ดูดวงโหราศาสตร์สากล

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์สากลเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์สากล (Classical Astrology) เป็นโหราศาสตร์อีกระบบที่นิยมใช้กัน โหราศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือสายนะ(Tropical Zodiac) และนิรายนะ(Fixed Zodiac) โหราศาสตร์สากลจัดเป็นแบบสายนะ ส่วนโหราศาสตร์ไทย อินเดีย เป็นแบบนิรายนะ โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดในยุคอียิปต์โบราณ ยุคบาบิโลเนีย มีการพัฒนาเผยแพร่สืบทอด เรื่อยมา ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ไปในหลายภูมิภาค ดังนั้นกฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบ จะคล้ายๆ กัน จุดต่างหลักๆของทั้ง 2 ระบบนี้ที่สังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีจะไม่เท่ากัน โหราศาสตร์สากลใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน แม้ตำแหน่งดาวบนฟ้าจะเหมือนกัน แต่จุดนับราศีจะต่างกัน ดังนั้นรูปดวง ตำแหน่งราศีและเรือนจะต่างกัน การทำนายโหราศาสตร์สากลจะให้ความสำคัญเรื่องมุมดาวเป็นหลัก จุดต่างอีกอย่างคือ เรือนชะตาไม่เท่ากัน โหราศาสตร์ไทย เรือนชะตาจะเท่ากับราศีคือ 30° เส้นแบ่งราศีจะเป็นเส้นแบ่งเรือนชะตาด้วย นับเรือนที่ 1 ที่ราศีที่ลัคนาอยู่ ส่วนโหราศาสตร์สากล ระบบสายนะ ราศีจะเท่ากับ 30° เหมือนกัน แต่เรือนชะตาจะ อาจมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 30° อาจไม่ตรงกับช่องราศี บางเรือนชะตาอาจมีคร่อมราศี นับเรือนชะตาจากตำแหน่งลัคนา (AC) หรือตามจุดอ้างอิงอื่นๆ ตามแต่ละระบบ

การทำนายดวงกำเนิดโหราศาสตร์ ทั้ง 2 แบบ ใช้เรือน ธาตุ คุณะ เพศ ดาวเจ้าเรือนใช้ คล้ายๆ กัน การทำนายดวงจร โหราศาสตร์ไทยจะมีปกรณ์เฉพาะ นอกจากดวงจรปรกติ เช่น ทักษา ตรีวัย ชันษาจร กาลจักร ฯลฯ ส่วนโหราศาสตร์สากล นอกจากดวงจรปรกติ (Transit) จะมีปกรณ์เฉพาะดวงจรตามอายุขัย (Progressed) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressed , Tertiary Progressed , Minor Progressed , Solar Return หรือปกรณ์อื่น ๆ

ในส่วนการทำนาย หากผูกดวงเพียงอย่างเดียว อาจจะดูยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงมีคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทางเท่านั้น ไม่ได้ตีความหมายในทุกทิศทาง หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถเอาความหมายหลักๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสมกับเจ้าชะตา ให้น้ำหนักคำทำนายได้เอง ว่าเจ้าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในทิศทางใดได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
ระบบ/เรือน/ดาวฯ
จักรราศีสายนะ (Tropical/Movable Zodiac) เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus)
 
 
1
วันที่เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้นๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลามาตรฐาน(UTC) ตามประเทศนั้นๆ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , ดูดวงโหราศาสตร์สากล เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการวางลัคนา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ในประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอที่เกิดให้ถูกต้อง  , ต่างประเทศ เลือกประเทศ เลือกพิกัดจากแผนที่ หรือกรอกพิกัด โดยจะคำนวณโซนเวลาให้อัตโนมัตื

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้น

15 พฤศจิกายน 2559 : ดูดวงโหราศาสตร์สากล พัฒนาเรียบร้อยเฉพาะส่วนผูกดวง
29 พฤศจิกายน 2559 : ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนการพยากรณ์พื้นดวง และดวงจรเบื้องต้น , แนะนำติชม หรือพบปัญหาการใช้งาน กรุณา ติดต่อเรา