เสี่ยงเซียมซีใหม่/ถามคำถามอื่นๆ
เซียมซี เสี่ยงเซียมซีออนไลน์ เสี่ยงเซียมซี เซียมซีวัดแขก เซียมซีรายวัน เซียมซีความรัก เซียมซีเสี่ยงรัก, เซียมซีหลวงพ่อโสธร ใบเซียมซี เซียมซีวัดต่างๆ ทำนายเซียมซีออนไลน์ ดูดวง

เซียมซีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) จ.กรุงเทพฯ
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม วัดของทางศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาพระอุมาเทวี ชายาของพระศิวะ วัดแขกนี้คาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย ร.๕ ราว พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๕๔ โดยคณะชาวอินเดียใต้ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนานแล้ว เมื่อนายไวตีฯ และญาติมิตรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนถนนสีลมมีศรัทธาจัดสร้างวัดเพื่อเป็นที่บูชาพระอุมา ตามลัทธิศักติทางศาสนาฮินดู คณะกรรมการอาทิ นายไวตรีประเดียอะจิ นายนารายเจติ นายโกบาระตี ได้ขอแลกที่ดินของพวกตนกับสวนผักของนางปั้น อุปการโกษากร มีเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีเป็นประธานองค์เทพและเทพี (เทวี) ต่าง ๆ ได้นำมาจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพระพิฆเนศวรองค์หนึ่งซึ่งคตินิยมของพราหมณ์ฮินดูตอนใต้ถือว่าทรงเป็นเทพที่รักษาพรหมจรรย์ตลอดกาล

สถาปัตยกรรมของวัดเป็นศิลปะโบราณของอินเดียตอนใต้ผสมผสานกัน ระหว่างสมัยโจฬะและปาละ ในอินเดียจะพบได้ในเทวาลัยตอนใต้ของประเทศโดยเฉพาะในรัฐทมิฬนาดู ภายในมีองค์พระแม่ศรีมหามารีอัมมันประดิษฐาน เป็นเทพ ประธานอยู่กลางโบสถ์แวดล้อมด้วยพระพิฆเนศ พระขันธ์กุมาร พระศิวะ พระกฤษณะ พระวิษณุ พระแม่ลักษมี และพระแม่กาลี มีเทวาลัยขนาดเล็กบริเวณกลางลานเทวสถาน ภายในเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นวัดนิกายที่ผู้ก่อตั้งนับถือว่าเป็น ศักติ คือนับถือเทพสตรีเป็นหลัก เทพสตรีอย่าง พระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า เจ้าแม่อุมา นั้น เป็นพระมเหสีของ พระอิศวร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น พระผู้ทำลาย ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์ทรงเสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา และงามสง่า ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรัก และ เรื่องการขอบุตร

ในช่วงวันขึ้น ๑-๙ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๙ วัน ๙ คืนนั้น เป็นเป็นช่วงเวลาของเทศกาลดูเซร่า หรือนวราตรี ของชาวฮินดู ซึ่งเป็นงานแห่พระแม่อุมา และเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์เสี่ยงทายไม้ปวย   | เสี่ยงเซียมซีใหม่

ไม้ปวย ไม้โปย เช้งปวย เป็นไม้สีแดงรูปพระจันทร์เสี้ยวสองอัน ขนาดพอดีมือ ในการเสี่ยงทายไม้ปวย ให้นำไม้ปวย มาประกบกันแล้วโยน เพื่อเป็นการยืนยันคำทำนาย
 ใบที่ ๑๗
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) จ.กรุงเทพฯ


ใบที่สิบเจ็ดมีกรรมมาตามติด จะทำกิจเคืองขุ่นดูหุนหัน กลับหาร้ายใส่ตัวชั่วสำคัญ ติดหมายมั่นดีว่าดีกลับมีทราม จงหมั่นเล็งเพ่งพิศพินิจเหตุ คอยสังเกตให้ทราบอย่าหยาบหยาม เห็นดีแท้แล้วจงทำกรรมที่งาม จะสมความคิดไว้ได้สบาย เร่งรักตัวกลัวผิดคิดให้มาก สงบปากกายใจให้เหลือหลาย ถามถึงคนเจ็บไข้ว่าได้คลาย โรคจะหายคืนวันเป็นอันดี แม้นเป็นความตามมีคดีสู้ จงเร่งรู้มีชัยไม่เสียศรี ในส่วนลาภแสนเลิศจะเกิดมี

คำทำนายเซียมซีจาก
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) จ.กรุงเทพฯ

หากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดี ให้ท่านคลิ๊ก “เสี่ยงทายไม้ปวย” เพื่อเป็นการยืนยันคำทำนาย หากคำทำนายดีอยู่แล้วไม่ต้อง เสี่ยงทายไม้ปวย ครับ หากเสี่ยงทายไม้ปวยแล้วคำทำนายของท่านไม่ดี ให้ท่านทำบุญ ทำทานถวายสังฆทาน กรวดน้ำ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ปล่อยนก ปล่อยปลาในสถานที่ หรือวัดที่ท่านสะดวก จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา หรือเบาเป็นไม่มี ..... ขอให้ท่านโชคดีครับ

อ่านคำทำนายเสี่ยงเซียมซี เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาคลิ๊กปุ่ม +1 , ปุ่ม Like ด้านบน และ ตอบแบบสอบถาม ให้เราด้วยนะครับ :)
แอพฯ เซียมซี บนแฟชบุ๊ค << แนะนำ !! แอพฯ เซียมซี บนแฟชบุ๊ค , ดูดวงสด ดูดวงทางโทรศัพท์