21-22 ธันวาคม (冬至) เป็นวันเปลี่ยนนักษัตร , ปีนักษัตรจีนมีลำดับดังนี้ ปีชวด: 鼠 , ปีฉลู: 牛 , ปีขาล: 虎 , ปีเถาะ: 兔 , ปีมังกร(มะโรง): 龙 , ปีมะเส็ง: 蛇 , ปีมะเมีย: 马 , ปีมะแม: 羊 , ปีวอก: 猴 , ปีระกา: 鸡 , ปีจอ: 狗 , ปีกุน: 猪 , ปีนักษัตรจีนลำดับจะเหมือนนักษัตรไทย แตกต่างกันตรงช่วงเวลาเปลี่ยนนักษัตร

4. เดือนจีน เดือนจันทรคติจีน คล้ายกับเดือนจันทรคติไทย แตกต่างตรงการนับวัน ซึ่งนับ 1-29 หรือ 1-30 วัน(ค่ำ) คล้ายกับค่ำในปฏิทินจันทรคติไทย แต่ไม่นับแยกเป็นขึ้นแรมค่ำ ในแต่ละเดือนจะมีวันพระ 2 ครั้ง คือ วัน 1 (วันชิวอิก) และวัน 15 (วันจับโหงว) ซึ่งวันพระอาจตรงหรือไม่ตรงกับปฏิทินจันทรคติไทย รวมถึงเดือนไทย เดือนสากล กับเดือนจันทรคติจีนอาจไม่ตรงกัน เป็นเพราะกฎเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดปฏิทินแตกต่างกัน

ปีปรกติทั้งปีจะมีจำนวนวัน 354 หรือ 355 วัน เดือนเล็ก (เสี่ยวเยว่ : 小月) มี 29 วัน เดือนใหญ่ (ต้าเยว่ : 大月) มี 30 วัน การวางเดือนใหญ่เดือนเล็กอาจแตกต่างกันในแต่ละปี (คล้ายกับเดือนคู่เดือนคี่ และอธิกวาร แบบปฏิทินจันทรคติไทย) , ประมาณทุกๆ 3 - 4 ปี จะมีการเพิ่มเดือนซ้ำครั้งนึง คล้ายเดือน อธิกมาส ในปฏิทินจันทรคติไทย , หากปีใดมีเดือนซ้ำ (閏月: ช่วนเยว่) ทั้งปีจะมีจำนวนวัน 383 หรือ 384 วัน ระบบอธิกมาสในปฏิทินจันทรคติจีน ไม่จำเป็นว่าต้องเพิ่ม เดือนแปด สองหนแบบปฏิทินจันทรคติไทย แต่อาจเพิ่มเดือน ตรงเดือนไหนก็ได้ใน 12 เดือน , ทุกๆ 19 ปี จะมี การเพิ่มเดือน หรือ อธิกมาส 7 ครั้ง

ชื่อเรียกเดือนจีน มี 12 เดือนดังนี้ 1: 正月(เจิง เยว่) , 2: 二月(เอ้อ เยว่) , 3: 三月(ซาน เยว่) , 4: 四月(ชื่อ เยว่), 5: 五月(อู่ เยว่) , 6: 六月(ลิ่ว เยว่) , 7: 七月(ชี เยว่) , 8: 八月(ปา เยว่) , 9: 九月(จิ่ว เยว่) , 10: 十月(สือ เยว่) , 11: 冬月(ดอง เยว่) , 12: 腊月(หล้า เยว่)

5. สารทจีนในแต่ละปีมี 24 สารท แต่ละเดือนจะมี 2 สารท มีลำดับดังนี้ 1.สารทลิบชุน(立春) , 2.สารทอู่จุ้ย(雨水) , 3.สารทเก๋งเต็ก(驚蟄) , 4.สารทชุนฮุน(春分) , 5.สารทเช็งเม้ง(清明) , 6.สารทก๊อกอู๋(穀雨) , 7.สารทลิบแฮ่(立夏) , 8.สารทเสี่ยวมั๊ว(小滿) , 9.สารทมั่งเจ็ง(芒種) , 10.สารทแฮ่จี่(夏至) , 11.สารทเสี่ยวซู๊(小暑) , 12.สารทไต้ซู๊(大暑) , 13.สารทลิบชิว(立秋) , 14.สารทซู่ซู๊(處暑) , 15.สารทแปะโล่ว(白露) , 16.สารทชิวฮุน(秋分) , 17.สารทฮั่งโล่ว(寒露) , 18.สารทซึงกั่ง(霜降) , 19.สารทลิบตัง(立冬) , 20.สารทเสี่ยวเสาะ(小雪) , 21.สารทไต้เสาะ(大雪) , 22.สารทตังโจ่ย(冬至) , 23.สารทเสี่ยวฮั้ง(小雪) , 24.สารทไต้ฮั้ง(大寒) , โดยสารทเลขคี่ จะเป็นสารทใหญ่ (โจ๊ย : 节) ส่วนสารทเลขคู่ จะเป็นสารทเล็ก (ขี่ : 气)

6. ปฏิทินโหราศาสตร์จีน ชื่อราศีบน ราศีฟ้า ทั้ง 10 ราศี 甲(กะ) ธาตุไม้-พลังเอี้ยง , 乙(อิก) ธาตุไม้-พลังอิม , 丙(เปี้ย) ธาตุไฟ-พลังเอี้ยง , 丁(เต็ง) ธาตุไฟ-พลังอิม , 戊(โบ่ว) ธาตุดิน-พลังเอี้ยง , 己(กี้) ธาตุดิน-พลังอิม , 庚(แก) ธาตุทอง-พลังเอี้ยง , 辛(ซิง) ธาตุทอง-พลังอิม , 壬(หยิ่ม) ธาตุน้ำ-พลังเอี้ยง , 癸(กุ่ย) ธาตุน้ำ-พลังอิม

ปฏิทินโหราศาสตร์จีน ชื่อราศีล่าง ราศีดิน ทั้ง 12 ราศี 子(จื้อ) ปีชวด-ธาตุน้ำ-พลังเอี้ยง , 丑(ทิ่ว) ปีฉลู-ธาตุดิน-พลังอิม , 寅(เอี้ยง) ปีขาล-ธาตุไม้-พลังเอี้ยง , 卯(เบ้า) ปีเถาะ-ธาตุไม้-พลังอิม , 辰(ซิ้ง) ปีมะโรง-ธาตุดิน-พลังเอี้ยง , 巳(จี๋) ปีมะเส็ง-ธาตุไฟ-พลังอิม , 牛(โง่ว) ปีมะเมีย-ธาตุไฟ-พลังเอี้ยง , 未(บี่) ปีมะแม-ธาตุดิน-พลังอิม , 申(ซิม) ปีวอก-ธาตุทอง-พลังเอี้ยง , 酉(อื้ว) ปีระกา-ธาตุทอง-พลังอิม , 戌(สุก) ปีจอ-ธาตุดิน-พลังเอี้ยง , 亥(ไห) ปีกุน-ธาตุน้ำ-พลังอิม

7. ปฏิทินช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ประเทศไทยยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่ เปลี่ยน พ.ศ. ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงวันเวลานั้น อาจนับปี พ.ศ. เรียกใช้ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน แนะนำให้ใช้ ปี. ค.ศ. เทียบแทน

วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำเดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ และใช้จนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม เริ่มใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เปลี่ยนปีเร็วขึ้น จำนวนเดือนจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่จริงตามปฏิทินไทย แต่ตามปฏิทินสากลซึ่งตรงกับ ปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่