ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้เกิด วันพฤหัสบดีตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
บริวาร
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
ย ร ล ว
เดช
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี ศรี
อ สระ
มนตรี
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
ก ข ค ฆ ง
โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดีห้าม อักษรวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมๆกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้นๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
ข้อมูลด้านล่าง เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง วิเคราะห์จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 727 ชื่อเท่านั้น ,
แต่หากวิเคราะห์จากข้อมูลชื่อทั้งหมด 38,457 ชื่อ จะมีชื่อดีๆ เป็นมงคล หรือชื่อใหม่ๆตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 4,238 ชื่อ ,
โดยการวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 38,457 ชื่อ ใช้ 20 เครดิต (ประมาณ 84 บาท วิเคราะห์ค้นหา ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก)
บริการนี้เป็นอีกทางเลือกนึงที่รับรองว่าคุ้มค่าครับ หากท่านสนใจใช้บริการ ให้ท่าน ลงทะเบียน , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ ก่อนนะครับ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ค้นหาจากข้อมูลชื่อฟรี !! 5,000 ชื่อ พบ 727 ชื่อ , วิเคราะห์เฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิ๊กชื่อด้านล่าง เพื่อดูการวิเคราะห์ ทำนายอย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี' ผู้หญิง ตามหลักโหราศาสตร์
จำนวนทักษาอักขระ
ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ หรือมรดก ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคนี้มาตั้งชื่อ อย่างเด็ดขาด
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ทักทายด้วยวาจาสุภาพ
12
1
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
22
7
ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
17
7
สวยดั่งอาทิตย์
25
7
มีชัยนาน
25
7
ผู้มีแสงยั่งยืนคือพระอาทิตย์
26
7
ชฎาอันเลิศ
26
7
ไพลน้ำ ฟองน้ำ
26
7
ผู้หญิง
18
7
ที่หนึ่ง
17
7
ก้าวหน้า แผ่ขยาย
22
7
ผู้ประเสริฐ
12
7
เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
25
7
หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
25
7
แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
18
7
มวยผม
22
7
หญิงสาวผู้มีความงาม
26
7
รัศมีแห่งพระอาทิตย์
22
3
นกการเวก
17
3
คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
25
3
ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
25
3
รุ่งเรืองนาน
17
3
ผู้เกิดจากนักปราชญ์
21
3
ชัยชนะที่บริสุทธิ์
22
3
พระจันทร์ข้างขึ้น
22
3
ชื่นด้วยดอกไม้
25
3
ผู้รู้แจ้ง
21
3
มีหิริโอตัปปะ
25
3
เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
22
3
มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
22
4
พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
26
4
รวงผึ้ง
18
4
เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
18
4
สร้อยคอ
25
4
ช่อฟ้า ดอกไม้
21
4
ดอกไม้
18
4
ยอดแห่งความปลอดภัย
25
4
การพูด
21
4
ผู้มีวาจาอันไพเราะ
25
4
มีความรู้ยั่งยืน
22
4
ตระกูลนักปราชญ์
26
4
นักปราชญ์
26
4
ล้อมรอบ
12
4
มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
18
4
มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
21
4
ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
18
4
รักอย่างประเสริฐสุด
25
4
รู้ดี
18
4
เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
12
5
รวงข้าว
17
5
วิเคราะห์ทํานายชื่อตามเงื่อนไข พบ 727 ชื่อ / จาก 5,000 ชื่อ , แสดงชื่อ 351-400 , หน้า 8/15 ,   ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่ม ค้นหา ตั้งชื่อ กรุณาตรวจสอบวันเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ ให้ดีก่อน เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร , ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ , = พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือกโดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
แอพฯไพ่ยิปซีรายวัน บนแฟชบุ๊ค
แนะนำ !! แอพฯไพ่ยิปซีรายวัน บนแฟชบุ๊ค ,